Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu
Lịch sử hình thành và phát triển (12/06/2020)

Trưởng thành cùng với quá trình đấu tranh và xây dựng quê hương Bạc Liêu – Cà Mau, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đã có hơn 60 năm hình thành và phát triển. Trường đã nhiều lần chia tách, sáp nhập cùng với sự tách, nhập giữa hai tỉnh Bạc Liêu và  Cà Mau.

Chức năng nhiệm vụ của Trường Chính trị Châu Văn Đặng (12/06/2020)

 Trường Chính trị Châu Văn Đặng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654