Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tọa đàm khoa học về Hệ thống chính trị cơ sở: Từ nhận thức Lý luận đến thực trạng xây dựng, củng cố, phát triển tại các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ – Thực tiễn ở tỉnh Bạc Liêu

Tin hoạt động
Thứ năm, 20/04/2017, 09:44
Màu chữ Cỡ chữ
Tọa đàm khoa học về Hệ thống chính trị cơ sở: Từ nhận thức Lý luận đến thực trạng xây dựng, củng cố, phát triển tại các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ – Thực tiễn ở tỉnh Bạc Liêu

Trong buổi tọa đàm đã có các báo cáo tham luận được trình bày những nội dung: Thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng cơ sở (xã, phường, thị trấn) ở tỉnh Bạc Liêu; Công tác cán bộ tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Thực trạng chính quyền cơ sở tại tỉnh Bạc Liêu; Các đặc điểm của tỉnh Bạc Liêu và các ảnh hưởng của chúng đến hoạt động của chính quyền cơ sở; Thực trạng về mối quan hệ giữa tổ chức Đảng cơ sở, chính quyền cơ sở với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại tỉnh Bạc Liêu; Giải pháp đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở tại tỉnh Bạc Liêu để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030…

Buổi tọa đàm nhằm mục đích đánh giá thực trạng, tổ chức hoạt động và hiệu quả đáp ứng của hệ thống chính trị cơ sở qua thực tiễn ở tỉnh Bạc Liêu. Trên cơ sở đó, xác lập các luận cứ khoa học định hướng việc củng cố, đổi mới, phát triển và hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng, nhằm phát huy dân chủ, bảo đảm hệ thống chính trị cơ sở thực sự quyền lực thuộc về mọi tầng lớp nhân dân./.

Thanh Tân

 

Số lượt xem: 65

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654