Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Vài suy nghĩ về đạo đức của người giảng viên Trường Chính trị

Tin tổng hợp
Thứ năm, 30/04/2020, 16:00
Màu chữ Cỡ chữ
Vài suy nghĩ về đạo đức của người giảng viên Trường Chính trị

 đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị phải đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ. Đạo đức cách mạng không phải tự nhiên mà có, cần phải có một quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và trải qua quá trình thử thách tôi luyện mới có. Hơn ai hết Trường Chính trịnh cấp tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Với chức năng đó, Trường Chính trị Châu Văn Đặng là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng Lý luận chính chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện được sứ mệnh cao cả trên rất cần đến một đội ngũ cán bộ giảng dạy, đội ngũ đó chính là những giảng viên của Trường Chính trị.

Bác Hồ đã từng căn dặn “cán bộ là cái gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.[1] Vinh dự, tự hào được làm “công việc gốc của Đảng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.[2] Ý thức được vai trò của mình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nhà đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng bên cạnh không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đòi hỏi còn phải có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, để khi tiến hành công việc giảng dạy, sản phẩm đào tạo sẽ là những người học viên (cán bộ, công chức, viên chức) vừa nắm vững lý luận, vừa biết gắn lý luận vào thực tiễn, lấy lý luận để giải quyết những vấn đề mang tính thực tiễn đó là mục tiêu hướng đến của đội ngũ giảng viên, chính vì trách nhiệm vô cùng nặng nề, đòi hỏi đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng phải có những yêu cầu nhất định như: phải nắm vững kiến thức chuyên ngành, tổng thể kiến thức về chương trình đào tạo, kết hợp lý luận với tình hình thực tiễn; phải có phẩm chất chính trị, phải có kỹ năng sư phạm; ngoài ra còn cần rèn luyện đạo đức, lối sống vì qua đó góp phần xây dựng cho mình phong cách riêng.

Có thể hiểu phong cách là những nét đặc trưng riêng của giảng viên thể hiện ra bên ngoài không chỉ khi truyền đạt, trao đổi kiến thức với học viên trong quá trình giảng dạy, quá trình giao tiếp mà còn thể hiện qua đạo đức, lối sống của người giảng viên cho nên phải quan tâm đến việc định hình phong cách - những nét riêng của mình bắt đầu từ đạo đức, lối sống.

Theo suy nghĩ của cá nhân về đạo đức của người giảng viên trường chính trị được thể hiện thông qua một số nội dung sau:

Thứ nhất, là giảng viên Trường Chính trị thì luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng hình ảnh đẹp cho của người giảng viên trong ngôi trường giàu tính Đảng. Học tập và làm theo phong cách nêu gương của Bác, giảng viên nhà trường luôn xác định phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, coi đây là công việc thường xuyên như rửa mặt hằng ngày. Yếu tố đầu tiên trong phẩm chất người thầy là đạo đức nghề nghiệp, thể hiện ở sự tâm huyết, lối sống chuẩn mực, nghiêm túc, gần gũi với học viên, đoàn kết với đồng nghiệp, như Bác Hồ mong mỏi: phải làm sao để mỗi người thầy không những là nhà sư phạm mà còn là nhà mô phạm. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “ Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo; người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì không lãnh đạo được nhân dân”. [3] Người giảng viên trường chính trị không có đạo đức cách mạng thì không thể tạo được uy tín trước học viên, mọi lời nói đều không có sức thuyết phục đối với học viên, bởi lẽ người thầy phải là người dùng nhân cách để giáo dục nhân cách. Qua đó giúp cho người học thấy được rõ nét riêng của người giảng viên trường chính trị.

Thứ hai, là uy tín của người giảng viên, đây là khâu rất quan trọng, khi đứng trên bụt giảng, giảng viên phải làm chủ được mọi tình huống có thể xảy ra trong giờ giảng, có như vậy mới thể hiện được sự tin tưởng đối với học viên trong quá trình tiếp nhận kiến thức. Người giảng viên phải nắm vững kiến thức chuyên ngành, các kiến thức có liên quan, tổng thể kiến thức về chương trình đào tạo, kết hợp lý luận với thực tiễn, giảng viên cần cập nhật, bổ trợ kiến thức theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu thì mới tăng được khả năng thuyết phục học viên, làm cho học viên tin tưởng vào kiến thức mình truyền đạt cho họ. Muốn đạt được điều đó trước hết người giảng viên không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực toàn diện. Trường Chính trị Châu Văn Đặng là nơi truyền thụ Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên tinh thần đó là người giảng viên thì phải nắm vững, nói và làm đúng thì học viên mới tin. Ngoài truyền thụ những tri thức, người giảng viên còn phải là tấm gương về nhân cách, tác phong. Người giảng viên phải chuyển từ vai trò của người đơn thuần truyền thụ kiến thức sang vai trò của người hướng dẫn, hỗ trợ, phải thấu hiểu sâu sắc lĩnh vực chuyên môn mà mình đảm nhận, luôn tìm tòi sáng tạo trong từng bài giảng qua đó mà định hình nên phong cách của riêng mình.

Thứ ba, xây dựng phong cách ứng xử của người giảng viên trường chính trị hơn ai hết khi ứng xử với học viên phải là tấm gương về đạo đức cách mạng, tác phong, tư duy, bản lĩnh chính trị; lắng nghe ý kiến của học viên; có thái độ lịch sự, đúng mực khi giao tiếp; tôn trọng ý kiến của học viên; thể hiện phong cách mẫu mực của người giảng viên trường chính trị trên lớp và trong cuộc sống. Là giảng viên trường chính trị, hơn ai hết phải tận tụy với công việc; có ý thức trách nhiệm, say mê, nhiệt huyết với công việc; giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng.

Giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng phải là người chiến sỹ tiên phong trong công tác rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng, phải luôn học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần vào việc xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của người giảng viên Trường Chính trị. Vậy nên, giảng viên Trường Chính trị để đáp ứng sự nghiệp cao cả đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì người giảng viên phải vững kiến thức về chuyên môn, có lập trường chính trị vững vàng, có tâm huyết với nghề, có kỹ năng sư phạm… đồng thời người giảng viên phải thật sự là tấm gương mẫu mực và có tinh thần trách nhiệm cao qua đó hình thành nên phong cách đặc trưng riêng của người giảng viên trường chính trị Châu Văn Đặng./.

 

                                    ThS. Đặng Thành Lượng – Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

Tài liệu tham khảo:

 (1) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, H.2011, tr.27.

(2) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, H.2011, tr.240.

(3) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.2002, tr.252-253.

Số lượt xem: 122

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654