Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Thống kê tin bài
Có 808 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 04/03/2023 02:49 Phan Quốc Triển
2 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông 23/02/2023 03:47 Phan Quốc Triển
3 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 22/02/2023 08:18 Phan Quốc Triển
4 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy 20/02/2023 03:29 Phan Quốc Triển
5 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu 13/02/2023 03:30 Phan Quốc Triển
6 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng 13/02/2023 03:00 Phan Quốc Triển
7 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng 10/02/2023 02:57 Phan Quốc Triển
8 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 06/02/2023 11:00 Phan Quốc Triển
9 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm 06/02/2023 07:36 Phan Quốc Triển
10 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời. 06/02/2023 07:07 Phan Quốc Triển
11 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Đảng là mùa Xuân của đất nước 03/02/2023 02:28 Phan Quốc Triển
12 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 01/02/2023 04:30 Phan Quốc Triển
13 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Ý chí giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được thể hiện trong bài trả lời phỏng vấn của phóng viên báo L’Unità(1) 31/01/2023 03:09 Phan Quốc Triển
14 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 17 (CVC17 -SNV) 10/01/2023 10:00 Phan Quốc Triển
15 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ tư 09/01/2023 02:02 Phan Quốc Triển
16 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 64 (CV64-SNV) 06/01/2023 11:30 Phan Quốc Triển
17 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 05/01/2023 08:42 Phan Quốc Triển
18 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 05/01/2023 04:30 Phan Quốc Triển
19 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 90 (K90) 04/01/2023 12:30 Phan Quốc Triển
20 Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 65 (CV65-VL) 31/12/2022 08:40 Phan Quốc Triển
21 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng Ban và Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 29/12/2022 08:08 Phan Quốc Triển
22 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ ba 26/12/2022 03:37 Phan Quốc Triển
23 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 62 (CV62-ĐH) 24/12/2022 03:26 Phan Quốc Triển
24 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 89 (K89) 20/12/2022 10:30 Phan Quốc Triển
25 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ hai 12/12/2022 09:30 Phan Quốc Triển
26 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 16 (CVC16) 30/11/2022 10:00 Phan Quốc Triển
27 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới 30/11/2022 03:00 Phan Quốc Triển
28 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - lớp thứ nhất 28/11/2022 12:13 Phan Quốc Triển
29 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - lớp thứ tư 21/11/2022 03:41 Phan Quốc Triển
30 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - lớp thứ ba 07/11/2022 04:00 Phan Quốc Triển
31 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 61 (CV61) 03/11/2022 12:30 Phan Quốc Triển
32 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Hội thảo khoa học "Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 02/11/2022 09:00 Phan Quốc Triển
33 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 17 (CVC17-SNV) 01/11/2022 04:30 Phan Quốc Triển
34 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - lớp thứ hai 31/10/2022 06:00 Phan Quốc Triển
35 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 64 (CV64 - SNV) 25/10/2022 07:21 Phan Quốc Triển
36 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (lớp thứ nhất) 24/10/2022 07:08 Phan Quốc Triển
37 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Phát triển nông nghiệp bền vững ở Bạc Liêu 21/10/2022 02:30 Phan Quốc Triển
38 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 60 (CV60) 30/09/2022 11:00 Phan Quốc Triển
39 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 61 (CV61) 20/09/2022 07:29 Phan Quốc Triển
40 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung khóa 92 (K92) 06/09/2022 10:00 Phan Quốc Triển
41 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Phát huy vai trò của người giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 05/09/2022 09:30 Phan Quốc Triển
42 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 15 03/09/2022 06:37 Phan Quốc Triển
43 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 58 (CV58) 30/08/2022 10:00 Phan Quốc Triển
44 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 16 (CVC16) 23/08/2022 06:00 Phan Quốc Triển
45 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 16/8/2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 36 (A36) 17/08/2022 04:06 Phan Quốc Triển
46 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Giảng viên trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu học tập phong cách tư duy của Bác 27/06/2022 08:25 Phan Quốc Triển
47 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với bảo đảm kỷ cương trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 21/06/2022 08:45 Phan Quốc Triển
48 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Những sự kiện lịch sử thế giới tác động sự chuyển biến từ nhận thức đến tư tưởng Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước 17/06/2022 01:55 Phan Quốc Triển
49 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu 15/06/2022 01:55 Phan Quốc Triển
50 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và phát huy sự đoàn kết và thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh 06/06/2022 09:35 Phan Quốc Triển
51 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Hội thảo khoa học Khoa Nhà nước và pháp luật 20/05/2022 09:37 Phan Quốc Triển
52 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Giải pháp nhằm giải quyết tốt các tình huống trong quản lý hành chính nhà nước ở cấp cơ sở 17/05/2022 12:24 Phan Quốc Triển
53 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 86 (K86) 29/04/2022 10:30 Phan Quốc Triển
54 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 57 (CV57) 29/04/2022 06:57 Phan Quốc Triển
55 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng ký kết hợp tác với Trường Đại học Bạc Liêu. 22/04/2022 03:58 Phan Quốc Triển
56 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Công khai hoạt động của cơ quan, đơn vị - Giải pháp thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 22/04/2022 03:55 Phan Quốc Triển
57 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 58 (CV58) 20/04/2022 03:49 Phan Quốc Triển
58 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 56 (CV56) 16/04/2022 03:58 Phan Quốc Triển
59 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Khai thác và sử dụng một số kiến thức kinh điển về lý luận kinh tế chính trị trong Bộ “Tư bản” - Quyển I của C.Mác 13/04/2022 11:47 Phan Quốc Triển
60 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Đại hội XIII 10/03/2022 09:51 Phan Quốc Triển
61 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Trao đổi về phương pháp nâng cao chất lượng soạn và giảng bài “Chính sách dân tộc, tôn giáo”, thuộc phần B.II (Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam) - Chương trình Trung cấp lý luận chính trị 09/03/2022 09:48 Phan Quốc Triển
62 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Quan điểm chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nông nghiệp và một số vấn đề cần rút ra trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam 21/02/2022 08:26 Phan Quốc Triển
63 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Dạy – học trực tuyến trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị Châu Văn Đặng – thuận lợi và khó khăn 15/02/2022 08:31 Phan Quốc Triển
64 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Những giá trị mang lại từ các lễ hội tiêu biểu, đặc sắc của Bạc Liêu 13/01/2022 08:54 Phan Quốc Triển
65 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên 11/01/2022 09:00 Phan Quốc Triển
66 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Bạc Liêu phấn đấu trở thành thủ phủ tôm của cả nước 11/01/2022 07:58 Phan Quốc Triển
67 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Trương Quốc Thuận. 11/01/2022 06:00 Phan Quốc Triển
68 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Đấu tranh, phản bác, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay 07/01/2022 08:48 Phan Quốc Triển
69 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Đưa nội dung đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giảng dạy lý luận chính trị ở trường chính trị 31/12/2021 02:45 Phan Quốc Triển
70 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Tiềm năng du lịch tỉnh Bạc Liêu 30/12/2021 10:00 Phan Quốc Triển
71 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 57 (CV57-BL) 23/12/2021 04:03 Phan Quốc Triển
72 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 56 (CV56) 21/12/2021 02:26 Phan Quốc Triển
73 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Phát huy nhân tố con người nhằm thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển 08/12/2021 06:48 Phan Quốc Triển
74 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 27/11/2021 02:33 Phan Quốc Triển
75 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay 05/11/2021 12:17 Phan Quốc Triển
76 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Suy ngẫm về giá trị bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 28/10/2021 04:18 Phan Quốc Triển
77 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Chi bộ khoa Xây dựng Đảng 25/10/2021 02:13 Phan Quốc Triển
78 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế giảng viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu 19/10/2021 04:23 Phan Quốc Triển
79 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Tìm hiểu các hình thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước 30/09/2021 04:19 Phan Quốc Triển
80 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bạc Liêu 29/09/2021 04:16 Phan Quốc Triển
81 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức về vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc 28/09/2021 04:08 Phan Quốc Triển
82 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Phát triển du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới 18/08/2021 07:10 Phan Quốc Triển
83 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn 25/05/2021 07:50 Phan Quốc Triển
84 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” 24/05/2021 01:08 Phan Quốc Triển
85 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu 21/05/2021 03:52 Phan Quốc Triển
86 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu 20/05/2021 08:58 Phan Quốc Triển
87 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay 20/05/2021 08:53 Phan Quốc Triển
88 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Châu Văn Đặng 19/05/2021 04:17 Phan Quốc Triển
89 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua 18/05/2021 03:43 Phan Quốc Triển
90 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu 17/05/2021 09:30 Phan Quốc Triển
91 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Kinh nghiệm trong giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu 13/05/2021 07:49 Phan Quốc Triển
92 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong giai đoạn hiện nay. 06/05/2021 01:06 Phan Quốc Triển
93 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 54 (CV54) 05/05/2021 12:59 Phan Quốc Triển
94 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng trao vốn cho hộ nghèo năm 2021 24/04/2021 02:50 Phan Quốc Triển
95 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 83 (K83) 17/04/2021 01:46 Phan Quốc Triển
96 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 82 (K82- BL) 08/04/2021 01:00 Phan Quốc Triển
97 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 11 (CVC11) 07/04/2021 02:53 Phan Quốc Triển
98 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Cụm Thi đua các Trường Chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 03/04/2021 02:21 Phan Quốc Triển
99 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 88 (K88) 10/03/2021 09:09 Phan Quốc Triển
100 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa X 02/03/2021 10:00 Phan Quốc Triển
101 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Sự bứt phá trong phát triển kinh tế của tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 03/02/2021 10:30 Phan Quốc Triển
102 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Điều kiện cơ bản hình thành nền kinh tế tri thức 03/02/2021 10:00 Phan Quốc Triển
103 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Một số vấn đề trao đổi về nội dung và phương pháp giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng 27/01/2021 08:08 Phan Quốc Triển
104 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện quyền con người trong giai đoạn hiện nay 27/01/2021 12:58 Phan Quốc Triển
105 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Chủ nghĩa Mác bàn về vị trí, vai trò của người phụ nữ trong sự phát triển các hình thức hôn nhân và gia đình trong lịch sử 27/01/2021 12:54 Phan Quốc Triển
106 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân 27/01/2021 12:50 Phan Quốc Triển
107 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tri thức trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH ở nước ta hiện nay 26/01/2021 04:02 Phan Quốc Triển
108 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Phát huy truyền thống yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay 26/01/2021 03:42 Phan Quốc Triển
109 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện dân chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập 25/01/2021 11:00 Phan Quốc Triển
110 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hướng đến sự phát triển bền vững 21/01/2021 07:31 Phan Quốc Triển
111 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Nội dung cần cung cấp thêm cho học viên ở bài 1 - Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng (Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính) 08/01/2021 01:58 Phan Quốc Triển
112 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới 06/01/2021 04:51 Phan Quốc Triển
113 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên 06/01/2021 09:30 Phan Quốc Triển
114 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, Triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ, viên chức người lao động năm 2021 31/12/2020 03:00 Phan Quốc Triển
115 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 31/12/2020 02:30 Phan Quốc Triển
116 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 32 (A32) 26/12/2020 12:36 Phan Quốc Triển
117 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin tổng hợp Ý nghĩa thực tiễn tác phẩm “Tự chỉ trích” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình 17/12/2020 01:47 Phan Quốc Triển
118 Tin tức , Tin tức sự kiện , Tin hoạt động Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ 03/12/2020 08:19 Phan Quốc Triển
119 Tin tổng hợp Nghề giáo, sự lựa chọn từ một tấm lòng 19/11/2020 01:27 Phan Quốc Triển
120 Tin tổng hợp Vai trò của người thầy trong xã hội hiện đại 17/11/2020 12:48 Phan Quốc Triển
121 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 51 (CV51) 07/11/2020 01:00 Phan Quốc Triển
122 Tin tức , Tin tổng hợp Làm rõ ý nghĩa Học thuyết Giá trị thặng dư trong bài: Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở phần I.1 06/11/2020 08:15 Phan Quốc Triển
123 Tin tức , Tin tổng hợp Phụ nữ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu góp phần giữ vững danh hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phong tặng cho Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020 12:00 Phan Quốc Triển
124 Tin tổng hợp Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học trong văn kiện Đại hội XII của Đảng 07/10/2020 07:58 Phan Quốc Triển
125 Tin tức , Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 10 (CVC10) 22/09/2020 08:33 Phan Quốc Triển
126 Tin tức , Tin tổng hợp Suy nghĩ về quan điểm “độc lập – tự chủ” trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 09/09/2020 09:18 Phan Quốc Triển
127 Tin tức , Tin tổng hợp Giáo dục niềm tin cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học qua những bài giảng của môn chủ nghĩa xã hội khoa học 08/09/2020 09:30 Phan Quốc Triển
128 Tin tức , Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 31 (A31) 05/09/2020 08:56 Phan Quốc Triển
129 Tin tổng hợp Một số giải pháp nâng cao chất lượng thảo luận phần IV: “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội” trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính 29/08/2020 12:40 Admin Trienkhai
130 Tin tổng hợp Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước 28/08/2020 06:35 Admin Trienkhai
131 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 78 (K78) 23/08/2020 12:30 Admin Trienkhai
132 Tin tổng hợp Một số kinh nghiệm của Khoa Xây dựng Đảng – Trường Chính trị châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 - 2020) 19/08/2020 10:35 Admin Trienkhai
133 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 77 (K77) 14/08/2020 02:25 Admin Trienkhai
134 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 85 (K85) 12/08/2020 10:00 Admin Trienkhai
135 Tin hoạt động Bế giảng Lớp Chuyên viên chính khóa 9 10/08/2020 07:15 Admin Trienkhai
136 Tin tổng hợp Lòng yêu nước – nét đặc trưng của truyền thống dân tộc Việt Nam 10/08/2020 04:15 Admin Trienkhai
137 Tin tổng hợp Vai trò của Ủy ban nhân dân xã trong hoạt động quản lý hành chính – tư pháp 07/08/2020 06:30 Admin Trienkhai
138 Tin tổng hợp Quan điểm của Hồ Chí Minh về thành phần kinh tế và sự vận dụng của Đảng ta 07/08/2020 06:10 Admin Trienkhai
139 Tin tổng hợp Chi đoàn Trường Chính trị Châu Văn Đặng hành động thiết thực tri ân ngày Thương binh, Liệt sỹ 28/07/2020 07:07 admin admin
140 Tin hoạt động Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49 (CV49) 21/07/2020 04:46 admin admin
141 Tin hoạt động Hội nghị điển hình tiên tiến Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu lần thứ II (2020 – 2025) 21/07/2020 04:19 admin admin
142 Tin tổng hợp Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nhằm xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư 17/07/2020 09:05 admin admin
143 Tin tổng hợp Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các tôn giáo 17/07/2020 09:03 admin admin
144 Tin tổng hợp Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân 17/07/2020 09:01 admin admin
145 Tin tổng hợp Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 17/07/2020 08:59 admin admin
146 Tin tổng hợp Học tập tự phê bình theo Bác qua mẫu truyện “Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi” 17/07/2020 01:07 admin admin
147 Tin tổng hợp Tiếp tục vận dụng Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu trong bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử 17/07/2020 01:06 admin admin
148 Tin tổng hợp Quan điểm Hồ Chí Minh về cách nói, viết và những điều cần tránh khi nói và viết trong công tác tuyên truyền của Đảng 17/07/2020 01:03 admin admin
149 Tin tổng hợp Ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu 17/07/2020 01:02 admin admin
150 Tin tổng hợp Giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay 17/07/2020 01:00 admin admin
151 Tin tổng hợp Tìm hiểu giá trị thực tiễn và lý luận của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 15/07/2020 07:36 admin admin
152 Tin tổng hợp Nội dung chủ yếu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 15/07/2020 03:01 admin admin
153 Tin tổng hợp Nâng cao chất lượng thảo luận phần I.2 (Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh), cho lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung (lớp A) tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu 15/07/2020 02:58 admin admin
154 Tin tổng hợp Tìm hiểu vài nét về chủ nghĩa Mác – Lênin là một học thuyết phát triển 15/07/2020 02:57 admin admin
155 Tin tổng hợp Một số tác động của đói nghèo ảnh hưởng đến vấn đề xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 15/07/2020 02:45 admin admin
156 Tin tổng hợp Tìm hiểu vài nét về công tác cán bộ 15/07/2020 02:43 admin admin
157 Tin tổng hợp Những thuận lợi để phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở tỉnh Bạc Liêu 27/06/2020 08:09 admin admin
158 Tin tổng hợp Phát triển kinh tế nông nghiệp ở Bạc Liêu hiện nay 27/06/2020 08:06 admin admin
159 Tin tổng hợp Quan điểm của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới 19/06/2020 07:34 admin admin
160 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM “Bác không hỏi chú, Bác hỏi nhân dân” 12/06/2020 05:46 admin admin
161 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM “Cán bộ đấy” 12/06/2020 05:45 admin admin
162 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM “Tài sản của dân sao tìm cách đút túi?” 12/06/2020 05:44 admin admin
163 Kỷ niệm thành lập trường Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức long trọng Lễ kỷ niệm 20 thành lập Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam 12/06/2020 05:39 admin admin
164 Kỷ niệm thành lập trường Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 - 2020” 12/06/2020 05:37 admin admin
165 Kỷ niệm thành lập trường Hội thi văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Chính trị Châu Văn Đặng (1997-2017) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 12/06/2020 05:35 admin admin
166 Tuyển sinh Thông báo chiêu sinh (mẫu DS trích ngang) lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 43 (K43) 12/06/2020 05:22 admin admin
167 Tuyển sinh Chiêu sinh lớp Hoàn chỉnh TCLLCT - HC khoá 19 12/06/2020 05:21 admin admin
168 Tuyển sinh Chiêu sinh lớp TCLLCT - HC tập trung khoá 10 12/06/2020 05:20 admin admin
169 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 05/12 đến 18/12/2016) 12/06/2020 05:19 admin admin
170 Lịch học Lịch học tập các lớp (Từ ngày 07/11 đến 20/11/2016) 12/06/2020 05:18 admin admin
171 Lịch học Lịch học tập các lớp (Từ ngày 24/10 đến 06/11/2016) 12/06/2020 05:17 admin admin
172 Tài liệu học tập Giáo trình học tập của lớp Quản lý Nhà nước- Ngạch chuyên viên 12/06/2020 04:48 admin admin
173 Tài liệu học tập Giáo trình học tập của lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính 12/06/2020 04:48 admin admin
174 Kết quả học tập Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 40 (K40) 12/06/2020 04:45 admin admin
175 Kết quả học tập Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 39(K39) 12/06/2020 04:44 admin admin
176 Kết quả học tập Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 38 (K38) 12/06/2020 04:41 admin admin
177 Kết quả học tập Lớp Hoàn chỉnh TCLLCT-HC khóa 25(K25)(TPBL) 12/06/2020 04:40 admin admin
178 Chương trình đào tạo Kế Hoạch mở lớp 12/06/2020 04:37 admin admin
179 Tin tổng hợp Nâng cao văn hóa học đường cho học sinh, sinh viên trong các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học hiện nay 12/06/2020 04:32 admin admin
180 Tin tổng hợp Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân 12/06/2020 04:30 admin admin
181 Tin tổng hợp Vấn đề thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay 12/06/2020 04:28 admin admin
182 Tin tổng hợp Nâng cao chất lượng tiểu luận lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng 12/06/2020 04:26 admin admin
183 Tin tổng hợp Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường Chính trị Châu Văn Đặng 12/06/2020 04:25 admin admin
184 Tin tổng hợp Giảng viên Trường Chính trị rèn luyện phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 12/06/2020 04:23 admin admin
185 Tin hoạt động Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 12/06/2020 04:16 admin admin
186 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung khóa 84 (K84) 12/06/2020 04:13 admin admin
187 Tin hoạt động Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa K75 (K75) đi nghiên cứu thực tế tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 12/06/2020 04:09 admin admin
188 Tin hoạt động Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Châu Văn Đặng, lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 12/06/2020 04:06 admin admin
189 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng trao vốn cho hộ nghèo năm 2020 12/06/2020 04:04 admin admin
190 Lịch sử phát triển Lịch sử hình thành và phát triển 12/06/2020 04:01 admin admin
191 Cơ cấu tổ chức SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU 12/06/2020 04:00 admin admin
192 Chức năng nhiệm vụ Chức năng nhiệm vụ của Trường Chính trị Châu Văn Đặng 12/06/2020 03:58 admin admin
193 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49 (CV49) 12/06/2020 03:30 admin admin
194 Tin tổng hợp Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 29/05/2020 02:51 admin admin
195 Tin tổng hợp Vai trò của thực hiện pháp luật hộ tịch trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước 29/05/2020 02:47 admin admin
196 Tin tổng hợp Trách nhiệm của người giảng viên trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường 21/05/2020 03:00 admin admin
197 Tin tổng hợp Vai trò của công đoàn trong việc vận động công đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường 15/05/2020 01:27 admin admin
198 Tin tức sự kiện Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 12/05/2020 03:49 admin admin
199 Tin tổng hợp Cán bộ, đảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng thực hiện trách nhiệm nêu gương 12/05/2020 12:52 admin admin
200 Tin tổng hợp Nhiệm vụ để phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay 12/05/2020 12:46 admin admin
201 Tin tổng hợp Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học 07/05/2020 12:38 admin admin
202 Tin tổng hợp Bàn về tính dân tộc thể hiện trong pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 07/05/2020 12:35 admin admin
203 Tin tổng hợp Tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 07/05/2020 12:33 admin admin
204 Tin tổng hợp Vài suy nghĩ về đạo đức của người giảng viên Trường Chính trị 30/04/2020 09:00 admin admin
205 Tin tổng hợp Khoa Xây dựng Đảng - chặng đường hình thành và phát triển 30/04/2020 08:56 admin admin
206 Tin tổng hợp Bác Hồ với công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 30/04/2020 08:52 admin admin
207 Tin tổng hợp Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid -19 24/04/2020 09:25 admin admin
208 Tin tổng hợp Một số giải pháp xây dựng phong cách nêu gương của người giảng viên Trường Chính trị 24/04/2020 09:22 admin admin
209 Tin tổng hợp Kết hợp giữa giáo dục lý luận với giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên – sinh viên các trường cao đẳng, đại học hiện nay 24/04/2020 09:19 admin admin
210 Tin tổng hợp Nâng cao chất lượng thảo luận chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu 24/04/2020 09:16 admin admin
211 Tin tổng hợp Phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình giai đoạn hiện nay 24/04/2020 09:13 admin admin
212 Tin tổng hợp Học tập tấm gương nêu cao tinh thần trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một trong những giải pháp hữu hiệu thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng 24/04/2020 09:08 admin admin
213 Tin tổng hợp Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ tại các xã, phường ở thành phố Bạc Liêu 23/04/2020 06:43 admin admin
214 Tin tổng hợp Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 23/04/2020 06:26 admin admin
215 Tin tổng hợp Nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên hiện nay 23/04/2020 06:23 admin admin
216 Tin tổng hợp Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy phần một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở 23/04/2020 06:20 admin admin
217 Tin tổng hợp Phát huy vai trò của nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay 22/04/2020 03:50 admin admin
218 Tin tổng hợp Tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 22/04/2020 03:46 admin admin
219 Tin tổng hợp Những sự kiện nổi bật của đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ 22/04/2020 03:37 admin admin
220 Tin tổng hợp Giáo dục Lý luận Chính trị ở Trường Chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay 22/04/2020 03:32 admin admin
221 Tin tổng hợp Lối sống giản dị, thanh bạch của Bác Hồ 10/04/2020 08:17 admin admin
222 Tin tổng hợp Ph.Ăng ghen luận chứng về triết học của chủ nghĩa xã hội khoa học qua tác phẩm “Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học như thế nào 01/04/2020 08:37 admin admin
223 Tin tổng hợp Bạc Liêu trên con đường phát triển kinh tế xã hội 01/04/2020 08:33 admin admin
224 Tin tổng hợp Tiếp tục thực hiện sự điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường 01/04/2020 08:25 admin admin
225 Tin tổng hợp Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ 28/03/2020 01:48 admin admin
226 Tin tổng hợp Sự cần thiết kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và phương pháp giảng dạy hiện đại trong giảng dạy lý luận chính trị 24/03/2020 02:22 admin admin
227 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tập trung khóa 32 (A32) 10/03/2020 07:38 admin admin
228 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 73 (K73) 09/03/2020 08:35 admin admin
229 Tin hoạt động Chi đoàn Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 3 năm 2020 06/03/2020 07:44 admin admin
230 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung khóa 81 (K81). 05/03/2020 03:24 admin admin
231 Tin hoạt động Đại hội Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng lần thứ V 29/02/2020 05:13 admin admin
232 Tin hoạt động Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu nhiệm kỳ 2020-2022 29/02/2020 05:00 admin admin
233 Tin hoạt động Đại hội Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022 28/02/2020 02:21 admin admin
234 Tin hoạt động Đại hội Chi bộ phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học nhiệm kỳ 2020 – 2022 28/02/2020 01:11 admin admin
235 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng thực hiện tốt công tác hỗ trợ hộ nghèo 17/02/2020 09:08 admin admin
236 Tin hoạt động Chi đoàn Trường tổ chức Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng 07/02/2020 12:51 admin admin
237 Tin tổng hợp Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) 30/01/2020 11:59 admin admin
238 Tin hoạt động Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, Triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị cán bộ, viên chức người lao động năm 2020 17/01/2020 07:30 admin admin
239 Tin hoạt động Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 17/01/2020 07:11 admin admin
240 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 48 (CV48-GR) 15/01/2020 04:50 admin admin
241 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 47 (CV47-HB) 06/01/2020 07:50 admin admin
242 Tin hoạt động Triển khai các quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trường 03/01/2020 01:21 admin admin
243 Tin tổng hợp Chuẩn mực và ứng xử văn hóa của người giảng viên trường chính trị 26/12/2019 07:32 admin admin
244 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 71 (K71) 26/12/2019 07:23 admin admin
245 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 70 (K70) 26/12/2019 07:18 admin admin
246 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 69 (K 69) 19/12/2019 12:17 admin admin
247 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, khóa 8 (CVC8) 16/12/2019 03:56 admin admin
248 Tin hoạt động Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 47 (CV47 - HB) đi nghiên cứu thực tế 13/12/2019 10:34 admin admin
249 Tin hoạt động Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 73 (K73) đi nghiên cứu thực tế 10/12/2019 01:54 admin admin
250 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, khóa 29 (A29) 09/12/2019 12:32 admin admin
251 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ đào tạo tập trung, khóa 28 (A28) 06/12/2019 04:50 admin admin
252 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 12/2019 03/12/2019 02:59 admin admin
253 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 6 (CV6) 02/12/2019 08:33 admin admin
254 Tin hoạt động Họp mặt Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) 21/11/2019 07:26 admin admin
255 Tin hoạt động Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 20/11/2019 02:29 admin admin
256 Tin hoạt động Hội thảo khoa học: “Xây dựng phong cách người giảng viên lý luận chính trị ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hiện nay” 13/11/2019 08:54 admin admin
257 Tin hoạt động Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2019 12/11/2019 07:13 admin admin
258 Tin hoạt động Tiếp đoàn nghiên cứu thực tế Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang 11/11/2019 02:09 admin admin
259 Tin hoạt động Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 46 đi nghiên cứu thực tế 06/11/2019 10:14 admin admin
260 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 11/2019 05/11/2019 02:49 admin admin
261 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 7 (CVC7-HD) 31/10/2019 07:58 admin admin
262 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch BCH Tỉnh ủy 28/10/2019 06:16 admin admin
263 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 3) 28/10/2019 06:08 admin admin
264 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 48 (CV48-GR) 28/10/2019 05:29 admin admin
265 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 3) 21/10/2019 09:35 admin admin
266 Tin hoạt động Giao lưu bóng chuyền nữ chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 21/10/2019 09:25 admin admin
267 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung khóa 80 (K80). 15/10/2019 09:54 admin admin
268 Tin hoạt động Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 58 khóa học 2017 – 2019 tại tỉnh Bạc Liêu (B58-BL) 15/10/2019 09:18 admin admin
269 Tin hoạt động Chi đoàn Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghĩ hồng 04/10/2019 04:14 admin admin
270 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 10/2019 03/10/2019 03:16 admin admin
271 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 8 (CVC8) 02/10/2019 04:32 admin admin
272 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tập trung khóa 31 (A31) 02/10/2019 01:57 admin admin
273 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 47 (CV47-HB) 26/09/2019 03:58 admin admin
274 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 24/09/2019 07:19 admin admin
275 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch BCH Tỉnh ủy 24/09/2019 03:20 admin admin
276 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 3) 20/09/2019 09:01 admin admin
277 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung khóa 79 (K79) 18/09/2019 03:32 admin admin
278 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 3) 16/09/2019 07:46 admin admin
279 Tin hoạt động Tổ chức Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng 13/09/2019 07:42 admin admin
280 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 46 (CV46) 11/09/2019 02:25 admin admin
281 Tin hoạt động Chi đoàn Trường Chính trị Châu Văn Đặng trao quà cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn 10/09/2019 12:47 admin admin
282 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 9/2019 04/09/2019 02:50 admin admin
283 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 6 (CVC6) 27/08/2019 07:54 admin admin
284 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 14/08/2019 01:01 admin admin
285 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 44 (CV44) 13/08/2019 01:35 admin admin
286 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung khóa 78 (K78) 06/08/2019 07:46 admin admin
287 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 8/2019 05/08/2019 03:21 admin admin
288 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tham gia Hội thao các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII năm 2019 23/07/2019 02:04 admin admin
289 Tin hoạt động Giảng viên Trường chính Châu Văn Đặng đi nghiên cứu thực tế 23/07/2019 01:44 admin admin
290 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 7/2019 02/07/2019 09:01 admin admin
291 Tin hoạt động Trao quyết định bổ nhiệm lại Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật 02/07/2019 08:52 admin admin
292 Tin hoạt động Cụm thi đua số 09 các trường chính trị tỉnh, Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019. 28/06/2019 02:23 admin admin
293 Tin hoạt động Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 26/06/2019 12:36 admin admin
294 Tin hoạt động Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 28 (A28) đi nghiên cứu thực tế. 20/06/2019 01:31 admin admin
295 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tập trung khóa 30 (A30). 11/06/2019 01:16 admin admin
296 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ đào tạo không tập trung, khóa 67 (K67) 10/06/2019 08:07 admin admin
297 Tin hoạt động Đoàn cán bộ, học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đến làm việc ở tỉnh Bạc Liêu. 28/05/2019 02:25 admin admin
298 Tin hoạt động Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hiện nay. 28/05/2019 08:28 admin admin
299 Tin hoạt động Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 70 đi nghiên cứu thực tế các tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang. 28/05/2019 08:18 admin admin
300 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ đào tạo tập trung, khóa 27 (A27) 19/05/2019 03:15 admin admin
301 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung khóa 77 (K77). 14/05/2019 04:01 admin admin
302 Tin hoạt động Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. 09/05/2019 05:29 admin admin
303 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khóa 44 (CV 44) 07/05/2019 06:58 admin admin
304 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 5/2019. 03/05/2019 05:32 admin admin
305 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ đào tạo không tập trung, khóa 66 (K66) 27/04/2019 01:35 admin admin
306 Tin tổng hợp Ngày hòa bình, thống nhất, đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam 30/4/1975. 26/04/2019 09:25 admin admin
307 Tin hoạt động Đại hội Chi đoàn cơ sở Trường Chính trị Châu Văn Đặng, nhiệm kỳ 2019 – 2022 26/04/2019 09:12 admin admin
308 Tin hoạt động Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 51 niên khóa 2017 – 2019 tại tỉnh Bạc Liêu (B51-BL). 25/04/2019 01:39 admin admin
309 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung khóa 76 (K76). 23/04/2019 03:43 admin admin
310 Tin hoạt động Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ đào tạo không tập trung khóa 67 đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Kiên Giang. 22/04/2019 07:46 admin admin
311 Tin hoạt động Đoàn cán bộ, học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa 69, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bạc Liêu. 22/04/2019 03:45 admin admin
312 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ đào tạo không tập trung, khóa 65 (K65) 16/04/2019 12:43 admin admin
313 Tin tổng hợp Phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước và kim ngạch xuất khẩu tôm Bạc Liêu đạt 1 tỷ USD. 12/04/2019 08:59 admin admin
314 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung khóa 75 (K75). 11/04/2019 12:28 admin admin
315 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 04/04/2019 03:28 admin admin
316 Tin hoạt động Hành trình về nguồn Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) 27/03/2019 02:21 admin admin
317 Tin hoạt động Hành trình về nguồn Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) 27/03/2019 02:07 admin admin
318 Tin hoạt động Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. 27/03/2019 01:46 admin admin
319 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung khóa 74 (K74). 19/03/2019 07:43 admin admin
320 Tin hoạt động Bế giảng lớp đại học Kinh tế - chuyên ngành Quản lý kinh tế, hệ vừa làm vừa học khóa 33 niên khóa (2013 - 2018) 18/03/2019 08:20 admin admin
321 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng họp mặt kỷ niệm chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. 11/03/2019 04:28 admin admin
322 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ tập trung, khóa 29 (A29) 05/03/2019 07:10 admin admin
323 Tin hoạt động Đoàn cán bộ, giảng viên và học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ đào tạo không tập trung khóa 65 đi nghiên cứu thực tế. 04/03/2019 07:48 admin admin
324 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ đào tạo không tập trung, khóa 63 (K63) 25/02/2019 03:26 admin admin
325 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ không tập trung khóa 73 (K73) 20/02/2019 07:01 admin admin
326 Tin tổng hợp Mừng 89 mùa xuân của Đảng 03/02/2019 05:10 admin admin
327 Tin hoạt động Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp tại Bạc Liêu 29/01/2019 03:21 admin admin
328 Tin hoạt động Trao Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ 24/01/2019 06:49 admin admin
329 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ đào tạo tập trung, khóa 26 (A26). 23/01/2019 02:16 admin admin
330 Tin hoạt động Học viện Chính trị Khu vực IV phối hợp với Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu chúc Tết Đồn Biên phòng 664. 21/01/2019 09:18 admin admin
331 Tin hoạt động Trường Chính trị tổ chức các hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng và tổng kết công tác năm 2018. 21/01/2019 01:53 admin admin
332 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ đào tạo không tập trung, khóa 62 (K62). 15/01/2019 02:33 admin admin
333 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ đào tạo tập trung, khóa 25 (A25). 05/01/2019 08:53 admin admin
334 Tin hoạt động Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Trường Chính trị Châu Văn Đặng. 05/01/2019 03:18 admin admin
335 Tin hoạt động Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 26/12/2018 08:50 admin admin
336 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung, khóa 64 (K64). 24/12/2018 05:35 admin admin
337 Tin hoạt động Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ đào tạo tập trung khóa 26 đi nghiên cứu thực tế 10/12/2018 08:59 admin admin
338 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2018. 05/12/2018 01:40 admin admin
339 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 20/11/2018 03:19 admin admin
340 Tin tổng hợp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 15/11/2018 08:02 admin admin
341 Tin tổng hợp Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu vươn lên tầm cao mới 15/11/2018 07:58 admin admin
342 Tin hoạt động Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018 09/11/2018 07:25 admin admin
343 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước - ngạch chuyên viên khóa 43 07/11/2018 03:14 admin admin
344 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ tập trung, khóa 28 (A28) 07/11/2018 03:06 admin admin
345 Tin hoạt động Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng giảng dạy phần nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở” 02/11/2018 07:22 admin admin
346 Tin hoạt động Công bố Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Trần Hữu Khá. 30/10/2018 09:09 admin admin
347 Tin hoạt động Khoa Dân vận đi nghiên cứu thực tế tại huyện Vĩnh Lợi 08/10/2018 08:46 admin admin
348 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân 25/09/2018 08:40 admin admin
349 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung, khóa 59 (K59) 25/09/2018 08:18 admin admin
350 Tin hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung khóa 64 (B64 - BL) 25/09/2018 01:24 admin admin
351 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ không tập trung khóa 72 (K72) 13/09/2018 02:56 admin admin
352 Tin hoạt động Sinh hoạt tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2018 07/09/2018 08:43 admin admin
353 Tin hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 64 (A64 - BL). 30/08/2018 02:17 admin admin
354 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ không tập trung khóa 71 (K71) 29/08/2018 07:47 admin admin
355 Tin tổng hợp Định hướng nhận thức, thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam của thanh niên sinh viên hiện nay 23/08/2018 01:44 admin admin
356 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ tập trung, khóa 27 (A27) 21/08/2018 03:31 admin admin
357 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên khóa 43 21/08/2018 03:28 admin admin
358 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 60 (K60 – Vĩnh Lợi) 20/08/2018 08:58 admin admin
359 Tin hoạt động Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng họp mở rộng 20/08/2018 08:36 admin admin
360 Tin hoạt động Hội thao truyền thống các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI – 2018 14/08/2018 02:29 admin admin
361 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ không tập trung khóa 70 (K70) 07/08/2018 02:05 admin admin
362 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức buổi Hội thảo khoa học 03/08/2018 08:28 admin admin
363 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước – ngạch chuyên viên, khóa 42 31/07/2018 11:42 admin admin
364 Tin tổng hợp Kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018) 27/07/2018 10:02 admin admin
365 Tin hoạt động Bế giảng lớp cao cấp Lý luận Chính trị, hệ không tập trung khóa 45 (B45 – BL) 27/07/2018 03:46 admin admin
366 Tin hoạt động Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi 27/07/2018 03:39 admin admin
367 Tin hoạt động Đoàn học viên lớp Quản lý hành chính nhà nước – chương trình chuyên viên, khóa 42 đi nghiên cứu thực tế 27/07/2018 03:31 admin admin
368 Tin hoạt động Đoàn nghiên cứu thực tế lớp Cao cấp lý luận chính trị K66-B06 làm việc tại tỉnh Bạc Liêu 27/07/2018 03:23 admin admin
369 Tin hoạt động Đoàn công tác của Viện Triết học đến thăm và làm việc tại TCT Châu Văn Đặng 23/07/2018 04:19 admin admin
370 Tin hoạt động Bồi dưỡng công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2018 23/07/2018 04:08 admin admin
371 Tin hoạt động Tập huấn công tác dân vận năm 2018 16/07/2018 11:12 admin admin
372 Tin hoạt động Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa (K41) 16/07/2018 11:03 admin admin
373 Tin hoạt động Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh vận năm 2018 09/07/2018 12:38 admin admin
374 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 58 (K58) 04/07/2018 02:49 admin admin
375 Tin hoạt động Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Phụ nữ cho cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện, xã năm 2018 04/07/2018 02:40 admin admin
376 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước – ngạch chuyên viên khóa 42 và bế giảng lớp khóa 40 tại huyện Phước Long 29/06/2018 02:28 admin admin
377 Tin hoạt động Chi đoàn Trường Chính trị đến thăm và tặng quà cho các em mồ côi 27/06/2018 03:08 admin admin
378 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ tập trung khóa 24 (A24) 27/06/2018 02:32 admin admin
379 Tin hoạt động Hội nghị triển khai nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 13/06/2018 02:34 admin admin
380 Tin hoạt động Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khóa 61 (K61) đi nghiên cứu thực tế 12/06/2018 06:57 admin admin
381 Tin hoạt động Lớp Trung cấp Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 25 (A25) tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 12/06/2018 06:51 admin admin
382 Tin hoạt động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2018 06/06/2018 03:24 admin admin
383 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác Mặt trận Tổ quốc, năm 2018 04/06/2018 09:12 admin admin
384 Tin hoạt động Đoàn học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 60 (K60) đi nghiên cứu thực tế 04/06/2018 07:31 admin admin
385 Tin hoạt động Đoàn giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật nghiên cứu thực tế tại huyện Hòa Bình 01/06/2018 03:15 admin admin
386 Tin hoạt động Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi 30/05/2018 09:40 admin admin
387 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác Mặt trận Tổ quốc, năm 2018 30/05/2018 03:02 admin admin
388 Tin hoạt động Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018 28/05/2018 09:21 admin admin
389 Tin hoạt động Họp mặt chuẩn bị Hội thao các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lần thứ VI – 2018 22/05/2018 08:42 admin admin
390 Tin hoạt động Lễ báo công dâng Bác 21/05/2018 02:27 admin admin
391 Tin hoạt động Đoàn giảng viên khoa Xây dựng Đảng đi nghiên cứu thực tế tại huyện Hồng Dân 17/05/2018 02:18 admin admin
392 Tin hoạt động Trường Chính tri Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức cho lớp TCLL chính trị – hành chính, khóa K58 đi nghiên cứu thực tế 11/05/2018 01:59 admin admin
393 Tin hoạt động Đoàn cán bộ và học viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đến nghiên cứu thực tế tại huyện Phước Long 11/05/2018 01:56 admin admin
394 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ không tập trung, khóa 69 (K69) 09/05/2018 07:21 admin admin
395 Tin hoạt động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2018 09/05/2018 02:45 admin admin
396 Tin hoạt động Lớp Trung cấp LLCT – HC A25 tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 09/05/2018 02:35 admin admin
397 Tin hoạt động Thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu 09/05/2018 02:26 admin admin
398 Tin tổng hợp Phát huy ý nghĩa chiến thắng lịch sử 30/4/1975 trong điều kiện hội nhập 24/04/2018 08:52 admin admin
399 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, khóa 26 (A26) 24/04/2018 08:47 admin admin
400 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 57 (K57) 23/04/2018 08:36 admin admin
401 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 12 – CT/TU 19/04/2018 08:45 admin admin
402 Tin hoạt động Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên, khoá 40 18/04/2018 03:25 admin admin
403 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ không tập trung, khóa 68 (K68) 17/04/2018 08:01 admin admin
404 Tin hoạt động Chi đoàn Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Sơ kết các hoạt động quý I/2018 13/04/2018 03:23 admin admin
405 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng hỗ trợ vốn sản xuất cho các hộ nghèo thuộc địa bàn xã An Trạch, huyện Đông Hải 11/04/2018 07:44 admin admin
406 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ không tập trung, khóa 67 (K67) 11/04/2018 03:16 admin admin
407 Tin hoạt động Học viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng nhặt được của rơi trả lại cho người mất – một nghĩa cử cao đẹp 11/04/2018 03:03 admin admin
408 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 09/04/2018 08:37 admin admin
409 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 56 (K56) 09/04/2018 07:36 admin admin
410 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước – Chương trình chuyên viên chính, khóa 5 03/04/2018 12:45 admin admin
411 Tin hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa B58-BL 28/03/2018 03:25 admin admin
412 Tin tổng hợp Một số đặc điểm của gia đình ở Bạc Liêu hiện nay 19/03/2018 03:05 admin admin
413 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu triển khai kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng năm 2018 15/03/2018 01:37 admin admin
414 Tin hoạt động Lễ sơ kết lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung khóa 51 (B51-BL) năm học 2017 – 2019 tại tỉnh Bạc Liêu 14/03/2018 08:13 admin admin
415 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao Quyết định tuyển dụng viên chức 14/03/2018 01:56 admin admin
416 Tin hoạt động Họp mặt kỷ niệm chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 14/03/2018 01:51 admin admin
417 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ không tập trung khóa 66 (K66) 07/03/2018 08:18 admin admin
418 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ không tập trung khóa 65 (K65) 01/03/2018 05:55 admin admin
419 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng long trọng lập bàn thờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân, vui tết Mậu Tuất – 2018 16/02/2018 03:34 admin admin
420 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 23 (A23) 12/02/2018 01:26 admin admin
421 Tin hoạt động Trao tặng quà tết cho các gia đình thương binh, hộ nghèo ở huyện Phước Long 12/02/2018 01:14 admin admin
422 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tham gia Tọa đàm khoa học tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang 07/02/2018 08:37 admin admin
423 Tin tổng hợp 88 mùa xuân của Đảng 06/02/2018 07:32 admin admin
424 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, khóa 39 29/01/2018 09:15 admin admin
425 Tin hoạt động Đội tuyển bóng đá Trường Chính Trị Châu Văn Đặng tham gia giải bóng đá Tứ Hùng 29/01/2018 02:53 admin admin
426 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2018 26/01/2018 09:15 admin admin
427 Tin hoạt động Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng công bố Quyết định bổ sung UV BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 25/01/2018 03:58 admin admin
428 Tin hoạt động Khoa Dân vận tổ chức thao giảng, dự giờ giảng viên 25/01/2018 12:19 admin admin
429 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ tập trung khóa 25 (A25) 18/01/2018 01:15 admin admin
430 Tin hoạt động Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên chính khoá 5 15/01/2018 09:04 admin admin
431 Tin hoạt động Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 15/01/2018 08:58 admin admin
432 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Dân tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp LLCT - HC khóa 55 (K55-HD) 12/01/2018 07:24 admin admin
433 Tin hoạt động Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 05/01/2018 08:10 admin admin
434 Tin tổng hợp TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU 20 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1997 – 2017) 05/01/2018 08:07 admin admin
435 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 54 (K54) 29/12/2017 09:08 admin admin
436 Tin hoạt động Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 49 (A49-BL) 28/12/2017 01:39 admin admin
437 Tin hoạt động Khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017 19/12/2017 09:59 admin admin
438 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ tập trung khóa 22 (A22) 13/12/2017 07:16 admin admin
439 Tin hoạt động Tổ chức đi nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT – HC K57 11/12/2017 03:27 admin admin
440 Tin hoạt động Tập huấn Bồi dưỡng chức danh các tổ chức đoàn thể cấp xã 11/12/2017 09:23 admin admin
441 Tin hoạt động Hội đồng cơ sở Trường Chính trị Châu Văn Đặng xét thăng hạng viên chức năm 2017 06/12/2017 02:28 admin admin
442 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ không tập trung khóa 63 (K63) 04/12/2017 03:02 admin admin
443 Tin hoạt động Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2017 10/11/2017 02:21 admin admin
444 Tin tổng hợp Nâng cao chất lượng bài viết Thông tin Lý luận và Thực tiễnTrường Chính trị Châu Văn đặng 30/10/2017 09:11 admin admin
445 Tin hoạt động Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI – 2017 (khu vực phía Nam) 30/10/2017 08:59 admin admin
446 Tin hoạt động Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Châu Văn Đặng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 30/10/2017 08:17 admin admin
447 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ đào tạo không tập trung, khóa 62 (K62) 24/10/2017 09:00 admin admin
448 Tin hoạt động Họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) 23/10/2017 07:41 admin admin
449 Tin tổng hợp Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) 18/10/2017 08:59 admin admin
450 Tin hoạt động Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính tri hệ không tập trung khóa 35, niên khóa 2015-2017 tại tỉnh Bạc Liêu (B35-BL) 16/10/2017 08:53 admin admin
451 Tin hoạt động Công bố quyết định luân chuyển, điều động cán bộ của Trường 06/10/2017 06:34 admin admin
452 Tin hoạt động Tổ chức Tết Trung thu 05/10/2017 07:29 admin admin
453 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 04/10/2017 09:11 admin admin
454 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở (TCCNNQSCS) khóa V, năm học 2016 – 2018 03/10/2017 01:54 admin admin
455 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung khóa 24 26/09/2017 07:36 admin admin
456 Tin hoạt động Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 19/09/2017 09:05 admin admin
457 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước - ngạch chuyên viên khóa 39. 19/09/2017 09:00 admin admin
458 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 61 (K61 –PL) 19/09/2017 08:52 admin admin
459 Tin hoạt động Hiến máu tình nguyện đợt 2 – năm 2017 19/09/2017 03:24 admin admin
460 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 51 (K51) 19/09/2017 03:06 admin admin
461 Tin hoạt động Giao lưu bóng đá chào mừng Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2017). 06/09/2017 06:58 admin admin
462 Tin hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B54-BL 06/09/2017 06:55 admin admin
463 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước – ngạch chuyên viên, khóa 38 31/08/2017 03:31 admin admin
464 Tin tổng hợp Chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 02/9 24/08/2017 06:54 admin admin
465 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 52 (K52) 21/08/2017 02:23 admin admin
466 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ đào tạo không tập trung, khóa 59 (K59) 15/08/2017 08:35 admin admin
467 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ đào tạo không tập trung, khóa 60 (K60 - VL) 14/08/2017 09:06 admin admin
468 Tin hoạt động Mở các lớp đào tạo sau đại học 08/08/2017 01:57 admin admin
469 Tin tổng hợp Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) 26/07/2017 02:54 admin admin
470 Tin hoạt động Đoàn giảng viên Trường Chính Châu Văn Đặng đi nghiên cứu thực tế tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 14/07/2017 08:05 admin admin
471 Tin hoạt động Đoàn giảng viên Trường Chính trị đi nghiên cứu thực tế trong tỉnh 14/07/2017 07:59 admin admin
472 Tin tổng hợp Kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 14/07/2017 07:18 admin admin
473 Tin hoạt động Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới 06/07/2017 03:10 admin admin
474 Tin hoạt động Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 06/07/2017 02:59 admin admin
475 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu. 06/07/2017 02:47 admin admin
476 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, lần thứ VI – năm 2017 06/07/2017 02:25 admin admin
477 Tin hoạt động Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới 05/07/2017 08:16 admin admin
478 Tin hoạt động Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới 04/07/2017 07:45 admin admin
479 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước – ngạch chuyên viên, khóa 37 tại huyện Hồng Dân 04/07/2017 07:33 admin admin
480 Tin hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 51, niên khóa 2017 - 2019 20/06/2017 08:18 admin admin
481 Tin hoạt động Hành trình về nguồn của Chi đoàn trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu. 20/06/2017 08:13 admin admin
482 Tin tổng hợp Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2017 20/06/2017 08:01 admin admin
483 Tin hoạt động Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020. 13/06/2017 02:37 admin admin
484 Tin hoạt động Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, nhiệm kỳ 2017 - 2020 12/06/2017 08:12 admin admin
485 Tin hoạt động Ngày 01/6/2017, Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa năm 2017 12/06/2017 08:05 admin admin
486 Tin hoạt động Đại hội Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật 02/06/2017 02:24 admin admin
487 Tin hoạt động Đại hội Chi bộ Phòng Nghiên cứu khoa học _ Thông tin _ Tư liệu, nhiệm kỳ 2017 - 2020 02/06/2017 02:06 admin admin
488 Tin tổng hợp Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 01/06/2017 07:54 admin admin
489 Tin hoạt động Đại hội Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng lần thứ IV 30/05/2017 03:15 admin admin
490 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liệu bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước – ngạch chuyên viên, khóa 36 29/05/2017 07:41 admin admin
491 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 49 (K49). 29/05/2017 07:29 admin admin
492 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC khóa 58 (K58) 25/05/2017 01:38 admin admin
493 Tin hoạt động Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Đoàn đi nghiên cứu thực tế tại 06 xã, phường, thị trấn của thị xã Giá Rai và huyện Đông hải, tỉnh Bạc Liêu. 23/05/2017 07:32 admin admin
494 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung khóa 21 (A21) 22/05/2017 09:18 admin admin
495 Tin tổng hợp Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng trưởng kinh tế Việt Nam 22/05/2017 09:17 admin admin
496 Tin hoạt động Lễ dâng hương kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác – xã Châu thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 22/05/2017 08:01 admin admin
497 Tin tổng hợp Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017). Hồ Chí Minh nâng niu tất cả, có quên chăng thì chỉ quên mình 16/05/2017 08:32 admin admin
498 Tin hoạt động Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên Phan Thị Lam 04/05/2017 08:51 admin admin
499 Tin hoạt động Đoàn học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 47, TP. Hà Nội đến thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu 04/05/2017 08:47 admin admin
500 Tin tổng hợp Thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn) ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay 04/05/2017 08:38 admin admin
501 Tin tổng hợp Chiến thắng 30/4/1975 – ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại 28/04/2017 07:23 admin admin
502 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, khóa 38 27/04/2017 01:52 admin admin
503 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính khóa 46 (K46) 24/04/2017 03:19 admin admin
504 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 23 (A23) 24/04/2017 03:01 admin admin
505 Tin hoạt động Tọa đàm khoa học về Hệ thống chính trị cơ sở: Từ nhận thức Lý luận đến thực trạng xây dựng, củng cố, phát triển tại các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ – Thực tiễn ở tỉnh Bạc Liêu 20/04/2017 02:44 admin admin
506 Tin hoạt động Công đoàn Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng vốn sản xuất cho các hộ nghèo thuộc địa bàn Thị trấn Phước Long – huyện Phước Long 13/04/2017 08:36 admin admin
507 Tin hoạt động Tủ sách Bác Hồ 10/04/2017 03:27 admin admin
508 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC khóa 57 (K57) 10/04/2017 03:20 admin admin
509 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 45 (K45) 10/04/2017 03:03 admin admin
510 Tin hoạt động Đại hội Chi đoàn Trường chính trị Châu Văn Đặng, nhiệm kỳ 2017 - 2019 04/04/2017 08:49 admin admin
511 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 04/04/2017 08:31 admin admin
512 Tin hoạt động Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 27/03/2017 02:39 admin admin
513 Tin hoạt động Hội nghị sơ kết học kỳ I lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự khóa V, năm học 2016 – 2018 22/03/2017 03:40 admin admin
514 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức khóa 35 (C35) 22/03/2017 03:15 admin admin
515 Tin tổng hợp “Tháng thanh niên” đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 13/03/2017 03:28 admin admin
516 Tin hoạt động Sinh hoạt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 11/03/2017 01:56 admin admin
517 Tin hoạt động Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 09/03/2017 03:22 admin admin
518 Tin hoạt động Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Châu văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 – năm 2017 09/03/2017 02:31 admin admin
519 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên, khóa 37 06/03/2017 07:47 admin admin
520 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên, khóa 35 01/03/2017 01:13 admin admin
521 Tin hoạt động Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu công bố các quyết định chia tách các chi bộ 22/02/2017 01:43 admin admin
522 Tin hoạt động Trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy 17/02/2017 03:24 admin admin
523 Tin hoạt động Trao tặng quà Tết cho gia đình thương binh và hộ nghèo 17/02/2017 03:20 admin admin
524 Tin hoạt động Lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn ấp Bà Hính, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 16/02/2017 08:48 admin admin
525 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 34 (C34) 16/02/2017 08:19 admin admin
526 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ đào tạo tập trung khóa 20 (A20) 16/02/2017 03:20 admin admin
527 Tin tổng hợp Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) 19/01/2017 01:59 admin admin
528 Tin hoạt động Hiến máu tình nguyện năm 2016 06/12/2016 04:23 admin admin
529 Tin hoạt động Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu 06/12/2016 04:13 admin admin
530 Tin hoạt động 20 NĂM (1997 – 2017), CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG, TỈNH BẠC LIÊU 05/12/2016 11:00 admin admin
531 Tin hoạt động Lễ kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016) 05/12/2016 10:51 admin admin
532 Tin hoạt động Hội thao chào mừng kỷ niệm 34 năm, ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016) 05/12/2016 10:41 admin admin
533 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 54 (K54) 04/12/2016 07:35 admin admin
534 Tin hoạt động Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước - ngạch chuyên viên, khóa 34 17/11/2016 01:45 admin admin
535 Tin hoạt động Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 53 28/10/2016 08:05 admin admin
536 Tin hoạt động Hội nghị triển khai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 28/10/2016 07:52 admin admin
537 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước - ngạch chuyên viên khóa 35, năm 2016 25/10/2016 09:08 admin admin
538 Tin hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị không tập trung B45-BL - Bạc Liêu 27/09/2016 02:46 admin admin
539 Tin hoạt động Vui hội Trăng rằm 2016 27/09/2016 04:22 admin admin
540 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K43 25/09/2016 09:14 admin admin
541 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung A19 25/09/2016 09:08 admin admin
542 Tin tổng hợp Chỉ thị số: 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 15/09/2016 04:13 admin admin
543 Tin tổng hợp Tình thương yêu, quý trọng con người trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 15/09/2016 04:05 admin admin
544 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 12/9 đến 25/9/2015) 08/09/2016 08:21 admin admin
545 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 44 (K44) 08/09/2016 08:15 admin admin
546 Tin hoạt động Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 08/09/2016 08:09 admin admin
547 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu bổ nhiệm Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 05/09/2016 08:09 admin admin
548 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 29/8 - 11/9/2016) 30/08/2016 02:10 admin admin
549 Tin hoạt động Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 40 (năm học 2015-2016) 30/08/2016 01:56 admin admin
550 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức quản lý nhà nước - ngạch chuyên viên, khóa 31 30/08/2016 01:51 admin admin
551 Tin tổng hợp VẤN ĐỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CẦN PHỐI HỢP NHIỀU CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 23/08/2016 09:24 admin admin
552 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, khóa 52 (K52) 23/08/2016 09:13 admin admin
553 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung khóa 21 (A21) 15/08/2016 01:32 admin admin
554 Lịch học Lich hoc cac lop (tu ngay 15-28/8/2016) 15/08/2016 01:20 admin admin
555 Tin hoạt động Ngày 30-7-2016, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức Hội thao truyền thống các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long 08/08/2016 03:41 admin admin
556 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, khóa 51 (K51) 05/08/2016 08:52 admin admin
557 Tin hoạt động Giao hữu bóng đá giữa cán bộ, viên chức Trường với lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 47(K47) 11/07/2016 09:24 admin admin
558 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, khóa 42 (K42) 30/06/2016 03:26 admin admin
559 Tin tổng hợp Suy nghĩ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo 30/06/2016 03:24 admin admin
560 Lịch học Lịch học tập các lớp (Từ ngày 01/8/2016 đến 14/8/2016) 30/06/2016 03:16 admin admin
561 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 50 (K50) 30/06/2016 03:14 admin admin
562 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, khóa 37 (K37) 30/06/2016 12:47 admin admin
563 Tin hoạt động Khai giảng lớp Đại học vừa làm, vừa học ngành Chính trị học - chuyên ngành Quản lý xã hội (khóa 36) 30/06/2016 12:44 admin admin
564 Tin hoạt động Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 48 (K48) 29/06/2016 06:59 admin admin
565 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, khóa 33 29/06/2016 06:55 admin admin
566 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 41 (K41) 22/06/2016 03:06 admin admin
567 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 38 (K38) 22/06/2016 02:52 admin admin
568 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 17 (A17) 22/06/2016 02:45 admin admin
569 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước - ngạch chuyên viên, khóa 34 năm 2016 22/06/2016 02:02 admin admin
570 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung A18 22/06/2016 01:58 admin admin
571 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức khóa 35 (C35) 20/06/2016 12:43 admin admin
572 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 13/6/2016 đến ngày 26/6/2016) 14/06/2016 03:05 admin admin
573 Tin hoạt động Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 40 (K40) 14/06/2016 02:54 admin admin
574 Lịch học Lịch học tập các lớp (Từ ngày 30/5/2016 đến 12/6/2016) 31/05/2016 07:44 admin admin
575 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 16/5/2016 đến 29/5/2016) 19/05/2016 03:37 admin admin
576 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 49 (K49) 19/05/2016 03:33 admin admin
577 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp LLCT - HC khóa 39 (K39) 19/05/2016 03:30 admin admin
578 Tin tổng hợp Hồ Chí Minh – Người đặt nền tảng cho một chế độ bầu cử thật sự dân chủ, tự do, bình đẳng 19/05/2016 03:17 admin admin
579 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 04/5/2016 đến 15/5/2016) 29/04/2016 03:05 admin admin
580 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 18/4/2016 đến 01/5/2016) 21/04/2016 03:18 admin admin
581 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 33 (C33) 21/04/2016 03:15 admin admin
582 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ chính quy tập trung khóa 20 (A20) 21/04/2016 03:11 admin admin
583 Tin hoạt động Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 36 (K36) 21/04/2016 03:06 admin admin
584 Tin hoạt động Lễ kết nạp đảng viên 31/03/2016 03:27 admin admin
585 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 04/4/2016 đến 17/4/2016) 31/03/2016 02:37 admin admin
586 Tin hoạt động Khai giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 46 (K46) 30/03/2016 08:58 admin admin
587 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 45 (K45) 30/03/2016 08:51 admin admin
588 Tin hoạt động Lễ kết nạp đảng viên mới 01/03/2016 03:08 admin admin
589 Tin hoạt động Gặp mặt đầu xuân năm 2016 01/03/2016 03:04 admin admin
590 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 22/02 đến 06/3/2016) 19/02/2016 12:22 admin admin
591 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 18/01/2016 đến 31/01/2016) 14/01/2016 03:01 admin admin
592 Tin hoạt động Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 47 ( K47) tại Thị xã Giá Rai 14/01/2016 02:59 admin admin
593 Tin hoạt động Triển khai Quyết định bổ nhiệm đồng chí Dương Văn Thạnh giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường chính trị Châu Văn Đặng 14/01/2016 02:56 admin admin
594 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 04/01/2016 đến 17/01/2016 31/12/2015 01:00 admin admin
595 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ đào tạo tập trung Khóa 14 (A14) 31/12/2015 12:58 admin admin
596 Tin hoạt động Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 29/12/2015 02:12 admin admin
597 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên khóa 30 29/12/2015 02:02 admin admin
598 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa 16( A16) 29/12/2015 01:58 admin admin
599 Tin hoạt động Khai giảng lớp Đại học vừa làm vừa học ngành kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị khóa 35, tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu 29/12/2015 01:55 admin admin
600 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 07/12 đến 20/12/2015) 04/12/2015 01:34 admin admin
601 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 23/11 đến 06/12/2015) 26/11/2015 03:04 admin admin
602 Tin hoạt động Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức 26/11/2015 03:00 admin admin
603 Tin tổng hợp Nguyễn Ái Quốc – Người thầy giáo lý luận đặt nền móng đầu tiên cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng 26/11/2015 02:53 admin admin
604 Tin hoạt động Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên khóa 31 26/11/2015 02:47 admin admin
605 Tin hoạt động Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 35 (K35) 22/11/2015 12:26 admin admin
606 Tin hoạt động Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên khóa 32 22/11/2015 12:16 admin admin
607 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 09/11 đến 22/11/2015) 10/11/2015 12:27 admin admin
608 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ năm 2015 10/11/2015 12:20 admin admin
609 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 44 (K44) 28/10/2015 01:27 admin admin
610 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 26/10/2015 đến 08/11/2015) 23/10/2015 07:44 admin admin
611 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 19 (A19) 23/10/2015 07:40 admin admin
612 Tin hoạt động Họp mặt truyền thống phụ nữ Việt Nam 20/10/2015 23/10/2015 07:38 admin admin
613 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 33 (K33) 23/10/2015 07:34 admin admin
614 Tin hoạt động Sơ kết Lớp Cao cấp lý luận chính trị -hành chính B29 niên khóa 2014-2016 23/10/2015 07:31 admin admin
615 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 12/10/2015 đến 25/10/2015) 08/10/2015 02:52 admin admin
616 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 43 (K43) 08/10/2015 02:49 admin admin
617 Tin hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 40 (A40-BL) 30/09/2015 02:48 admin admin
618 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 14/9/2015 đến 27/9/2015) 19/09/2015 07:42 admin admin
619 Tin hoạt động Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung A36-BL 19/09/2015 07:37 admin admin
620 Tin hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức khóa 35 (B35-BL) 19/09/2015 07:33 admin admin
621 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 30 19/09/2015 07:28 admin admin
622 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 15 (A15) 19/09/2015 06:52 admin admin
623 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 31 (K31) 07/09/2015 12:31 admin admin
624 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 4 25/08/2015 12:21 admin admin
625 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 32 (K32) mở tại huyện Hòa Bình. 24/08/2015 12:58 admin admin
626 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 18 (A18) 24/08/2015 12:50 admin admin
627 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 42 (K42) 11/08/2015 03:00 admin admin
628 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4- Khóa IV 19/06/2015 09:14 admin admin
629 Tin hoạt động Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 – khóa IV 18/06/2015 02:45 admin admin
630 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 30 (K30) 18/06/2015 02:33 admin admin
631 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 32 (K32) mở tại huyện Đông Hải 18/06/2015 02:23 admin admin
632 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 15/6/2015 đến 26/6/2015) 10/06/2015 09:12 admin admin
633 Tin hoạt động Giao lưu bóng đá giữa Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu và Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hồng Dân 10/06/2015 09:09 admin admin
634 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 - Khóa III 10/06/2015 09:06 admin admin
635 Tin hoạt động Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 – khóa III 03/06/2015 09:02 admin admin
636 Tin hoạt động Đại hội đảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) 03/06/2015 08:47 admin admin
637 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 41 (K41) 03/06/2015 08:38 admin admin
638 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 37 (K37) 03/06/2015 08:35 admin admin
639 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 - Khóa II 03/06/2015 03:38 admin admin
640 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4- Khóa I 03/06/2015 03:23 admin admin
641 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 04/5/2015 đến 17/5/2015) 08/05/2015 03:49 admin admin
642 Tin hoạt động Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 (nguồn 4 – lớp 1) 08/05/2015 03:46 admin admin
643 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 40 (K40) 01/05/2015 01:15 admin admin
644 Tin hoạt động Khai giàng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 39 (K39) 01/05/2015 01:11 admin admin
645 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức khóa 32(C32) 01/05/2015 01:05 admin admin
646 Tin hoạt động Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị Châu văn Đặng (nhiệm kỳ 2015 – 2017) 27/04/2015 03:22 admin admin
647 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 13/4/2015 đến 25/4/2015) 13/04/2015 07:14 admin admin
648 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 28 13/04/2015 07:12 admin admin
649 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 04 13/04/2015 07:09 admin admin
650 Tin hoạt động Khai giàng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 38 (K38) 07/04/2015 03:51 admin admin
651 Tin hoạt động Bế giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính tập trung (khóa 30) 07/04/2015 03:41 admin admin
652 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 17 (A17) 07/04/2015 03:36 admin admin
653 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tập trung khóa 13 (A13) 07/04/2015 03:26 admin admin
654 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC tại chức khóa 33 (C33) 05/03/2015 07:20 admin admin
655 Lịch học Lịch học tập các lớp (Từ ngày 04/3/2015 đến 15/3/2015) 04/03/2015 08:21 admin admin
656 Tin tổng hợp Nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với tên trường Chính trị Châu Văn Đặng 04/03/2015 08:09 admin admin
657 Tin tổng hợp Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng trưởng thành trong quá trình lãnh đạo cách mạng 04/03/2015 08:02 admin admin
658 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 03 05/02/2015 07:37 admin admin
659 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 28 (K28) 05/02/2015 07:31 admin admin
660 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức khóa 31 (C31) 05/02/2015 07:25 admin admin
661 Lịch học Lịch học tập các lớp (Từ ngày 07/01/2015 đến 18/01/2015 ) 12/01/2015 09:28 admin admin
662 Tin tổng hợp Sự lợi dụng "Nhân quyền", "Dân chủ", " Tôn giáo","Dân tộc" 12/01/2015 09:16 admin admin
663 Tin hoạt động Khai giàng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 16 (A16) 12/01/2015 09:12 admin admin
664 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 5 (B5) mở tại huyện Giá Rai 12/01/2015 09:08 admin admin
665 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 26 26/12/2014 08:22 admin admin
666 Tin hoạt động Khai giàng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 35 (K35) 26/12/2014 08:18 admin admin
667 Tin hoạt động Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bạc Liêu, khóa II-năm 2014 19/12/2014 09:59 admin admin
668 Tin hoạt động Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bạc Liêu, khóa I-năm 2014 19/12/2014 09:55 admin admin
669 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 34 (K34) 19/12/2014 09:50 admin admin
670 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 08/12/2014 đến 21/12/2014 10/12/2014 01:03 admin admin
671 Tin hoạt động Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 10/12/2014 12:56 admin admin
672 Tin hoạt động Khai giảng lớp Đại học vừa làm, vừa học ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý Văn hóa – Tư tưởng khóa 34 28/11/2014 06:57 admin admin
673 Tin hoạt động Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khoá 28 28/11/2014 06:54 admin admin
674 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 12(A12) 28/11/2014 06:50 admin admin
675 Tin hoạt động Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh khóa I-2014 17/11/2014 01:24 admin admin
676 Lịch học Lịch học tập các lớp (Từ ngày 10/11/2014 đến 23/11/2014) 07/11/2014 06:35 admin admin
677 Tin hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ tập trung A36-BL (năm học 2014-2015) tại tỉnh Bạc Liêu 05/11/2014 08:57 admin admin
678 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 32 (K32) 03/11/2014 08:48 admin admin
679 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Cực chiến binh cấp xã khóa 01 29/10/2014 03:55 admin admin
680 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh cấp xã khóa 01 29/10/2014 03:44 admin admin
681 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 03 29/10/2014 03:30 admin admin
682 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2014 28/10/2014 03:34 admin admin
683 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 31 (K31) 03/10/2014 08:42 admin admin
684 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã khóa I, năm 2014 03/10/2014 08:29 admin admin
685 Lịch học Lịch học tập các lớp(Từ ngày 29/9/2014 đến 12/10/2014) 26/09/2014 02:14 admin admin
686 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND cấp xã khóa 01 26/09/2014 02:04 admin admin
687 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy cấp xã khóa 01 năm 2014 18/09/2014 09:29 admin admin
688 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2014 18/09/2014 03:32 admin admin
689 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy cấp xã khóa 01 năm 2014 18/09/2014 03:28 admin admin
690 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 02 12/09/2014 03:14 admin admin
691 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 25 12/09/2014 02:56 admin admin
692 Tin hoạt động Bế giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm khóa I tại tỉnh Bạc Liêu 11/09/2014 09:23 admin admin
693 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 27 (K27) 11/09/2014 08:40 admin admin
694 Tin hoạt động Khai giàng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 15 (A15) 28/08/2014 10:04 admin admin
695 Tin hoạt động Chi đoàn Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2014 – 2017 28/08/2014 09:54 admin admin
696 Tin hoạt động Khai giàng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 29 (K29) 28/08/2014 09:45 admin admin
697 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 26 08/08/2014 07:40 admin admin
698 Tin hoạt động Lễ kết nạp đảng viên năm 2014 23/06/2014 06:44 admin admin
699 Lịch học Lịch học tập các lớp (Từ ngày 16/6 đến 30/6/2014) 12/06/2014 03:08 admin admin
700 Tin hoạt động Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 25 (K25) 12/06/2014 02:59 admin admin
701 Tin hoạt động Đoàn Thanh niên Trường tham gia hiến máu nhân đạo năm 2014 11/06/2014 08:49 admin admin
702 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 02/6-15/6/2014) 05/06/2014 07:41 admin admin
703 Tin hoạt động Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đi nghiên cứu thực tế Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang 05/06/2014 07:29 admin admin
704 Tin hoạt động Khai giảng lớp Đại học vừa làm vừa học ngành kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế khóa 33, tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu 05/06/2014 07:02 admin admin
705 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đón nhận Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Châu Văn Đặng 26/05/2014 09:22 admin admin
706 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa I năm 2013 26/05/2014 09:13 admin admin
707 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC tại chức khóa 30 (C30) 26/05/2014 09:08 admin admin
708 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 02 23/05/2014 08:34 admin admin
709 Tin tổng hợp Đổi tên Trường Chính trị tỉnh thành Trường Chính trị Châu Văn Đặng 14/05/2014 09:29 admin admin
710 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức khóa 32 (C32) 19/04/2014 03:29 admin admin
711 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 25 10/04/2014 08:21 admin admin
712 Tin hoạt động Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV làm việc với Trường Chính trị Châu Văn Đặng. 10/04/2014 03:27 admin admin
713 Tin hoạt động Khai giàng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 28 (K28) 22/03/2014 09:03 admin admin
714 Tin hoạt động Khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm khóa I tại tỉnh Bạc Liêu 22/03/2014 09:01 admin admin
715 Tin hoạt động Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Đồng Tháp tham quan và làm việc tại Trường 22/03/2014 08:58 admin admin
716 Tin hoạt động Họp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 22/03/2014 08:55 admin admin
717 Tin hoạt động Bế giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 24 (K24) 17/03/2014 10:02 admin admin
718 Tin hoạt động Đại diện gia đình Đồng chí Châu Văn Đặng đến chúc tết Trường Chính trị Châu Văn Đặng 11/02/2014 08:41 admin admin
719 Tin hoạt động Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổng kết công tác năm 2013 11/02/2014 08:32 admin admin
720 Tin hoạt động Đoàn cán bộ Viện Hành chính công Ấn Độ làm việc tại tỉnh Bạc Liêu 17/01/2014 08:32 admin admin
721 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 23 26/12/2013 03:28 admin admin
722 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính khoá I, năm 2013 23/12/2013 12:41 admin admin
723 Tin hoạt động khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung khóa 5 (B5) 23/12/2013 12:37 admin admin
724 Tin hoạt động Lễ kết nạp đảng viên năm 2013 04/12/2013 06:56 admin admin
725 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khoá 24 29/11/2013 01:51 admin admin
726 Tin hoạt động Lễ công bố Quyết định đổi tên Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu thành Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 29/11/2013 01:42 admin admin
727 Tin hoạt động Bế giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 23 (K23) 27/11/2013 02:14 admin admin
728 Tin hoạt động Khai giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp LLCT-HC khóa 27(K27) 25/11/2013 12:50 admin admin
729 Tin hoạt động Hội thao truyền thống của CĐCS các trường chuyên nghiệp tỉnh Bạc Liêu lần III năm 2013 19/11/2013 02:29 admin admin
730 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp quản lý Văn hóa và Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung 15/11/2013 06:39 admin admin
731 Tin hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 30 15/11/2013 06:32 admin admin
732 Tin hoạt động Khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức khóa 2013 – 2015 13/11/2013 08:18 admin admin
733 Tin hoạt động Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Lớp Hoàn chỉnh Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 23 25/10/2013 07:17 admin admin
734 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 14/10 đến 27/10/2013) 11/10/2013 01:31 admin admin
735 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức khóa 31 (C31) 11/10/2013 01:29 admin admin
736 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp ngành công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội Nông dân năm 2013 03/10/2013 03:17 admin admin
737 Tin hoạt động Đại hội TDTT Phường 1 lần thứ IV năm 2013 03/10/2013 03:04 admin admin
738 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 30/9 đến 13/10/2013), chuyên viên khóa 22, C30 30/09/2013 09:32 admin admin
739 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa XII 30/09/2013 09:24 admin admin
740 Tin hoạt động Vui Tết Trung thu cho các cháu năm 2013 20/09/2013 02:06 admin admin
741 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 16/9 đến 29/9/2013) 12/09/2013 03:18 admin admin
742 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 23. 12/09/2013 03:15 admin admin
743 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 21 12/09/2013 03:11 admin admin
744 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 03/9 đến 15/9/2013), chuyên viên khóa 22,23 29/08/2013 08:22 admin admin
745 Tin hoạt động Bế giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa XXII (K22) 27/08/2013 07:14 admin admin
746 Tin hoạt động Khai giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp LLCT-HC khóa XXVI 27/08/2013 07:09 admin admin
747 Tin hoạt động Lớp Trung cấp LLCT – HC khóa XI (A11) đi nghiên cứu thực tế các tỉnh nam Trung Bộ và Tây Nguyên 02/08/2013 07:40 admin admin
748 Tin hoạt động Bế giảng lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam 02/08/2013 07:32 admin admin
749 Tin hoạt động Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu 2013 02/08/2013 07:25 admin admin
750 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam 04/07/2013 08:54 admin admin
751 Tin hoạt động Khai giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp LLCT-HC khóa XXV 25/06/2013 08:31 admin admin
752 Tin tổng hợp Văn hóa trong sự phát triển bền vững của Bạc Liêu hôm nay 17/06/2013 01:17 admin admin
753 Tin hoạt động Bế Giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa XXI (K21) 07/06/2013 08:40 admin admin
754 Tin hoạt động Hội thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 07/06/2013 08:35 admin admin
755 Tin hoạt động Khai giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp LLCT-HC khóa XXIV 06/06/2013 03:39 admin admin
756 Tin hoạt động Kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 03/06/2013 09:18 admin admin
757 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa XXII. 03/06/2013 09:10 admin admin
758 Tin hoạt động Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC tại chức khóa 30. 23/05/2013 08:09 admin admin
759 Tin hoạt động Kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 23/05/2013 07:32 admin admin
760 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 20/5 đến 02/6/2013) 20/05/2013 08:27 admin admin
761 Tin hoạt động Học Viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc với Trường chính trị tỉnh Bạc Liêu 14/05/2013 03:30 admin admin
762 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa XXI. 17/04/2013 03:21 admin admin
763 Tin hoạt động Khai giảng lớp Hoàn chỉnh trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa XXIII (K23) 02/04/2013 06:42 admin admin
764 Tin hoạt động Bế giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa XX (K20) 01/04/2013 09:11 admin admin
765 Tin hoạt động Hội thao chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/2013 02:22 admin admin
766 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 25/3/2013 đến 07/4/2013) 22/03/2013 12:33 admin admin
767 Tin tổng hợp Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 22/03/2013 12:28 admin admin
768 Lịch học Lịch học tập các lớp (từ ngày 11/3 đến 24/3/2013) 15/03/2013 03:07 admin admin
769 Tin tổng hợp VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 15/03/2013 02:55 admin admin
770 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ cơ sở hội khóa I/2013 11/03/2013 08:49 admin admin
771 Tin hoạt động Họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 08/03/2013 07:24 admin admin
772 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ cơ sở hội khóa I/2013 05/03/2013 01:37 admin admin
773 Tin hoạt động Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 21/02/2013 08:03 admin admin
774 Tin hoạt động Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. 19/02/2013 08:56 admin admin
775 Tin hoạt động Bế Giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 20 05/02/2013 08:49 admin admin
776 Tin hoạt động Hội thao mừng Đảng mừng xuân năm 2013 05/02/2013 08:24 admin admin
777 Tin hoạt động Bế Giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại chức khóa XXIX (C29) 05/02/2013 07:15 admin admin
778 Tin hoạt động Bế Giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa XIX (K19) 28/01/2013 01:27 admin admin
779 Tin hoạt động Bế Giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tập trung khóa X (A10) 02/01/2013 07:31 admin admin
780 Tin hoạt động Bế Giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa XVII (K17) 29/11/2012 03:14 admin admin
781 Tin hoạt động Khai giảng lớp Hoàn chỉnh Trung cấp LLCT-HC khóa XXII 12/11/2012 09:35 admin admin
782 Tin hoạt động Trường Chính trị tỉnh: Tọa đàm về phương pháp đối thoại trong giảng dạy bộ môn Lý luận chính trị 01/11/2012 07:57 admin admin
783 Tin hoạt động Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2012. 24/10/2012 02:32 admin admin
784 Tin hoạt động Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC tập trung khóa XI 22/10/2012 08:17 admin admin
785 Tin hoạt động Họp mặt ôn lại truyền thống phụ nữ Việt Nam 22/10/2012 08:13 admin admin
786 Tin hoạt động Đại hội chi bộ ghép phòng Đào tạo với khoa Nhà nước & Pháp Luật nhiệm kỳ 2012 – 2015 15/10/2012 03:28 admin admin
787 Tin hoạt động Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính - Quản trị nhiệm kỳ 2012-2015 15/10/2012 03:23 admin admin
788 Tin hoạt động Bế Giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp tại Bạc Liêu. 15/10/2012 03:13 admin admin
789 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khóa 20. 08/10/2012 03:33 admin admin
790 Tin hoạt động Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2012-2014) 06/10/2012 06:11 admin admin
791 Lịch học Lịch tổng (từ ngày 01 - 14/10/2012) 02/10/2012 08:22 admin admin
792 Tin hoạt động Vui tết Trung thu cho các cháu năm 2012 02/10/2012 08:15 admin admin
793 Tin hoạt động Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại chức khóa XIII (2010 - 2012) 26/09/2012 04:55 admin admin
794 Tin hoạt động Khai giảng lớp Hoàn chỉnh trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 21 (K21) 24/09/2012 01:13 admin admin
795 Lịch học Lịch học tập các lớp: từ ngày 17-30/9/2012 20/09/2012 08:23 admin admin
796 Lịch học Lịch học tập các lớp: 17-30/9/2012 20/09/2012 08:18 admin admin
797 Tin tổng hợp Đạo đức nhà báo và vai trò định hướng giá trị của báo chí hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh 12/07/2012 08:17 admin admin
798 Tin tổng hợp Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012: Học tập phong cách giản dị của Bác 12/07/2012 08:07 admin admin
799 Tin tổng hợp Tấm lòng và tình cảm của Bác Hồ với việc chăm lo, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ 12/07/2012 08:05 admin admin
800 Tin hoạt động Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa I năm 2012 12/07/2012 06:39 admin admin
801 Tin hoạt động Bạc Liêu: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa, văn học, nghệ thuật 12/07/2012 06:30 admin admin
802 Tin hoạt động Khai giảng lớp Bồi dường kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2012 12/07/2012 06:25 admin admin
803 Tin hoạt động Khai giảng lớp trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác phụ nữ giai đoạn 2012-2014 12/07/2012 06:20 admin admin
804 Tin hoạt động Lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước khóa 28: 100% sinh viên tốt nghiệp 12/07/2012 06:15 admin admin
805 Tin tổng hợp Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận chính quyền ở tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay 02/07/2012 02:09 admin admin
806 Tin tổng hợp Nghệ thuật sử dụng cán bộ của Hồ Chủ tịch 02/07/2012 02:07 admin admin
807 Tin hoạt động Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học ở trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu 02/07/2012 02:03 admin admin
808 Tin hoạt động Phương hướng nhiệm vụ công tác Trường Chính trị Bạc Liêu năm 2012 02/07/2012 01:46 admin admin
Có 808 kết quả
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654