Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tổng hợp
Kinh nghiệm trong giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu (13/05/2021)

Giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; do đó, việc thường xuyên nghiên cứu để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị là yêu cầu cấp thiết của Đảng hiện nay.

Xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong giai đoạn hiện nay. (06/05/2021)

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên.

Sự bứt phá trong phát triển kinh tế của tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (03/02/2021)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 16/10/2020.

Điều kiện cơ bản hình thành nền kinh tế tri thức (03/02/2021)

Từ thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, nền kinh tế thế giới có những biến đổi rất sâu sắc, mạnh mẽ về cơ cấu, chức năng và phương thức hoạt động.

Một số vấn đề trao đổi về nội dung và phương pháp giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng (27/01/2021)

Với vai trò là cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, Trường Chính trị Châu Văn Đặng thực hiện nhiều loại hình đào tạo và bồi dưỡng khác nhau đối với cán bộ, công chức.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện quyền con người trong giai đoạn hiện nay (27/01/2021)

Quyền con người là một vấn đề thiêng liêng, thể hiện giá trị nhân văn phổ quát mang tính lịch sử lâu đời, có nội dung rộng lớn, phức tạp và hết sức nhạy cảm.

Chủ nghĩa Mác bàn về vị trí, vai trò của người phụ nữ trong sự phát triển các hình thức hôn nhân và gia đình trong lịch sử (27/01/2021)

Loài người đã từng vạch đôi xã hội, một nửa là đàn ông còn nửa kia là đàn bà, trong đó đàn bà từng bị hạn chế hoặc bị loại trừ khỏi một số quyền của con người.

Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân (27/01/2021)

Tiếp xúc cử tri là hoạt động quan trọng, tiến hành thường xuyên, mang tính bắt buộc của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại điều 94 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tri thức trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH ở nước ta hiện nay (26/01/2021)

Kinh tế tri thức là thuật ngữ dùng để chỉ một giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế thế giới. Đó là một giai đoạn mà tri thức, thông tin trở thành yếu tố quyết định nhất đối với sự phát triển của sản xuất;

Phát huy truyền thống yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay (26/01/2021)

Dân tộc Việt Nam là khái niệm dùng để chỉ cộng đồng người Việt Nam, bao gồm các dân tộc đa số, thiểu số sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam,

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654