Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế giảng viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Tìm hiểu các hình thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước Nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bạc Liêu Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức về vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc Phát triển du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Trường Chính trị Châu Văn Đặng trao vốn cho hộ nghèo năm 2021

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin hoạt động
Thứ bảy, 24/04/2021, 09:50
Màu chữ Cỡ chữ
Trường Chính trị Châu Văn Đặng trao vốn cho hộ nghèo năm 2021

        Sáng ngày 23/4/2021, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu phối hợp với chính quyền xã Định Thành, huyện Đông Hải đã tiến hành tổ chức trao vốn hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.
Tại buổi trao vốn, ông Ngô Văn Hăng, Chủ tịch Công đoàn Trường đã trao vốn sản xuất cho 3 hộ nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 5.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền hỗ trợ là 15 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ tiền lương của toàn thể viên chức và người lao động trong Trường để giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Thành. 
        Phát biểu tại buổi trao vốn, ông Ngô Văn Hăng, Chủ tịch Công đoàn Trường mong muốn các hộ gia đình sử dụng đồng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả, từng bước cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trong thời gian tới. 
   

Ông Ngô Văn Hăng – Chủ tịch Công đoàn, đại diện Công đoàn Trường
trao vốn cho hộ nghèo

        Việc đỡ đầu và trao vốn sản xuất cho hộ nghèo là việc làm có ý nghĩa, thường xuyên và liên tục của Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, giúp các hộ nghèo có thêm động lực, vốn sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững./.
 

Số lượt xem: 278

Huỳnh Cầm, giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654