Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Tin tổng hợp
Thứ năm, 07/05/2020, 07:38
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học

 Quy chế xác định 6 tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp.

Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, cũng như từng bước phấn đấu đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn. Đòi hỏi trước hết phải xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn thì mới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.      

            Nhận diện đặc điểm giảng viên trường chính trị tỉnh         

Vấn đề xây dựng đội ngũ giảng viên trường chính trị luôn được lãnh đạo các cấp đặc biệt quan tâm. Giảng viên trường chính trị Châu Văn Đặng đã đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể do Học viện quy định. Tất cả giảng viên đều tốt nghiệp đại học và sau đại học, được đào tạo chính quy chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, khoa học chính trị, khoa học hành chính và pháp luật phù hợp với yêu cầu chuyên môn của từng giảng viên.

Giảng viên của Trường được tuyển chọn chặt chẽ, hầu hết được đào tạo từ các trường sư phạm, hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đảm bảo có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn; đủ điều kiện phục vụ giảng dạy lâu dài và có khả năng phát triển cao hơn. Giảng viên đào tạo cả chuyên ngành sâu và chiều rộng hệ thống tri thức liên ngành, cả lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước, thường xuyên được tập huấn chuyên môn, cập nhật bổ sung kiến thức mới; có chứng nhận và bằng cao cấp lý luận chính trị, được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp. Hầu hết giảng viên nắm vững kiến thức chuyên môn, đảm trách giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cả tập trung và không tập trung, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và các chương trình bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị.

Đội ngũ giảng viên của Trường năng động, chịu khó học tập các chương trình nâng cao, có năng khiếu giảng dạy, thường xuyên cập nhật các tri thức mới và sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ nghiên cứu, giảng dạy. Giảng viên đã chuyển tải khá tốt những kiến thức cơ bản của bài giảng đến người học, có liên hệ vận dụng sát với thực tiễn phong phú, luôn luôn trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không dao động trước những khó khăn, thử thách. Trong hoạt động thực tiễn đội ngũ giảng viên luôn thể hiện ý chí, tinh thần trách nhiệm cao, biết khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong công tác và cuộc sống.

Về tổng thể, đội ngũ giảng viên của Trường không ngừng trưởng thành lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy, trau dồi kiến thức thực tiễn; rèn luyên đạo đức cách mạng; say sưa, tâm huyết với nghề nghiệp. Thực tế đó đã khẳng định cán bộ, giảng viên của Trường đã đủ sức thực hiện khá tốt công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, giảng viên có học vị tiến sĩ còn rất ít, một số giảng viên chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, còn trông chờ lãnh đạo, quản lý; lãng phí thời gian nhiều, ít đầu tư nghiên cứu nâng cao trình độ. Một số giảng viên chậm đổi mới phương pháp giảng dạy, ngần ngại trong việc vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực, gắn liền với các phương tiện giảng dạy hiện đại. Một số giảng viên mới vào nghề ít kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và phải giành nhiều thời gian đi học chuyên ngành nâng cao. Số ít giảng viên thiếu chủ động trong tìm tòi nghiên cứu sâu tri thức chuyên ngành và liên ngành và những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra. Một số giảng viên còn hạn chế về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng lập luận phân tích, đánh giá, lý giải những vấn đề chưa thật sự thấu đáo, thuyết phục người học; không thường xuyên được cập nhật những kết quả nghiên cứu khoa học, nhận thức mới của khoa học chuyên ngành và những văn bản, quy định mới của Đảng và Nhà nước trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy.

Những lưu ý trong quá trình xây dựng, rèn luyện đội ngũ giảng viên Trường chính trị tỉnh

Nhận thức rõ giảng viên Trường chính trị phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có khả năng tập hợp lôi cuốn học viên trong quá trình giảng dạy; ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tác phong dân chủ, khoa học, đoàn kết; có kiến thức về khoa học chuyên ngành và liên ngành. Mỗi giảng viên không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao chất lượng giảng dạy [1]. Đây là yêu cầu rất cần thiết, nhân tố cơ bản quyết định đến chất lượng đội ngũ giảng viên và công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Giảng viên Trường chính trị là người chủ động, hướng dẫn người học tiếp thu tri thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý để học viên vận dụng những tri thức đó vào thực tiễn công tác. Vai trò chủ động của giảng viên thể hiện qua việc xác định khối lượng kiến thức cung cấp cho người học hợp lý cả về lý luận khoa học và hiện thực diễn ra với phương châm “Lý luận phải gắn liền với thực tiễn”; tránh nhồi nhét, kinh điển sách vở xa rời thực tiễn; đồng thời khắc phục tình trạng sơ sài, đơn điệu, lý luận suông; đòi hỏi phân bổ thời gian và dung lượng tri thức giữa các phần học, tiết học hợp lý; xác định rõ trọng tâm nội dung giảng dạy.

Giảng dạy lý luận chính trị là quá trình vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Giảng viên vừa phải thể hiện vai trò của nhà khoa học vừa của người làm nghệ thuật. Tính khoa học trong giảng dạy đòi hỏi giảng viên truyền đạt các tri thức trên sở lý luận khoa học và thực tiễn kiểm nghiệm; sử dụng các công cụ, phương tiện giảng dạy thành thạo, hợp lý có hiệu quả, gợi mở tư duy cho học viên đúng định hướng. Tính nghệ thuật thể hiện ở cách thuyết trình diễn giải chuẩn xác, phù hợp logic trong từng vấn đề cần giải quyết, tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với học viên; kết hợp tốt giữa lời nói và cử chỉ, hành động phù hợp cùng với quan sát lớp học tạo sự tập trung thu hút chú ý của học viên. Giảng bài bằng cảm xúc của lòng đam mê khoa học thể hiện tầm tri thức và cái tâm trong sáng của của người thầy; bằng nhiệt huyết, đạo đức nghề nghiệp và định hướng tư tưởng đúng đắn của thầy giáo trường Đảng.

Giảng dạy lý luận chính trị nhằm mục đích trang bị, bồi dưỡng cho học viên đạo đức cách mạng, lối sống đẹp và phong cách làm việc khoa học trong khuôn khổ pháp luật phù hợp với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; củng cố lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Do đó, giảng viên phải là người có đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh trong sáng, mẫu mực, trung thực và là tấm gương sáng về sự trung thành tuyệt đối vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc.

Giảng viên phải nghiên cứu khoa học chính trị, xã hội nhân văn và tổng kết thực tiễn; từng bước tiếp cận và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học. Chất lượng nghiên cứu và giảng dạy của đội ngũ giảng viên là nhân tố quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Muốn nghiên cứu và giảng dạy tốt ngoài việc được đào tạo cơ bản có được trình độ chuyên môn sâu cần phải có kiến thức tổng hợp rộng. Trình độ chuyên môn sâu và kiến thức tổng hợp rộng là điều kiện cần để nghiên cứu tốt và giảng dạy tốt. Có học tốt và chịu khó nghiên cứu mới có thể giảng dạy tốt. Do đó, giảng viên không ngừng tìm tòi, nghiên cứu sâu nâng cao kiến thức chuyên ngành, gần ngành, liên ngành và rèn luyện kỹ năng sư phạm là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi giảng viên.

Trong nghiên cứu khoa học, giảng viên phải tích cực tìm hiểu nhiều nguồn tài liệu khác nhau với những nội dung đa dạng, phong phú liên quan gần gũi trực tiếp đến chuyên ngành phụ trách giảng dạy; lựa chọn, tiếp cận nghiên cứu tài liệu trên các phương tiện truyền thông được kiểm chứng xác thực tin cậy, tạp chí, chia sẻ thông tin khoa học với đồng chí, đồng nghiệp,…; không ngừng rèn luyện kỹ năng năng phân tích, tổng hợp.

Giảng viên giảng dạy mỗi bài học, phần học, chuyên đề phải đầu tư nghiên cứu sâu về lý luận và thực tiễn nội dung của vấn đề, đảm bảo tính khoa học, tính đảng và tính thực tiễn. Thiếu kiến thức chuyên sâu giảng viên khó có thể lý giải được những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời không đủ sức bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đúng đắn trong điều kiện mới.

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trên nền tảng tri thức khoa học của nhân loại, chỉ có thể hiểu đúng được khi giảng viên có nền tảng tri thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ ứng dụng nhất định. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, vì vậy nên phải nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng một cách có hệ thống, có chiều sâu và toàn diện mới có thể giảng dạy đúng với lý luận, vận dụng được quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước trong bài giảng. Qua đó người học mới tiếp thu được bản chất cách mạng và khoa học của vấn đề một cách sâu sắc.

Trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học, công nghệ cao đa ngành ngày càng phát triển mạnh mẽ không ngừng, đòi hỏi người giảng viên phải cập nhật liên tục những tri thức đa chiều cạnh cần thiết; đồng thời có khả năng tổng hợp, chắc lọc những kiến thức mới một cách nhanh chóng phục vụ bài giảng. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và sự hiểu biết của học viên ngày càng cao, nắm bắt các vấn đề qua các phương tiện truyền thông nhanh. Vì vậy, giảng viên cần phải nắm bắt thông tin, những vấn đề mang tính thời sự để giải thích, định hướng cho học viên một cách đúng đắn.

Rèn luyện ý thức đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật, chia rẻ nội bộ của các thế lực phản động, thù địch. Trước những thông tin đa chiều toàn cầu hiện nay ngoài nhiều mặt tích cực có những thông tin tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, an ninh quốc gia. Những luận điệu xuyên tạc, phản động, âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đang hằng giờ, hằng ngày chống phá nền tảng tư tưởng, sự nghiệp xây dựng CNXH của Đảng và nhân dân ta, đòi hỏi người giảng viên chính trị phải tĩnh táo tỏ rõ bản lĩnh chính trị, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, thành quả cách mạng, chống mọi biểu hiện dao động, giảm sút ý chí cách mạng, phai nhạt lý tưởng, mất niềm tin, nói và làm không đúng đường lối, chủ trương của Đảng, vi phạm pháp luật.

         Giảng viên chủ động tích cực đi nghiên cứu thực tế. Xây dựng kế hoạch cụ thể đưa giảng viên đi nghiên cứu, thâm nhập thực tiễn để thông qua các hoạt động nghiên cứu thực tiễn, giảng viên sẽ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung vào bài giảng làm cho bài giảng thực sự thiết thực gắn liền giữa lý luận và thực tiễn để lôi cuốn học viên hăng say học tập. Đi nhiên cứu thực tế giúp giảng viên tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh – quốc phòng ở cơ sở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Để đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở đạt hiệu quả, giảng viên các khoa cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, sắp xếp thời gian thích hợp lý. Trong quá trình đi thực tế, giảng viên chú ý ghi chép thu thập thông tin những vấn đề thuận lợi, khó khăn thực tiễn đặt ra so với lý luận, đúc rút kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy.                 

Tóm lại: Giảng viên là người thầy giáo được xã hội tôn vinh, xây dựng đội ngũ giảng viên Trường chính trị tỉnh là quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và nghiên cứu, giảng dạy mang tính chuyên môn liên quan đến kỹ năng của mỗi cá nhân đòi hỏi phải học tập, rèn luyện lâu dài. Nhưng giảng viên Trường chính trị vừa phải theo quy chế hiện hành của Học viện vừa đảm bảo đạo đức nghề nghiệp vừa là nhà giáo vừa là người làm công tác định hướng tư tưởng của Đảng. Do vậy, giảng viên của Trường chính trị phải tích cực rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, những tri thức khoa học xã hội và nhân văn có liên quan; đồng thời tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; luôn luôn thể hiện tinh thần tiên phong trên lĩnh vực lý luận chính trị, người cán bộ, đảng viên làm công tác tư tưởng gương mẫu./.

 

                                                                       ThS. Võ Văn Lực - Phó Hiệu trưởng Thường trực

[1] Quy chế giảng viên kèm theo Quyết định số 2552/HVCTQGHCM ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Số lượt xem: 118

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654