Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức buổi Hội thảo khoa học

Tin hoạt động
Thứ sáu, 03/08/2018, 15:28
Màu chữ Cỡ chữ
Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức buổi Hội thảo khoa học


Ông Trần Quốc Nông – TUV, Hiệu trưởng Trường phát biểu tại buổi Hội thảo

Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018; đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong tỉnh Bạc Liêu, chiều ngày 02/8/2018 BGH, Hội đồng khoa học Trường tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Những kinh nghiệm trong giảng dạy phần “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” – Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Hội thảo do TS, GVCC Trần Quốc Nông – TUV, Hiệu trưởng Trường chủ trì. Hội thảo có gần 40 đại biểu tham dự gồm: lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; BGH, trưởng, phó các khoa, phòng và tập thể giảng viên của Trường.

Hội thảo được nghe các đại biểu trình bày 05 tham luận khoa học về các vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình giảng dạy các môn khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay ở trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị; những kinh nghiệm, bài học có giá trị phổ biến từ thực tiễn tổ chức thực hiện chương trình giảng dạy các môn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kinh nghiệm truyền đạt kiến thức cho học viên khi giảng dạy, thảo luận trên lớp…

Hội thảo còn có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận đề xuất những cách thức, giải pháp từ nhiều góc độ, chiều cạnh khác nhau để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy các môn khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hội thảo đã mở ra nhiều phương hướng, giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng dạy và học lý luận nói chung và phần học “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” nói riêng; là cơ sở khoa học để tiếp tục nghiên cứu việc giảng dạy, học tập lý luận chính trị ở Trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo tại tỉnh Bạc Liêu.

 Kết thúc Hội thảo Chủ tọa mong muốn đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng tập trung nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nhà; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho Trường./.

                                                                                 Ánh Ngọc

 

Số lượt xem: 44

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654