Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tổng hợp
Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng (13/02/2023)

Phần 2: Từ Đại hội lần thứ VII đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng (10/02/2023)

Phần 1: Từ Đại hội lần thứ I đến Đại hội lần thứ VI của Đảng

Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (06/02/2023)
Icon Image

Với nhiệm vụ chính là đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và cán bộ, giảng viên nhà trường là lực lượng tiên phong trên mặt trận này.

Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời. (06/02/2023)

Từ trước đến nay có rất nhiều tác giả nghiên cứu về Nguyễn Ái Quốc nhưng bút hiệu này xuất hiện khi nào thì có rất nhiều câu trả lời chưa thống nhất với nhau.

Đảng là mùa Xuân của đất nước (03/02/2023)
Icon Image

Một mùa Xuân mới lại về! Mọi người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước lại nhớ về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ý chí giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được thể hiện trong bài trả lời phỏng vấn của phóng viên báo L’Unità(1) (31/01/2023)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Giôvanni Giécmanéttô, đăng trên báo L’Unità của Đảng Cộng sản Italia từ năm 1924.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới (30/11/2022)

Nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) là nguồn nhân lực có trí tuệ, tay nghề, năng lực tốt, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn đất nước, của thị trường lao động hiện nay.

Phát triển nông nghiệp bền vững ở Bạc Liêu (21/10/2022)

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát huy vai trò của người giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (05/09/2022)

Hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để công kích, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta như bóp méo học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối, bôi nhọ lãnh tụ.

Giảng viên trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu học tập phong cách tư duy của Bác (27/06/2022)

Phong cách tư duy của Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng tạo nên tư tưởng của Người.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654