Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ hai, 06/02/2023, 18:00
Màu chữ Cỡ chữ
Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với nhiệm vụ chính là đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và cán bộ, giảng viên nhà trường là lực lượng tiên phong trên mặt trận này.

CHÚ TRỌNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TỔNG KẾT THỰC TIỄN

Để thực hiện tốt vai trò của mình, Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trên cơ sở này, Trường đã thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào các bài giảng lý luận chính trị, trong chương trình bồi dưỡng do Trường đảm nhiệm.

Năm 2021, cùng với việc triển khai giáo trình trung cấp lý luận chính trị mới, lãnh đạo nhà trường đã kịp thời chỉ đạo và yêu cầu đội ngũ giảng viên tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào từng phần học, bài giảng, giáo án thuộc chương trình. Trong đó, nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chủ yếu được tích hợp vào các bài giảng về xây dựng Đảng.

Trường đã phát huy được vai trò của giảng viên, tạo điều kiện để giảng viên có những sáng tạo trong việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với bề dày kinh nghiệm giảng dạy lý luận chính trị, giảng viên Vũ Thị Kim Oanh cho biết, trước những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đòi hỏi đội ngũ giảng viên cần đặc biệt chú trọng thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn làm sáng tỏ các vấn đề đặt ra. Nội dung nghiên cứu thực tế xoay quanh các vấn đề: tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh và các địa phương lân cận. Nghiên cứu việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành và giải quyết tình huống của đội ngũ cán bộ ở cơ sở…

Tiến sĩ Lê Quốc Khởi - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 90 (ngày 3/1/2023). Ảnh: Quốc Triển

GIẢNG VIÊN CÓ LÝ LUẬN SẮC BÉN, THỰC TIỄN SINH ĐỘNG

Theo Tiến sĩ Lê Quốc Khởi - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng, đội ngũ giảng viên nhà trường được đào tạo bài bản, chính quy, thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, do đó, có tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý luận sắc bén, thực tiễn sinh động; là những người thường xuyên theo dõi, tiếp cận, có khả năng nhận biết những thông tin sai lệch, xuyên tạc, những luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch. Tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng, tiến trình giảng dạy cũng đồng thời là lúc giảng viên làm nhiệm vụ lập luận, phân tích, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch có liên quan ở từng môn học, chuyên đề, qua đó, giúp học viên có sức đề kháng với sự xâm nhập của các luận điệu sai trái, thù địch.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, nhà trường đã biên soạn học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bạc Liêu” thuộc chương trình trung cấp lý luận chính trị, trong đó có một chuyên đề chuyên sâu về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại địa phương. Nội dung chuyên đề được biên soạn phù hợp với tình hình công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại Bạc Liêu, đặc biệt trong đó tổng kết được những kinh nghiệm quý, đưa ra nhiều biện pháp tăng cường công tác này trong thời gian tới.

Trường Chính trị Châu Văn Đặng vừa là nơi cung cấp đầy đủ, đúng đắn hệ thống các tri thức về lý luận một cách khoa học, cách mạng, chắc chắn, qua đó xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, còn là môi trường giúp cho học viên từng bước tạo lập, rèn luyện, xây dựng phẩm chất và năng lực chính trị, bồi đắp khả năng nhìn nhận, đánh giá khi tiếp cận các thông tin đa chiều.

Số lượt xem: 110

NGUYỄN QUỐC - Báo Bạc Liêu

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654