null Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa X

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin hoạt động
Thứ ba, 02/03/2021, 17:00
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa X

Chiều ngày 02 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường Trung tâm Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường tổ chức họp toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trường để lấy ý kiến giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Võ Văn Lực - TUV, Hiệu trưởng Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU của Tỉnh ủy Bạc Liêu, ngày 26 tháng 02 năm 2021 về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Căn cứ Thông báo số: 37/TB-MTTQ-BTT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu về việc phân bổ lực lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X (nhiệm kỳ 2021-2016). Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri để giới thiệu đại biểu ứng cử theo tinh thần Kế hoạch số 06-KH/TU và Thông báo số: 37/TB-MTTQ-BTT.

 Tham dự Hội nghị có sự tham gia của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường, trưởng, phó các khoa, phòng, cán bộ, viên chức, người lao động của trường. Đồng chí Võ Văn Lực – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng trường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Thạnh – Phó Hiệu trưởng thường trực trường báo cáo kết quả hội nghị giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở về việc giới thiệu đại biểu ứng cử. Trình bày tiểu sử tóm tắt của hai đồng chí được giới thiệu ứng cử là đồng chí Trương Thị Phúc - Ủy viên thường vụ, Phó Hiệu trưởng trường và đồng chí Tô Hoàng Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Hội nghị cũng bầu 03 đồng chí giám sát quá trình lấy ý kiến cử tri và thư ký để ghi lại diễn biến hội nghị. Kết quả lấy ý kiến cử tri: 100% cử tri của trường biểu quyết đồng ý giới thiệu hai đồng chí Trương Thị Phúc và Tô Hoàng Hiệp đại diện cho trường ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X./.

Số lượt xem: 6

ThS. Phan Thị Lam – Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giáo trình học tập của lớp Quản lý Nhà nước- Ngạch chuyên viên
Icon Image

1- Quản lý Nhà nước & Pháp luật

2- Nhà nước Hành chính & Công nghệ Hành chính

3- Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654