Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức - Sự kiện
Vai trò của người thầy trong xã hội hiện đại (17/11/2020)

Nước ta vốn có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, truyền thống đó vẫn được bảo tồn và phát triển, người thầy vẫn luôn được Nhân dân yêu mến và ca ngợi.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 51 (CV51) (07/11/2020)
Icon Image

Chiều ngày 06 tháng 11 năm 2020, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 51 (CV51)

Kinh nghiệm trong giảng dạy phần triết học Mác – Lênin ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu (07/11/2020)

Triết học là môn học khá trừu tượng vì mang tính khái quát cao nên giảng dạy Triết học để cho hấp dẫn là vấn đề không phải dễ.

Làm rõ ý nghĩa Học thuyết Giá trị thặng dư trong bài: Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở phần I.1 (06/11/2020)

Mỗi sản xuất phương thức có một cơ sở kinh tế pháp luật phản ánh mối quan hệ kinh tế bản chất của sản xuất phương thức đó. Theo C. Mác, quy luật cân bằng giá trị là quy luật kinh tế tuyệt đối của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Phụ nữ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu góp phần giữ vững danh hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phong tặng cho Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020)

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước có nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên cùng với nam giới Phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính xây dựng quê hương bảo vệ đất nước.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học trong văn kiện Đại hội XII của Đảng (07/10/2020)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đại hội XII đã xác định những chủ trương, định hướng quan trọng của đất nước nhằm đưa đất nước phát triển vững chắc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 34 (A34) (07/10/2020)
Icon Image

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020. Sáng ngày 06/10/2020, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 34 (A34) Ảnh.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 10 (CVC10) (22/09/2020)
Icon Image

Sáng ngày 22/9/2020, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 10.(Ảnh)

Suy nghĩ về quan điểm “độc lập – tự chủ” trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế (09/09/2020)

Công cuộc đổi mới đất nước đã giành được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt, khẳng định bước phát triển vượt bậc của đất nước.

Giáo dục niềm tin cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học qua những bài giảng của môn chủ nghĩa xã hội khoa học (08/09/2020)

Qua hơn ba mươi năm đổi mới đất nước, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực như: nền kinh tế thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng,

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654