Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tập huấn công tác dân vận năm 2018

Tin hoạt động
Thứ hai, 16/07/2018, 18:12
Màu chữ Cỡ chữ
Tập huấn công tác dân vận năm 2018

 

           Lớp tập huấn có 240 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các hội, các công ty, lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể, lãnh đạo huyện ủy, thị ủy, thành ủy và tương đương làm công tác dân vận trong toàn tỉnh.

Các học viên được các giảng viên, báo cáo viên trao đổi các chuyên đề: Công tác Dân vận của Đảng CSVN trong sự nghiệp đổi mới hiện nay; Công tác Dân vận chính quyền Nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tình hình mới; Công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; Công tác dân vận trong xử lý điểm nóng chính trị - xã hội; Xây dựng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và một số nội dung có liên quan; Quyết định 99-QĐ ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về “Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 124-QĐ ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”.

Lớp tập huấn giúp cán bộ làm công tác dân vận nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về công tác dân vận, cập nhật những thông tin, kinh nghiệm, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kỹ năng khéo léo trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng./.

Vân Anh

Số lượt xem: 34

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654