Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu vươn lên tầm cao mới

Tin tổng hợp
Thứ năm, 15/11/2018, 14:58
Màu chữ Cỡ chữ
Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu vươn lên tầm cao mới

                                                                           
GVCC, TS Trần Quốc Nông - Hiệu trưởng Trường tặng Giấy khen cho các học viên 
lớp Bồi dưỡng KTQLNN ngạch chuyên viên khóa 43

Hơn hai mươi năm trước, sau khi được tái lập (1997), trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh, Trường Chính trị Châu văn Đặng cũng gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy, học tập...; đặc biệt là khó khăn về đội ngũ giảng viên của Trường; nhưng với tinh thần trách nhiệm trước yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ sau khi tỉnh nhà được tái lập, lãnh đạo nhà trường, cùng với tập thể cán bộ, viên chức Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã có rất nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân giao.

Sau hơn hai mươi năm, nhà trường không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, mà còn chủ động phối hợp với các học viện của Trung ương như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị khu vực II và Khu vực IV để đào tạo  cán bộ trình độ cử nhân, cao cấp, thạc sĩ... theo yêu cầu và quy hoạch cán bộ của tỉnh (313 lớp, 22.339 lượt học viên).

Bên cạnh việc đào tạo cán bộ cho các ban, ngành các cấp trong tỉnh, Trường rất chủ động trong việc quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên cho nhà trường. Vì vậy, đội ngũ giảng viên của Trường đã không ngừng phát triển lớn mạnh, từ 15 đồng chí năm 1997 đến nay đã có 29 giảng viên có trình độ thạc sĩ,  01 giảng viên có trình độ tiến sĩ (13 giảng viên chính, 01 giảng viên cao cấp).

Với những kết quả đạt được từ sau ngày thành lập đến nay, Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bước vào giai đoạn mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Trường phải luôn luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, phát huy những ưu điểm đạt dược, khắc phục những khó khăn, hạn chế. Như chúng ta đã biết, học tập, nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị là công việc khó khăn, vất vả nhưng cũng rất sống động và thú vị, bởi nó giúp chúng ta không ngừng nâng cao nhận thức, khám phá những chân trời mới của tri thức, trí tuệ không giới hạn của nhân loại. Sinh thời, VI. Lênin đã từng căn dặn: Mỗi người cộng sản phải biết chăm chú lắng nghe sự mách bảo của cuộc sống; học, học nữa, học mãi. Do đó, những người trực tiếp làm công tác giáo dục lý luận càng phải say mê nghiên cứu, học tập (học lý thuyết, học thực tiễn, học nhân dân, học từ cuộc sống) không ngừng; chủ động nghiên cứu, học tập nghiên cứu các quan điểm, những vấn đề lý luận mới được đề cập trong các nghị quyết của Đảng về lý luân, chính trị, về văn hóa, giáo dục, về đào tạo cán bộ,... nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Với suy nghĩ như vậy, tôi mong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên của Trường nêu cao tinh thần học tập, nghiên cứu; đặc biệt là việc truyền cảm hứng và ý thức học tập, trau dồi lý luận chính trị cho người học - không chỉ trong thời gian tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở Trường mà còn trong công việc thường ngày và trong cuộc sống; luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Học tập là chiếc thang không có nấc cuối cùng.

Ngày nay khoa học – kỹ thuật không ngừng phát triển, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), các thiết bị, công nghệ hiện đại liên quan đến việc giảng dạy cũng được tăng cường hỗ trợ rất nhiều cho người dạy, nhưng thực tế cho thấy kiến thức của người thầy vẫn đóng vai trò quyết định đối với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Một giảng viên tốt phải là người có tinh thần trách nhiệm, trung thực và tự trọng; có ý thức không ngừng nâng cao kiến thức của mình, bởi vì không có sự hùng biện nào, cũng không có năng khiếu nào mà không dựa trên nền tảng của kiến thức; bên cạnh đó đòi hỏi phải có vốn sống thực tiễn phong phú, có đủ phẩm chất chính trị, thực sự trong sạch, gương mẫu và có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những vấn đề bức xúc, cấp bách, những mâu thuẫn trong cuộc sống, không ngã nghiêng, xu thời trước bất kỳ cám dỗ nào, không nhục chí cũng không nãn lòng trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào...

Để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị cần hiểu đúng và thực hiện tốt phương pháp đối thoại và phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn cả trong nghiên cứu, giảng dạy. Phải khắc phục cho được bệnh giáo điều từ chương, sách vỡ trong nghiên cứu và giảng dạy. Bác Hồ của chúng ta sở dĩ gần như không có thói quen trích dẫn “kinh điển”cũng xuất phát từ tư duy biện chứng lý luận liên hệ với thực tiễn.

 Nói chung, dù là trong nghiên cứu, học tập hay trong lãnh đạo, quản lý... vấn đề quan trọng hàng đầu là phải luôn quán triệt phương châm lý luận liên hệ với thức tiễn; phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu lại những nhận thức của mình với thực tế cuộc sống, vì nhận thức của chúng ta bao giờ cũng có xu hướng lạc hậu hơn so với sự phát triển của cuộc sống.

Với phương pháp luận biện chứng khoa học, coi thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý, chúng ta không để ràng buộc bởi những định kiến, giáo điều, sách vỡ, cũng như lối mòn trong suy nghĩ thì việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị mới thật sự có ích. Mặt khác, những lý luận được nhìn nhận trong mối quan hệ với thực tiễn như vậy mới có thể soi sáng cho hành động của cả người dạy lẫn người học. Tôi cho rằng, với cách giảng dạy như vậy mới tạo được cảm hứng và tính tự giác cho người học trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị và nghề dạy học.

Với bề dày truyền thống của nhà trường, tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, viên chức Trường Chính trị Châu Văn Đăng tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, phát huy vai trò người thầy giáo chính trị đưa nhà trường vươn lên tầm cao mới thực sự là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ góp phần quan trọng vào công tác cán bộ và sự phát triển chung của tỉnh Bạc Liêu./. 

GVCC, TS Trần Quốc Nông

 

                                                                                      Hiệu trưởng

Số lượt xem: 62

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654