Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay Suy ngẫm về giá trị bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Chi bộ khoa Xây dựng Đảng Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế giảng viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Tìm hiểu các hình thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước Nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bạc Liêu Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức về vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc Phát triển du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Trường Chính trị tổ chức các hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng và tổng kết công tác năm 2018.

Tin hoạt động
Thứ hai, 21/01/2019, 08:53
Màu chữ Cỡ chữ
Trường Chính trị tổ chức các hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng và tổng kết công tác năm 2018.

 

GVCC, TS Trần Quốc Nông – TUV, Hiệu trưởng Trường phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Tại cuộc họp kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm vào ngày 08/01/2019; qua đánh giá các mặt hoạt động của Đảng bộ Trường, Đảng ủy xếp loại Đảng bộ Trường “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” vì có tiêu chí I, II, III đều được đánh giá cấp độ “Xuất sắc”; có 100% chi bộ trực thuộc và 100% đảng viên đều được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ Trường đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018.

Đảng ủy Trường đã xét và thống nhất công nhận 02 chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 05 chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2018; 08 đồng chí đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và  30 đồng chí đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đảng ủy Trường tặng giấy khen cho 02 tập thể chi bộ phòng Đào tạo và phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị  đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2018 và 04 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018. Ngoài ra, Đảng ủy đã xét và tặng giấy khen cho 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2019 có các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường.

Tại Hội nghị ThS Dương Văn Thạnh – Phó Hiệu trưởng thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Hội nghị đã thảo luận đóng góp đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhiều để thống nhất nội dung hoàn thiện báo cáo để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

 

Trong năm 2018, Trường đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, từng bước kiện toàn đội ngũ viên chức; điều động, luân chuyển bố trí viên chức các phòng, khoa phù hợp với chuyên ngành, sở trường trên cơ sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

 

 

GVCC, TS Trần Quốc Nông – TUV, Hiệu trưởng Trường trao giấy khen cho viên chức Trường
 
        Đến hết năm 2018, tổng số lớp học được thực hiện tại Trường là 54 lớp, trong đó có 43 lớp do Trường mở gồm 25 lớp trung cấp LLCT – HC; 05 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính với tổng số 1.870 học viên; 05 lớp bồi dưỡng các đoàn thể với tổng số 511 học viên; 07 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bạc Liêu (đối tượng 4) với tổng số 1.617 học viên; 10 lớp phối hợp với các học viện với tổng số 789 học viên; 01 lớp chuyên viên cao cấp với  60 học viên. 
Năm 2018, Trường đã tổ chức bế giảng 13 lớp trung cấp LLCT - HC, 05 lớpbồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính; 05 lớp bồi dưỡng đoàn thể, 07 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bạc Liêu (đối tượng 4); cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và giấy chứng nhận cho 3.507 lượt học viên. Bên cạnhđó, Trường đã phối hợp với các học viện tổ chức bế giảng 02 lớp cao cấp LLCT.

 

ThS Võ Văn Lực – Phó Hiệu trưởng Thường trực trao giấy khen cho viên chức Trường
 

Căn cứ vào đăng ký thi đua ngay từ đầu năm 2018 và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường đã tổ chức họp bình xét và đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2018./.

 

 

                                                                            Huỳnh Thanh Tân

Số lượt xem: 130

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654