Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Trao đổi về phương pháp nâng cao chất lượng soạn và giảng bài “Chính sách dân tộc, tôn giáo”, thuộc phần B.II (Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam) - Chương trình Trung cấp lý luận chính trị

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ tư, 09/03/2022, 16:48
Màu chữ Cỡ chữ
Trao đổi về phương pháp nâng cao chất lượng soạn và giảng bài “Chính sách dân tộc, tôn giáo”, thuộc phần B.II (Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam) - Chương trình Trung cấp lý luận chính trị

Mục tiêu của đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở là nhằm trang bị, củng cố cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận; nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức; kỹ năng lãnh đạo, quản lý;… bởi vai trò của lý luận chính trị được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá như “cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”.(1)

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở hiện nay được thực hiện theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG, ngày 21/01/2021, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Trong nội dung chương trình, có nhiều bài mang tính tổng hợp và khái quát cao; có những bài mới hoàn toàn so với chương trình trước đây; có bài đòi hỏi giảng viên phải có kiến thức chuyên sâu và cần có thời gian nhất định để đào sâu nghiên cứu;... thì mới đảm bảo chất lượng soạn và giảng bài, chẳng hạn như bài: “Chính sách dân tộc, tôn giáo”, thuộc phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Thực tiễn soạn và giảng bài “Chính sách dân tộc, tôn giáo” trước đây, và khi Học viện ban hành giáo trình mới, theo tôi, giảng viên cần phải tuân thủ tốt một số nội dung cụ thể sau đây để nâng cao chất lượng bài giảng này:

Thứ nhất: Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của bài giảng

Xác định chính xác mục tiêu, yêu cầu của bài giảng là khâu quan trọng của quá trình soạn giáo án và giảng bài. Thực hiện bước này nhằm trang bị cho học viên hệ thống tri thức về vấn đề dân tộc, tôn giáo và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; định hướng để học viên vận dụng trong thực tiễn công tác. Ví dụ: Khi soạn mục “1. CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC”, mục tiêu, yêu cầu của mục này là cung cấp đầy đủ nội dung quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc. Giúp học viên nhận thức rõ vấn đề dân tộc là vấn đề mang tính “nhạy cảm”, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề dân tộc để xuyên tạc, kích động chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Từ đó, học viên nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc ở địa phương.

Thứ hai: Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ những phương tiện để phục vụ soạn giáo án đảm bảo tính khoa học

Phải soạn Giáo án bài giảng một cách kỹ lưỡng, bảo đảm tính khoa học. Đây là khâu quan trọng quyết định cho sự thành, bại của một bài giảng. Những phương tiện hiện đại (như máy vi tính, bộ điều khiển trình chiếu slide,…) hỗ trợ bài giảng phải được chuẩn bị một cách công phu, hệ thống.

Cập nhật kiến thức thực tiễn phù hợp với nội dung bài giảng. Kiến thức thực tiễn của giảng viên có phong phú hay không sẽ được thể hiện qua quá trình tích lũy, thu thập thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, đi nghiên cứu thực tế,… Việc cập nhật kiến thức thực tiễn phù hợp với từng nội dung của bài giảng sẽ làm cho bài giảng có giá trị thiết thực, giờ giảng sôi nổi. Điều nhất thiết là phải thực hiện nguyên tắc “gắn lý luận với thực tiễn”.

Chuẩn bị đầy đủ và sử dụng hiệu quả tài liệu liên quan để phục vụ soạn giáo án. Đối với tài liệu bắt buộc trong soạn bài này là Giáo trình phần Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt nam; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006), XI (2011), XII (2016) và XIII (2021); Văn kiện Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2025).

Thứ ba: Giảng viên cần nghiên cứu, trình bày nội dung bài giảng phù hợp, thể hiện tính lôgích, hệ thống

Để nâng cao chất lượng từng bài giảng, giảng viên phải không ngừng trau dồi phương pháp giảng dạy hiệu quả. Phương pháp giảng dạy như thế nào được thể hiện trước hết qua giáo án mà giảng viên đã chuẩn bị trước khi lên lớp. Một giáo án được thiết kế nội dung đầy đủ, bố cục bài giảng khoa học sẽ đem lại hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy, giảng viên sẽ tự tin vào việc truyền đạt tri thức.

Đối với bài “Chính sách dân tộc, tôn giáo”, yêu cầu về bố cục bài giảng là phải nhất quán, lôgích vì đây là hai vấn đề có tính tương đối độc lập nhưng lại nằm chung trong cùng một bài giảng. Vì vậy, khi giảng dạy, giảng viên cần nghiên cứu, kết cấu bố cục bài giảng trên nguyên tắc vừa không sai về nội dung so với giáo trình, vừa giúp học viên tiếp thu kiến thức về vấn đề dân tộc, tôn giáo mang tính hệ thống hơn.

Thứ tư: Phải đảm bảo tốt những quy định chung về giảng bài trên lớp

Thực hiện tốt trình tự các bước lên lớp theo quy định của Học viện (gồm 5 bước: ổn định lớp; kiểm tra bài cũ; giảng bài mới; chốt kiến thức và hướng dẫn câu hỏi, bài tập, tài liệu nghiên cứu). Khi giảng bài, giảng viên phải kết nối các mục và tiểu mục với nhau một cách hệ thống. Bởi lẽ, giảng viên phải phân tích và tìm ra mối liên hệ của nội dung chủ yếu ở từng mục, tiểu mục trong một chỉnh thể thống nhất của bài giảng cho học viên dễ dàng nghiên cứu, tiếp thu. Yêu cầu đặt ra là giảng viên phải có kiến thức chuyên sâu về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Ngoài ra, giảng viên phải xác định đúng trọng tâm của bài giảng; lựa chọn phương pháp giảng bài phù hợp; phân bổ thời gian giảng bài hợp lý, đúng quy định;...

Thứ năm: Giảng viên cần tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận về vấn đề đân tộc, tôn giáo bằng nhiều hình thức

Đối tượng học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị chủ yếu là cán bộ, đảng viên, những người có tri thức kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác dân tộc, tôn giáo ở cơ sở. Họ nắm bắt được những tích cực, hạn chế hay bất cập trong việc triển khai, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, cơ sở, nhưng về mặt lý luận lại chưa được trang bị một cách hệ thống. Vì vậy, để nâng cao chất lượng giảng bài này, giảng viên và học viên cần tăng cường tích luỹ kiến thức thực tiễn, trao đổi, thảo luận với nhau.

Thông qua việc trao đổi, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của học viên, giảng viên sẽ là người khâu nối những kiến thức thực tế đó với lý luận, giúp học viên thực sự tham gia vào bài học, hiểu sâu, nhớ lâu hơn. Và đó cũng là một cách để giảng viên tích lũy thêm tri thức cho mình. Khi giảng bài này, giảng viên có thể yêu cầu học viên trao đổi tình hình dân tộc, tôn giáo và các giải pháp để nhằm giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tôn giáo ở địa phương mình. Bởi vì, tình hình của mỗi địa phương có những nét khác nhau và các địa phương cũng có những linh hoạt trong quá trình cụ thể hóa quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo. Qua trao đổi, thảo luận, học viên và cả giảng viên sẽ có cái nhìn bao quát, đa diện hơn. Nếu học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở hoặc trực tiếp làm công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương thì trao đổi, thảo luận còn tạo điều kiện để học viên có thể học hỏi kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở địa phương bạn để áp dụng vào thực tiễn địa phương mình./.

-----------------------

(1). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2011, tập 5, trang 273-274

Số lượt xem: 395

ThS Nguyễn Hồng Kông - Khoa Lý luận cơ sở Lý luận cơ sở

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654