Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 17/07/2020, 08:02
Màu chữ Cỡ chữ
Ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu

 Tuy nhiên, công tác này là một công tác rất khó và có thể được thực hiện qua nhiều kênh, trong đó kênh giáo dục từ việc học tập lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể coi là kênh quan trọng nhất.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lý luận chính trị là một xu hướng nhằm hiện đại hóa quá trình dạy và học, làm thay đổi cách dạy và cách học, giúp người học tham gia học tập một cách chủ động, tích cực và sáng tạo; tăng cường tính trực quan, góp phần nâng cao chất lượng lĩnh hội và nắm vững kiến thức, phát triển năng lực tư duy độc lập, sáng tạo của người học. 

Phương pháp giảng dạy tích cực được hiểu là cách thức mà cả người dạy và người học tiến hành theo một quy trình, kế hoạch, kịch bản nhất định nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của người học trong quá trình nhận thức. Học viên với tư cách giữ vai trò trung tâm trong quá trình dạy học tích cực, phải chủ động, sáng tạo, biết phối hợp chặt chẽ với giảng viên trong quá trình lĩnh hội tri thức.

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã được Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo và khuyến khích các giảng viên của Trường sử dụng vào việc giảng dạy lý luận chính trị cho các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Qua đó, đã tạo được bước chuyển mới về nhận thức tư duy của đội ngũ cán bộ, giảng viên từ chỗ chỉ đơn thuần sử dụng phương pháp truyền thống là chủ yếu chuyển sang phương pháp giảng dạy tích cực kết hợp với sự trợ giúp của công nghệ thông tin vào nghiên cứu và giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Trường. Kết quả đạt được từ việc ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu thời gian qua như sau:

Một là, về nhận thức

Đã nâng cao hơn về nhận thức của học viên trong học tập lý luận chính trị - hành chính.  Nhận thức và niềm tin của học viên về các vấn đề lý luận chính trị có sự chuyển biến rõ rệt.

Học viên ngày càng chủ động, tích cực tham gia vào các khâu trong quá trình học tập lý luận chính trị - hành chính.

Hai là, về chất lượng dạy và học

Đã nâng cao được chất lượng dạy và học, tạo sự hứng thú tham gia học tập của học viên, nhất là khi sử dựng công nghệ thông tin kết hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực phù hợp với từng đối tượng học viên. Điều này đã làm cho học viên giảm đi tình trạng rơi vào trạng thái chán nản, cho rằng học lý luận chính trị - hành chính quá khó và khô khan.

Tuy nhiên, những kết quả đã đạt được về việc ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng thời gian qua vẫn còn khiêm tốn, những khó khăn, vướng mắc và những thách thức vẫn còn ở phía trước bởi những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Hiện nay, trình độ, kiến thức về công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng máy tính và các phương tiện hỗ trợ của giảng viên không đồng đều, kỹ năng về công nghệ thông tin của một số giảng viên chưa đủ vượt ngưỡng trong sử dụng các thao tác cơ bản, dẫn đến sự né tránh. Mặt khác, trình độ, kỹ năng sử dụng máy tính của một số giảng viên còn rất khái lược, giản đơn, một số mới dừng lại ở mức độ “xoá mù” tin học. Việc thiết kế soạn giảng các slide còn rối, thiếu hợp lý (quá nhiều chữ, hình ảnh chưa tiêu biểu phản ánh sát với nội dung chuyên đề và chưa mang tính thuyết phục cao, lựa chọn phông chữ, màu sắc, độ tương phản… và tình trạng lạm dụng hiệu ứng phần mền theo ý chí chủ quan còn khá phổ biến), mà chưa tập trung đi sâu khai thác đầy đủ những tiện ích của công nghệ với tư cách là nhân tố “đột phá” mạnh mẽ trong phương pháp dạy học tích cực.

Bên cạnh đó, phương pháp dạy học “truyền thống” vẫn còn tồn tại như một lối mòn, thói quen khó thay đổi, sự tương tác giữa người và máy trong hỗ trợ dạy học còn lúng túng, chưa khai thác và phát huy đầy đủ vai trò, tính ưu việt của công nghệ thông tin trong dạy học để khắc phục những hạn chế, nhược điểm của phương pháp dạy học truyền thống. Đây là một trở ngại lớn trong việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng hiện nay...

Để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin kết hợp với việc sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực một cách hiệu quả, thiết nghĩ cần phải tập trung vào một số giải pháp căn bản sau:

Trước hết, mỗi giảng viên phải có khối lượng kiến thức đủ rộng và đủ sâu. Theo nguyên tắc “nội dung nào, phương pháp đó”, tức là muốn đổi mới phương pháp giảng dạy trước hết phải đổi mới, điều chỉnh về nội dung giảng dạy cho phù hợp. Vì thế, mỗi giảng viên phải tự mình ý thức việc tự học để không ngừng nâng cao hiểu biết, trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ cho đủ “sâu”. Ngoài kiến thức chuyên môn của mình thì cũng phải trang bị cho mình một khối lượng kiến thức đủ “rộng”, mà trước hết là phải nắm vững kiến thức của các phần học liên quan trong toàn bộ chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Vì giữa chúng có quan hệ khăng khít, gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau trong mỗi bài giảng. Muốn áp dụng được công nghệ thông tin một cách hiệu quả thì trước hết giảng viên phải làm chủ được kiến thức chuyên môn, đồng thời biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để phục vụ cho công tác giảng dạy.

Thứ hai, quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc “gắn lý luận với thực tiễn”. Khi đã có kiến thức đủ rộng, giảng viên cần phải đầu tư chiều sâu cho chuyên ngành của mình giảng dạy. Giảng dạy lý luận chính trị nhất thiết phải liên hệ với thực tiễn, gắn liền lý luận với thực tiễn. Nếu như trong giảng dạy các môn khác, việc lấy ví dụ minh họa quan trọng một thì trong giảng dạy lý luận chính trị việc lấy ví dụ minh họa hoặc chứng minh bằng thực tiễn sinh động quan trọng gấp nhiều lần vì kiến thức lý luận chính trị vốn rất cô đọng, khô khan, được khái quát từ thực tiễn. Chính vì vậy, muốn cho bài giảng sinh động, giàu sức thuyết phục, giảng viên cần phải liên hệ với thực tiễn của thế giới, của đất nước, của ngành, của đơn vị. Việc liên hệ này tuỳ thuộc vào khả năng của mỗi giảng viên, có thể giảng viên tự liên hệ trong bài giảng và chỉ cho học viên thấy rõ điều đó được thể hiện trong thực tế cuộc sống. Giảng viên có thể gợi mở, đàm thoại với học viên, dẫn ra những thực tiễn của đất nước, đơn vị và từ đó khái quát làm sáng tỏ về mặt lý luận.

  Thứ ba, chủ động, tích cực tìm tòi và mạnh dạn áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực. Thực tế trong công tác giảng dạy lý luận chính trị đã chứng minh rằng, không có một phương pháp dạy học nào tối ưu cho tất cả mọi đối tượng, vì dạy học vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Vì vậy, trong giảng dạy lý luận chính trị thì ngoài phương pháp thuyết giảng truyền thống thì mỗi giảng viên cần mạnh dạn tìm tòi, áp dụng những phương pháp mới như: tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, dạy học bằng phương pháp đóng vai, seminar; sử dụng câu hỏi trắc nghiệm, sử dụng phim tư liệu, giảng dạy thông qua tham quan thực tế,… để phát huy được tính tích cực, chủ động của người học, giúp học viên có được phương pháp, công cụ tốt nhất để có thể tự học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập lý luận chính trị.

Thứ tư, phải sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học hiện đại, khai thác tối đa tính ưu việt của công nghệ thông tin để hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu và giảng dạy. Một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với giảng viên giảng dạy lý luận chính trị là phải sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong nghiên cứu và giảng dạy. Các phương tiện đó bao gồm: máy tính, máy ghi âm, video, băng đĩa hình… Các phương tiện này nhằm bổ sung và làm phong phú thêm cho những nội dung của bài giảng; thay đổi cách học và phương pháp học, tạo sự hứng thú, kích thích tìm tòi, đi sâu nghiên cứu của học viên, làm cho học viên phát huy được tính chủ động, sáng tạo. Sử dụng các phương tiện kỹ thuật nhằm thay đổi phương pháp dạy chay, học chay; giúp học viên tiếp cận được khoa học kỹ thuật, gợi mở cho học viên gắn lý luận với thực tiễn, gắn học với hành. Công nghệ thông tin có rất nhiều tiện ích và lợi thế, do đó ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lý luận chính trị là tất yếu và rất cần thiết, nhưng không được tuyệt đối hóa và lạm dụng nó nếu thấy nó không tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học. Bởi suy đến cùng, công nghệ thông tin không thể thay thế được hoàn toàn cho giảng viên trong mọi chuyên đề bài giảng.

        Tóm lại, ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu là vấn đề cấp bách và cần thiết, nhằm hướng đến thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Trường. Phát huy vai trò hỗ trợ của công nghệ thông tin kết hợp với sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy lý luận chính trị là một công việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của đội ngũ giảng viên cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Giám hiệu nhà Trường. Tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hoá thiết bị, công nghệ dạy học, nhất là hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để có thể khai thác đầy đủ và tốt nhất. Đây cũng là nhân tố cơ bản, quyết định đến chất lượng dạy và học theo phương pháp dạy học tích cực, đồng thời góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đã đặt ra./.

                             ThS Nguyễn Văn Lạc - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH

Số lượt xem: 124

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654