Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Trách nhiệm của người giảng viên trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường

Tin tổng hợp
Thứ năm, 21/05/2020, 10:00
Màu chữ Cỡ chữ
Trách nhiệm của người giảng viên trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường

 Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đảng ủy, Ban giám hiệu trường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới trên tất cả các hoạt động: từ giảng dạy đến khâu quản lý, phục vụ. Trong mỗi bộ phận đều có vai trò nhất định, nhưng nhân tố quan trọng và có ý nghĩa quyết định đó là đội ngũ giảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn… Vì vậy, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu luôn được Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường đặc biệt quan tâm. Để nâng cao vai trò trách nhiệm của người giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường trong thời gian tới cần thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, giảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng. Đây là yêu cầu hàng đầu của giảng viên giảng dạy lý luận chính trị. Giảng viên phải là người nắm vững và trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận; kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, phẩm chất của giảng viên Trường Chính trị tỉnh còn là sự mẫu mực về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc khoa học, là tấm gương về lời nói đi đôi với việc làm; có thái độ khách quan, trung thực và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Đã là giảng viên thì phải thực hiện tốt nhiệm vụ giảng viên: trong giảng dạy phải thực sự tâm huyết, trong cuộc sống hàng ngày phải giản dị, lắng nghe ý kiến những người xung quanh, trong quan hệ với đồng nghiệp và học viên phải đoàn kết, khiêm tốn, hết lòng giúp đỡ. Do đó, người giảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện cả đức lẫn tài, thực hiện “nói đi đôi với làm”, nêu gương về đạo đức, lối sống, không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân về mọi mặt để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng viên.

           Thứ ba, giảng viên phải thường xuyên học tập nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, đặc biệt là kiến thức chuyên ngành, kịp thời nghiên cứu cập nhật  những kiến thức mới để vận dụng vào bài giảng một cách thuyết phục.

Thứ tư, giảng viên phải có nghiệp vụ sư phạm, thật sự yêu nghề và tâm huyết với nghề. Một trong những yêu cầu bắt buộc đối với giảng viên là phải có nghiệp vụ sư phạm, tức là có những kỹ năng và các phương pháp giảng dạy nhằm làm phong phú những nội dung của bài giảng; thay đổi cách học và phương pháp học, tạo sự hứng thú, tính chủ động, sáng tạo của người học. Để có nghiệp vụ sư phạm ngoài việc phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định, mỗi giảng viên cần thường xuyên tham gia dự giờ của các giảng viên khác để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm… Bên cạnh nghiệp vụ sư phạm, giảng viên phải thực sự yêu nghề, tâm huyết với nghề. Đây là cơ sở, là động lực thôi thúc trách nhiệm và nhiệt huyết của người giảng viên.

Thứ năm, giảng viên phải hiểu thực tiễn xã hội. Học đi đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thực tiễn là phương châm giáo dục. Tìm hiểu tình hình thực tiễn, ngoài việc nghiên cứu lý luận thì giảng viên phải đi nghiên cứu thực tế theo quy định. Để nắm bắt thực tiễn còn có nhiều cách khác nhau như: nghe báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề của các ngành, địa phương về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Nhằm trang bị cho giảng viên những kiến thức thực tiễn sinh động, giàu sức thuyết phục.

Có thể khẳng định, đội ngũ giảng viên là một trong những nhân tố quyết định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, người giảng viên luôn phải nghiên cứu, học tập, không ngừng sáng tạo,… nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của người giảng viên trong giai đoạn hiện nay./.

 

                                                     ThS. Dương Văn Tân – Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

Số lượt xem: 63

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654