Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ ba, 25/05/2021, 14:50
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn

Xây dựng môi trường văn hóa là tạo nên những giá trị, chuẩn mực, hành vi ứng xử trong lao động, tổ chức, lãnh đạo, quản lý xã hội tác động đến mọi người, nhằm thiết lập mối quan hệ giữa con người với con người; phát huy sức mạnh nội sinh ở mỗi người hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội. 

Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường có chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị ở cơ sở; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Với vị trí, vai trò trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh. Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động từng bước cải thiện môi trường làm việc, xây dựng nề nếp làm việc khoa học, kỷ cương, dân chủ và tạo động lực thúc đẩy để cán bộ, viên chức và người lao động cống hiến hết mình cho sự nghiệp chung của nhà trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong xây dựng môi trường văn hóa thời gian qua, vẫn còn một số hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ ở một số cán bộ, viên chức, người lao động.

Để xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn cần thực hiện một số vấn đề sau:

 Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo phong trào xây dựng văn hóa công sở; phát huy vai trò tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt, định hướng tư tưởng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, tích cực, đoàn kết; xây dựng uy tín và hình ảnh đẹp của cán bộ, viên chức, chuyên viên và người lao động.

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu cụ thể hóa Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” và quy định để các bộ, viên chức, chuyên viên, người lao động và học viên đăng ký thực hiện.

Xây dựng, củng cố, rèn luyện phong cách làm việc công khai, minh bạch, hiệu quả của cán bộ, viên chức, chuyên viên và người lao động trong nhà trường. Bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức; năng lực cho đội ngũ viên chức, chuyên viên có liên quan đến thủ tục hành chính; nhận hồ sơ và cấp văn bằng, chứng nhận cho học viên đúng nội quy, quy định.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nội quy, quy chế, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật và hiện tượng gây mất đoàn kết nội bộ. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế gắn với xây dựng môi trường văn hóa ở trường; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, minh bạch trong thi đua - khen thưởng, kỷ luật.

Hai là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người lao động và học viên

          Đây là vấn đề cơ bản nhằm tạo ra những hiểu biết toàn diện và sâu sắc về văn hóa, về xây dựng môi trường văn  hóa, về mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa; trên cơ sở đó biến quá trình xây dựng môi trường văn hóa thành phong trào tự giác, xây dựng động cơ đúng đắn và hành động thiết thực, phù hợp với mỗi người. Tiếp tục duy trì chiều thứ năm hàng tuần (17 giờ) cán bộ, viên chức, người lao động và học viên tham gia tự nguyện làm vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh góp phần làm cho môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Ba là, thiết kế, đầu tư cơ sở vật chất và cảnh quan

Tiếp tục thiết kế, xây dựng tổng thể quan cảnh nhà trường và đầu tư cơ sở vật chất như: cổng trường, sơ đồ trường, khẩu hiệu, phòng làm việc của tổ chức và cá nhân, phòng truyền thống, phòng học, hệ thống cây xanh, hoa kiểng, khu vệ sinh, khu thể dục thể thao,… phải đảm bảo khoa học; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Xúc tiến việc đặt tượng đồng chí Châu Văn Đặng trong khuôn viên trường, xây dựng phòng truyền thống, các phòng học, hội trường phải được trang bị đầy đủ máy chiếu, âm thanh, ánh sáng…

Quan tâm bổ sung thêm các đầu sách mới; đặc biệt là các Văn kện Đại hội Đảng toàn quốc, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh; tài liệu về pháp luật…

Đầu tư, sắp xếp lại khu vực thể dục, thể thao phục vụ rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và học viên.

Bốn là, xây dựng, ban hành quy chế ứng xử văn hóa trong nhà trường

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý: tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; phối hợp, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý. Gương mẫu trong công việc và đạo đức, lối sống; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khả năng của cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý để bố trí, sắp xếp, giao nhiệm vụ phù hợp; phát huy dân chủ, bình đẳng, không phân biệt đối xử; tạo môi trường và cơ hội để cấp dưới bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, quan điểm. Bao dung, tôn trọng và tạo niềm tin đối với cấp dưới; kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, vướng mắc. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá khách quan việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Là tấm gương về đạo đức cách mạng, tác phong, tư duy, bản lĩnh chính trị. Lắng nghe ý kiến của học viên để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tại trường. Không ngừng tích lũy tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong điều hành. Giải quyết công việc đúng quy định; không sách nhiễu, không ưu tiên người thân, không gợi ý tặng quà. Đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, hối lộ, tham nhũng. Chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đối với viên chức: luôn hợp tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chia sẻ thông tin, tri thức, kinh nghiệm; tôn trọng, góp ý thẳng thắn, đúng mực; bảo đảm sự đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Có thái độ lịch sự, đúng mực khi giao tiếp, tôn trọng ý kiến của học viên, thể hiện phong cách mẫu mực của người giảng viên trong giảng dạy và trong cuộc sống. Đảm bảo thời gian làm việc đúng quy định, luôn có ý thức giữ gìn uy tín, danh dự của cơ quan, đơn vị và bản thân. Thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm cá nhân và hiệu quả trong công việc; chủ động cập nhật kiến thức; không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công việc; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đối với chuyên viên và người lao động: phải ứng xử hòa nhã, hợp tác trong công việc; chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp. Xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết; lắng nghe, tôn trọng ý kiến của học viên; kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của học viên trong phạm vi thẩm quyền, tiếp thu nghiêm túc các góp ý, phản ánh của học viên. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động; thân thiện với người đến liên hệ công việc, chăm chỉ, cần mẫn trong công việc; có ý thức trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ tài sản công. Nghiêm khắc trong công việc, không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Đối với học viên: phải ứng xử với cán bộ lãnh đạo, quản lý, tôn trọng ý kiến và chấp hành quy định của nhà trường, quyết định của các cấp lãnh đạo, quản lý, giữ thái độ khiêm tốn khi trao đổi với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thể hiện thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử. Cầu thị khi trao đổi ý kiến, thảo luận trên lớp. Giữ thái độ lịch sự, tôn trọng với cán bộ, viên chức, chuyên viên và người lao động. Có thái độ hợp tác trong giải quyết công việc. Chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập. Đoàn kết, không gây bè phái, chia rẽ nội bộ; xây dựng, duy trì sự kết nối giữa các học viên trong lớp, trong trường. Thực hiện nội quy, quy chế, quy định của nhà trường, có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc; tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm. Chủ động, tích cực khai thác các nguồn tài liệu phục vụ việc học tập. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện lối sống, tác phong chuẩn mực, đấu tranh với các tiêu cực trong học tập.

Vì vậy, xây dựng môi trường văn hóa là tiếp tục tạo cơ chế tốt để cán bộ, viên chức, chuyên viên, người lao động và học viên có cơ hội cống hiến và tích cực tham gia các phong trào thi đua của nhà trường. Một môi trường hòa đồng, thân thiện có tính đoàn kết, kỷ luật cao sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa Trường Đảng./.

Số lượt xem: 793

ThS Nguyễn Văn Vũ, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654