Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin tổng hợp
Thứ năm, 07/05/2020, 07:33
Màu chữ Cỡ chữ
Tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Đó là niềm tin, sự cổ vũ và là định hướng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tích cực học tập và noi theo. Hòa chung với không khí cả nước tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu bằng những việc làm cụ thể đã thể hiện rõ tinh thần học tập làm theo gương Bác.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ được giao. Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy trường. Bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động, Đảng ủy trường đã tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của trường nói chung và Chi đoàn trường nói riêng.

Tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng luôn tiếp nối truyền thống yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, đoàn kết, yêu đồng bào… Với tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu bằng nhiều việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực đã cụ thể hóa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            Thứ nhất, về học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Theo Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh gồm các nội dung chủ yếu sau: tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau… Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng quý giá của dân tộc Việt nam.

Để học tập làm theo tư tưởng của Bác, tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng thực hiện những việc làm cụ thể:

Một là, Ban Chấp hành Chi đoàn trường thường tổ chức các buổi sinh hoạt Chi đoàn, trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Ban Chấp hành thường xuyên lồng ghép việc tuyên truyền tư tưởng của Bác thông qua các đoạn phim tư liệu, tranh ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng, về lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam dưới sự lãng đạo của Đảng.

Hai là, ra mắt bạn đọc “Tủ sách Bác Hồ”, đây là một trong các công trình thanh niên của Chi đoàn Trường Chính trị Châu Văn Đặng. “Tủ sách Bác Hồ” phần lớn sưu tầm các loại sách, báo mang tính lịch sử ca ngợi về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Qua đó, giúp đoàn viên trong Chi đoàn có thêm điều kiện ôn lại truyền thống, học tập, nâng cao nhận thức, tính xung kích, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ theo tư tưởng của Bác.

            Thứ hai, về học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng, muốn làm cách mạng phải lấy đạo đức làm gốc. Về những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam, quan điểm Hồ Chí Minh đã bao quát những mối quan hệ cơ bản của con người trong xã hội: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,...

Cụ thể hóa việc học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Chi đoàn đã có nhiều việc làm thiết thực:

            Một là, phát động thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với chính mình đã thu hút 100% đoàn viên trong Chi đoàn đăng ký tham gia và thi đua thực hiện với quyết tâm cao, tạo nên không khí làm việc sôi nổi, năng động. Các đoàn viên đã thể hiện tinh thần tự giác rèn luyện đạo đức, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc.

            Hai là, thực hiện phong trào “Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng” thể hiện tinh thần yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người, Ban Chấp hành Chi đoàn trường đã phối hợp với Công đoàn vận động quyên góp giúp đỡ các hộ nghèo ở huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu và đỡ đầu cho một gia đình thương binh ở huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu, xây dựng một cây cầu nông thôn ở Cà Mau (nơi đặt trường Đảng đầu tiên của tỉnh Minh Hải).

            Ba là, vận động đoàn viên đóng góp và tham gia các hoạt động về nguồn làm công tác an sinh xã hội, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” như: đóng góp xi măng cho công trình “sửa lộ nông thôn”.

            Bốn là, Ban Chấp hành Chi đoàn đã vận động đoàn viên trong Chi đoàn hiến máu cứu người. Hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” nên nhiều đoàn viên trong Chi đoàn đã hăng hái tham gia.

            Năm là, Chi đoàn thường xuyên duy trì quỹ góp vốn, mỗi đoàn viên góp 200.000 đồng mỗi tháng, số vốn mỗi tháng sẽ xoay vòng cho từng cá nhân tham gia để giúp nhau giải quyết khó khăn.

Những việc làm tuy nhỏ nhưng hết sức thiết thực, chứa đựng sâu sắc trong đó là tình yêu thương con người, yêu thương đồng bào, đồng chí, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng, góp phần chia sẻ với những khó khăn chung của địa phương, đất nước.

            Thứ ba, về học tập và làm theo phong cách Hồ chí Minh

            Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những giá trị đặc trưng mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Bác. Phong cách Hồ Chí Minh thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, đó là: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể;…

            Tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng luôn tìm tòi, suy nghĩ tìm ra nhiều cách làm hay, sáng tạo, bổ ích trong hoạt động của Chi đoàn cũng như trong quá trình công tác. Trong hoạt động, Chi đoàn thường đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng công việc dù nhỏ hay lớn.

            Ban Chấp hành thường xuyên tuyên truyền, vận động mỗi đoàn viên phải luôn nâng cao vai trò của người cán bộ, viên chức trẻ trong cơ quan, thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong thời kỳ hội nhập từ những phương châm, việc làm thiết thực, hiệu quả, cụ thể:

            Một là, chấp hành nội quy, quy chế, giờ làm việc của cơ quan với phương châm: “Thanh niên đến trước về sau”, “Việc chưa xong chưa ra về”.

            Hai là, mỗi đoàn viên thanh niên luôn tự học hỏi, trau dồi kiến thức, tự rèn luyện, nâng cao trình độ, xây dựng đạo đức nghề nghiệp, phong cách ứng xử văn hóa, khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp.

            Ba là, thực hiện phong cách làm việc “sáng tạo, đúng, nhanh, hiệu quả”.

            Bốn là, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc làm nhỏ nhất như: sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước… tại cơ quan cũng như gia đình.

Từ những việc làm cụ thể trên, tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã thể hiện khá rõ nét việc học tập làm theo phong cách của Bác từ việc tư duy, phong cách làm việc, phong cách ứng xử cho đến phong cách sinh hoạt.

            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm thật sự cần thiết trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới – giai đoạn hội nhập và phát triển. Qua việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng thể hiện tình cảm của mỗi người Việt Nam đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Mỗi tập thể, cá nhân cần tích cực đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thành nếp sinh hoạt thường xuyên, thành nội dung cơ bản trong mọi hoạt động. Do vậy, mỗi tập thể, cá nhân nói chung và tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng nói riêng cần tự đề ra những giải pháp thiết thực để thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                          

                               Phan Thị Lam – Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

Số lượt xem: 71

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654