Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tin hoạt động
Thứ tư, 26/12/2018, 15:50
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 

 

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Văn Sum – CVCC, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu – giới thiệu Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế –  xã hội, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 nghiêm túc tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức và học viên Trường tiếp tục nghiên cứu góp phần đưa quan điểm, chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác và cuộc sống./.

 

 

                                                                                              Thanh Tân

Số lượt xem: 30

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654