null Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 32 (A32)

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin hoạt động
Thứ bảy, 26/12/2020, 07:36
Màu chữ Cỡ chữ
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 32 (A32)

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2020, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ giảng dạy Lớp Trung cấp lý luận - hệ điều hành tập trung khóa 32 (A32).

Quan cảnh Lễ bế mạc

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hệ điều hành tập trung khóa 32 (A32) khai giảng vào ngày 10/3/2020. Qua hơn 09 tháng làm việc và học tập với tinh thần và trách nhiệm của bộ quản lý, Trường giảng viên cùng với sự phấn đấu tích cực của các học viên đến nay đủ điều kiện để bế giảng lớp học.

Đến dự buổi lễ có ThS, GVC Võ Văn Lực - Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng; đồng chí là trưởng, phó phòng, khoa và 48 học viên của lớp .

Tại buổi lễ đồng chí Đoàn Như Mộng - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học - Chủ nhiệm lớp báo cáo tình hình lớp học đã đạt được mục tiêu, yêu cầu theo kế hoạch đề ra. 100% học viên được nhận bằng tốt nghiệp; trong đó, có 14 học viên xếp loại giỏi, 34 học viên xếp loại khá.

ThS. GVC Võ Văn Lực - Hiệu trưởng Trường phát biểu Bế giảng lớp học

ThS,GVC Võ Văn Lực - Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường phát biểu bế giảng lớp học. Chúc mừng 48 học viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; qua đó cũng nhắc nhở các học viên sau khi ra Trường cần cố gắng vận dụng kiến thức đã học vào công tác thực tiễn để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Số lượt xem: 21

Nguyễn Minh Thương - Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin đọc nhiều nhất
Lòng yêu nước – nét đặc trưng của truyền thống dân tộc Việt Nam (10/08/2020)

Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Lịch sử của dân tộc Việt Nam đã được viết bằng máu và mồ hôi của nhiều thế hệ ông cha đã làm nên biết bao kỳ tích anh hùng, những trang sử vẻ vang đầy khí thế.

Một số tác động của đói nghèo ảnh hưởng đến vấn đề xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay (15/07/2020)

Đói nghèo là một hiện tượng kinh tế - xã hội mang tính chất toàn cầu. Nó không chỉ tồn tại ở các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển, mà nó còn tồn tại ngay tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển.

Nội dung chủ yếu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (15/07/2020)

Nước ta thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến nay đã đạt được một số thành tựu, có thể khái quát như sau:

Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân (17/07/2020)

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cách mạng chân chính, lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi hai cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới gặt hái được nhiều thắng lợi.

Làm rõ ý nghĩa Học thuyết Giá trị thặng dư trong bài: Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở phần I.1 (06/11/2020)

Mỗi sản xuất phương thức có một cơ sở kinh tế pháp luật phản ánh mối quan hệ kinh tế bản chất của sản xuất phương thức đó. Theo C. Mác, quy luật cân bằng giá trị là quy luật kinh tế tuyệt đối của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thảo luận phần IV: “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội” trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (29/08/2020)

Thảo luận là hình thức tổ chức cho người học trao đổi, tranh luận các vấn đề học tập, để tự rút ra được các kết luận theo yêu cầu bài học.

Giáo trình học tập của lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính (12/06/2020)

1- Triết học Mác – Lênin.

2- Kinh tế Chính trị Mác- Lênin

3- Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam & Lý luận cơ bản về Đảng Cộng Sản

Bàn về tính dân tộc thể hiện trong pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (07/05/2020)

Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em. Theo số liệu Tổng cục Thống kê ngày 01/4/2019, dân tộc Kinh chiếm 85,3% dân số, 53 dân tộc thiểu số chiếm 14,7% dân số, sống xen kẽ nhau, tập trung chủ yếu ở các vùng núi, đặc biệt là vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Ph.Ăng ghen luận chứng về triết học của chủ nghĩa xã hội khoa học qua tác phẩm “Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học như thế nào (01/04/2020)

Trong mỗi bộ môn khoa học, gắn liền với hệ thống lí luận là lịch sử phát triển của bộ môn khoa học ấy. Trong hệ thống lí luận mácxít-lêninnít, đi liền với triết hoc, với kinh tế chính trị học, việc nghiên cứu luận giảng chủ nghĩa cộng sản khoa học đã làm nảy sinh nhu cầu hiểu lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước khi chủ nghĩa Mác ra đời.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa K75 (K75) đi nghiên cứu thực tế tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (12/06/2020)

Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức cho lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 75 (K75) đi nghiên cứu thực tế tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654