Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy phần một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở

Tin tổng hợp
Thứ năm, 23/04/2020, 13:20
Màu chữ Cỡ chữ
Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy phần một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở

 Nhìn chung, chương trình mới khá phù hợp với thời lượng đào tạo của chương trình, tuy nhiên sau hơn 3 năm triển khai chương trình mới, trong phạm vi chuyên môn “Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở”, tôi xin trao đổi vài ý kiến như sau: “Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào giảng dạy môn Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở”.

 

Thứ nhất, xác định rõ mục đích của việc sử  dụng phương pháp

Sử dụng phương pháp tích cực là nhằm giải quyết được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của việc sử dụng đơn độc phương pháp thuyết trình trong giảng dạy môn Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nói riêng, lý luận chính trị - hành chính nói chung.

Sử dụng phương pháp này giúp người học dễ tiếp thu, lĩnh hội kiến thức mới; đồng thời nâng cao nghiệp vụ công tác giảng dạy của giảng viên.

Phương pháp tích cực đã góp phần làm giảm bớt thời lượng thuyết trình của giảng viên. Mặt khác, kích thích người học luôn luôn phải chú ý theo dõi bài học, từ đó tạo ra sự tương tác liên tục giữa người dạy và người học.

 

Thứ hai, xác định rõ nội dung của việc sử  dụng phương pháp

 

Về mặt lý luận:

Sử dụng phương pháp dạy học tích cực là lấy người học làm trung tâm, còn người dạy chỉ là người người đứng ra tổ chức, là người nhạc trưởng. Phương pháp này phát huy khả năng tiềm tàng, sáng tạo của người học, thể hiện trong việc sử dụng các thiết bị hiện đại để đạt hiệu quả cao nhất trong giảng dạy.

 

Mục đích của học tập lý luận chính trị là nhằm trang bị cho học viên về thế giới quan khoa học và phương pháp luận biện chứng, khả năng vận dụng sáng tạo vào điều kiện công tác cụ thể ở địa phương. Do đó, sáng kiến này đã phần nào đáp ứng được yêu cầu và mục đích của giảng dạy môn Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

 

Tính thực tiễn:

Phương pháp giảng dạy tích cực tuy đã được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành, thực hiện và tập huấn cho giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nghiên cứu sử dụng cho phù hợp với từng phần học, bài học trong chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính đã ban hành.

Việc sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào giảng dạy môn Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cho lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu nói riêng, trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nói chung.

Qua quá trình giảng dạy cho thấy sự tiếp thu kiến thức mới của học viên tốt hơn, học viên thích thú học hơn so với việc sử dụng phương pháp thuyết trình, đọc thoại trước đây.

 

Tính sáng tạo khoa học:

 

Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở đòi hỏi cả thầy và trò đều động não, suy nghĩ, cùng hợp tác với nhau trong buổi học, cùng chủ động phát huy tư duy độc lập, sáng tạo.

 

Sử dụng phương pháp này là giúp người học biết gắn lý luận với thực tiễn, dùng lý luận để giải quyết các vấn đề thực tiễn; đồng thời tăng khả năng khái quát kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung lý luận, làm sáng tỏ lý luận.

 

Mặt khác, thông qua giờ giảng thì người học đã cung cấp những kiến thức thực tế cho người dạy và cũng đồng thời người dạy biết được người học hiểu bài học mức độ nào.

 

Yêu cầu đòi hỏi giảng viên và học viên:

 

Để thực hiện đạt hiệu quả phương pháp này đòi hỏi cả người dạy và người học phải có sự chuẩn bị chu đáo các khâu giảng dạy và học tập của mình như sau:

Một là, người dạy luôn giữ vai trò chủ đạo, kiểm soát được người học trong suốt buổi học. Giảng viên chuẩn bị kỹ những nội dung phỏng vấn, đối thoại, gợi mở, tạo tình huống có vấn đề. Ngược lại, người học phải đọc tài liệu, giáo trình, văn kiện, nghị quyết có liên quan trước khi lên lớp, khi đọc có ghi lại những thắc mắc khi lên lớp đặt ra cùng nhau làm sáng tỏ thêm những vấn đề đó.

Hai là, người học phải giữ vai trò chủ động, tích cực suy nghĩ, sáng tạo trong học tập.

Muốn vậy, người học phải thể hiện tính tự giác, chủ động, tự đào sâu suy nghĩ. Điều này thể hiện của người học cần phải có những đức tính cơ bản như sau:

Phải có suy nghĩ độc lập, sáng tạo của bản thân.

Biết vận dụng lý luận đã học soi rọi vào thực tiễn cuộc sống, công tác.

Tính độc lập trong nghiên cứu, tức là có sáng kiến trong việc giải quyết các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn, tránh việc rập khuôn máy móc, giáo điều.

Tính tích cực tu dưỡng và nâng cao tinh thần tự học, tự giáo dục, tự rèn luyện, không đòi hỏi sự kiểm tra, giám sát từ bên ngoài.

Ba là, kết hợp chặt chẽ việc giáo dục nâng cao ý thức tự giác, hứng thú, đam mê trong học tập, nghiên cứu của học viên với cơ chế kiểm tra, giám sát của nhà Trường.

Nếu giảng viên đã thực hiện tốt các khâu lên lớp thu hút được sự chú ý của học viên thì vấn đề còn lại là khâu kiểm tra, giám sát quá trình học tập của học viên. Để đạt hiệu quả cao công tác giảng dạy thì đòi hỏi nhà Trường phải xây dựng quy chế kiểm tra, đánh giá các khâu như đọc giáo trình, chuẩn bị đề cương, viết thu hoạch, nghiên cứu thực tế, giờ tự học của học viên… Nếu các khâu đó không đạt yêu cầu thì có hình thức xử nghiêm, như thế mới hình thành phong trào tự của học viên.

Theo tôi việc sử dụng phương pháp tích cực vào việc giảng dạy môn Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nói riêng, lý luận chính trị nói chung là việc rất cần thiết. Thế nhưng sử dụng phương pháp này chỉ đạt hiệu quả cao khi có sự hợp tác chặt chẽ, hợp lý giữa người dạy và người học.

 

                      ThS.GVC Tô Hoàng Hiệp – Trưởng phòng TC, HC, TT, TL

Số lượt xem: 59

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654