Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU 20 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1997 – 2017)

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 05/01/2018, 15:07
Màu chữ Cỡ chữ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU 20 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1997 – 2017)

            Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu (nay là Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu) được thành lập ngày 01/01/1997, theo Quyết định số 19–QĐ/UB của UBND tỉnh Bạc Liêu. Khi thành lập, Trường có 15 người, trong đó có 07 đồng chí vừa là cán bộ lãnh đạo, quản lý vừa trực tiếp giảng dạy nên gặp không ít  khó khăn. Số lượng giảng viên thiếu hụt rất lớn so với yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trong thời gian đầu mới tái lập tỉnh Bạc Liêu.

         Mới thành lập, cơ sở của Trường đặt gần Công ty Chế biến và Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn khóm Trà Kha, phường 8, thị xã Bạc Liêu với diện tích 5.000m2. Cơ sở vật chất hoàn toàn cũ kĩ là những khó khăn lớn đối với Ban Giám hiệu Trường trước yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

         Trước tình hình đó, Trường bám sát sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, sự phối hợp của cấp ủy huyện, thị. Ban Giám hiệu cùng tập thể viên chức chung sức đoàn kết, phấn đấu khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       Để đảm bảo đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của Trường trước mắt và lâu dài, Ban Giám hiệu đề xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận tuyển dụng 27 sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu trong 02 năm 1997, 1998 đưa đi đào tạo đại học văn bằng hai các chuyên ngành khoa học chính trị tại Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp một số đồng chí được tiếp tục đưa đi đào tạo sau đại học tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

         Hiện nay, Trường có tổng số 51 cán bộ, viên chức: trong đó 30 giảng viên (01 giảng viên cao cấp, 19 giảng viên chính), 01 tiến sĩ, 22 thạc sĩ, 16 cử nhân và mốt số viên chức đang học đại học, cao học.

         Cơ cấu tổ chức của Trường (Theo Quyết định số 184 của Ban Bí thư BCH Trung ương Đảng) gồm:  Ban Giám hiệu; 04 khoa chuyên môn: Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhà nước và Pháp luật; Xây dựng Đảng; Dân vận; 03 phòng chức năng: Tổ chức – Hành chính – Quản trị; Đào tạo; Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu.

         Những năm mới thành lập, đội ngũ giảng viên Trường hầu hết còn khá trẻ, kinh nghiệm giảng dạy, hoạt động thực tiễn chưa nhiều… Nhưng đến nay, đội ngũ giảng viên Trường đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Hầu hết giảng viên đảm trách khá tốt công tác nghiên cứu, giảng dạy góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà. Một số giảng viên có kỹ năng giảng dạy tốt được học viên và lãnh đạo đánh giá cao.

        Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên của Trường tham gia giảng dạy nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng các sở, ban, ngành; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh; viết bài cho các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Một số cán bộ, giảng viên tham gia chủ nhiệm và thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh; tham gia các hội thảo khoa học, phản biện các đề tài khoa học.

         Ngoài việc đảm trách tốt công tác nghiên cứu, giảng dạy, cán bộ, viên chức Trường còn tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng do địa phương phát động như: đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi dưỡng thương binh, đỡ đầu hộ nghèo, cứu trợ đồng bào bị thiên tai…

         Hai mươi năm (1997 – 2017) Trường đã đào tạo, bồi dưỡng lực lượng đông đảo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về lý luận chính trị, hành chính, chuyên môn nghiệp vụ  với 280 lớp, 21.535 lượt học viên, góp phần quan trọng trong công tác cán bộ của tỉnh. Hàng trăm học viên tốt nghiệp các khóa học ở Trường, nay đang giữ những chức vụ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt quan trọng các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tổ chức kinh tế từ cơ sở đến cấp tỉnh.

         Với kết quả đạt được, Trường đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước; tập thể cán bộ, viên chức của Trường nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhiều năm liền, Trường nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. Các khoa, phòng và nhiều viên chức vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh...

         Năm 2009, trụ sở mới của Trường được khánh thành và đưa vào sử dụng, trên tổng diện tích 28.000m2, bao gồm: khu hành chính, giảng đường, nhà nghỉ giảng viên, ký túc xá…

         Ngày 20/11/2013 Trường Chính trị tỉnh được vinh dự mang tên Trường Chính trị Châu Văn Đặng, theo Quyết định số 2074-QĐ/TU, ngày 01/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu. Đây là niềm vinh dự, tự hào để cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, viên chức Trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với Trường được mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang Châu Văn Đặng.

        Những thành tích đạt được đã khẳng định sự phát triển của Trường gắn liền với sự đoàn kết thống nhất của nhiều thế hệ Ban Giám hiệu; năng động, sáng tạo, bản lĩnh của cán bộ, viên chức không ngừng nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Trường nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh, góp phần làm tốt công tác cán bộ.

         Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo các các sở, ban, ngành cùng huyện, thị, thành phố, trung tâm bồi dưỡng chính trị trong tỉnh. Sự tham gia nhiệt tình đầy trách nhiệm của giảng viên kiêm nhiệm và cố gắng vượt khó trong học tập, rèn luyện của các thế hệ học viên.

         Phát huy các thành tích đã đạt được, những năm tiếp theo Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu cần tập trung vào một số vấn đề sau đây:

         1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu; củng cố, kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ, viên chức các khoa, phòng phù hợp với chuyên ngành đào tạo và đề án vị trí việc làm đã được tỉnh phê duyệt.

         2. Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên; phấn đấu hầu hết các giảng viên có trình độ thạc sĩ, một số giảng viên có trình độ tiến sĩ; tuyển dụng đào tạo giảng viên trẻ kế thừa; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, cập nhật kiến thức mới cho giảng viên; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học.

         3. Khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; đồng thời bảo quản, bảo trì, sửa chữa, trang bị mới những phương tiện vật chất cần thiết phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập

         4. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực kết hợp linh hoạt với các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại; thực hiện tốt phương châm lý luận gắn với thực tiễn, chú trọng tư duy sáng tạo của người học; đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng để học viên vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn; tăng cường hoạt động thao giảng, đánh giá chất lượng bài giảng của giảng viên.

         5. Tiếp tục mở rộng phối hợp với các học viện, trường đại học trong nước mở các lớp đào tạo chuyên ngành đại học, cao học và cao cấp lý luận chính trị; chủ động đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ trường chính trị theo quy định hiện hành; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh thống kê các đối tượng có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm.

         6. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổ chức nghiên cứu cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV để bổ sung vào nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.. Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện thị, thành phố trong tỉnh trong xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

          Qua 20 năm hình thành và phát triển (1997 – 2017), với những kinh nghiệm và tư duy sáng tạo luôn luôn theo hướng cải tiến, đổi mới, đột phá, chúng ta tin chắc rằng trong thời gian tới, tập thể cán bộ, viên chức của Trường Chính trị Châu Văn Đặng phát huy những kết quả đạt được tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong công tác để củng cố, phát triển vững chắc, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà trong giai đoạn mới./.

  TS Trần Quốc Nông

 

                                                                                     TUV, Hiệu trưởng TCT Châu Văn Đặng

Số lượt xem: 87

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654