Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức - Sự kiện
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 61 (CV61) (20/09/2022)
Icon Image

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 61 (CV61).

Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung khóa 92 (K92) (06/09/2022)
Icon Image

Sáng ngày 06/9/2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 92 (K92).

Phát huy vai trò của người giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (05/09/2022)

Hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để công kích, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta như bóp méo học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối, bôi nhọ lãnh tụ.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 15 (03/09/2022)
Icon Image

Chiều ngày 23 tháng 9 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 15.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 58 (CV58) (30/08/2022)
Icon Image

Chiều ngày 30 tháng 8 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 58 (CV58).

Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 16 (CVC16) (23/08/2022)
Icon Image

Dự lễ khai giảng có ThS. Dương văn Thạnh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường; TS. Lê Quốc Khởi, Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các phòng, khoa của Trường Chính trị Châu Văn Đặng cùng toàn thể 76 học viên của lớp.

Sáng ngày 16/8/2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 36 (A36) (17/08/2022)
Icon Image

Dự Lễ khai giảng có ThS Trần Hoàng Khải - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng;

Giảng viên trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu học tập phong cách tư duy của Bác (27/06/2022)

Phong cách tư duy của Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng tạo nên tư tưởng của Người.

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với bảo đảm kỷ cương trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (21/06/2022)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò của dân chủ. Dân chủ chính là tư tưởng cơ bản xuyên suốt quá trình cách mạng.

Những sự kiện lịch sử thế giới tác động sự chuyển biến từ nhận thức đến tư tưởng Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước (17/06/2022)

Những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các nước tư bản phương Tây chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654