Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin nổi bật
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 (04/03/2023)
Icon Image

Chiều ngày 03 tháng 3 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023

Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông (23/02/2023)
Icon Image

Thực hiện theo kế hoạch số 89-KH/TCT, ngày 26/02 năm 2022 của Ban Giám Hiệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng về hoạt động nghiên cứu thực tế của cán bộ, giảng viên năm học 2022 – 2023.

Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 (22/02/2023)
Icon Image

Nhằm ra soát tiến độ thực hiện xây dựng Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy (20/02/2023)
Icon Image

Dự lễ khai giảng có Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Giám hiệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng cùng với 204 đồng chí là trưởng, phó phòng và cấp tương đương công tác tại các cơ quan, đơn vị, ban, ngành cấp huyện, thị và thành phố.

ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu (13/02/2023)
Icon Image

Dự lễ khai giảng có Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Giám hiệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng cùng với 200 đồng chí là trưởng, phó phòng và cấp tương đương công tác tại các cơ quan, đơn vị, ban, ngành cấp huyện, thị và thành phố.

Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng (13/02/2023)

Phần 2: Từ Đại hội lần thứ VII đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng (10/02/2023)

Phần 1: Từ Đại hội lần thứ I đến Đại hội lần thứ VI của Đảng

Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (06/02/2023)
Icon Image

Với nhiệm vụ chính là đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và cán bộ, giảng viên nhà trường là lực lượng tiên phong trên mặt trận này.

Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm (06/02/2023)
Icon Image

Dự lễ khai giảng có Ban Giám hiệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng cùng với 166 đồng chí là trưởng, phó phòng và cấp tương đương công tác tại các cơ quan, đơn vị, ban, ngành cấp huyện, thị và thành phố.

Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời. (06/02/2023)

Từ trước đến nay có rất nhiều tác giả nghiên cứu về Nguyễn Ái Quốc nhưng bút hiệu này xuất hiện khi nào thì có rất nhiều câu trả lời chưa thống nhất với nhau.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654