Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay Suy ngẫm về giá trị bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Chi bộ khoa Xây dựng Đảng Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế giảng viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Tìm hiểu các hình thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước Nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bạc Liêu Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức về vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc Phát triển du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 32 (A32)

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin hoạt động
Thứ bảy, 26/12/2020, 07:36
Màu chữ Cỡ chữ
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 32 (A32)

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2020, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ giảng dạy Lớp Trung cấp lý luận - hệ điều hành tập trung khóa 32 (A32).

Quan cảnh Lễ bế mạc

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hệ điều hành tập trung khóa 32 (A32) khai giảng vào ngày 10/3/2020. Qua hơn 09 tháng làm việc và học tập với tinh thần và trách nhiệm của bộ quản lý, Trường giảng viên cùng với sự phấn đấu tích cực của các học viên đến nay đủ điều kiện để bế giảng lớp học.

Đến dự buổi lễ có ThS, GVC Võ Văn Lực - Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng; đồng chí là trưởng, phó phòng, khoa và 48 học viên của lớp .

Tại buổi lễ đồng chí Đoàn Như Mộng - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học - Chủ nhiệm lớp báo cáo tình hình lớp học đã đạt được mục tiêu, yêu cầu theo kế hoạch đề ra. 100% học viên được nhận bằng tốt nghiệp; trong đó, có 14 học viên xếp loại giỏi, 34 học viên xếp loại khá.

ThS. GVC Võ Văn Lực - Hiệu trưởng Trường phát biểu Bế giảng lớp học

ThS,GVC Võ Văn Lực - Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường phát biểu bế giảng lớp học. Chúc mừng 48 học viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; qua đó cũng nhắc nhở các học viên sau khi ra Trường cần cố gắng vận dụng kiến thức đã học vào công tác thực tiễn để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Số lượt xem: 21

Nguyễn Minh Thương - Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Giáo trình học tập của lớp Quản lý Nhà nước- Ngạch chuyên viên
Icon Image

1- Quản lý Nhà nước & Pháp luật

2- Nhà nước Hành chính & Công nghệ Hành chính

3- Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654