Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tấm lòng và tình cảm của Bác Hồ với việc chăm lo, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Tin tổng hợp
Thứ năm, 12/07/2012, 15:05
Màu chữ Cỡ chữ
Tấm lòng và tình cảm của Bác Hồ với việc chăm lo, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Người đặc biệt dành nhiều tình cảm, sự quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, động viên đến các thế hệ thanh niên của nước nhà. "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết’’. Lời căn dặn đó của Bác là chân lí trường tồn. Sự phát triển bền vững của đất nước luôn trông cậy vào thế hệ trẻ

Thế hệ trẻ rất năng động và là thế hệ kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc. Thực hiện lời dạy của Người, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được phát huy tài năng, sức lực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thế hệ trẻ hôm nay đã và đang khẳng định mình, đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thanh niên là đối tượng quần chúng đặc thù của Đảng, nên: "Cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của các lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết vấn đề một cách thiết thực"(Theo Hồ Chí Minh). Đây chính là tiền đề, là một trong những điều kiện hết sức quan trọng để định ra chiến lược, đường lối, nội dung giải pháp giáo dục bồi dưỡng và tổ chức thanh niên thành lực lượng chính trị hùng hậu kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Bác yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, gương mẫu xung phong trong mọi công việc. Đi đôi với việc giáo dục trí lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững khoa học kỹ thuật, mỗi đoàn viên, thanh niên phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng bởi theo Người: "Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì lợi ích cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho loài người". Để tuổi trẻ trở thành người cách mạng chân chính, những con người mới XHCN, Bác nhấn mạnh việc cần thiết phải giáo dục tính trung thực, ngay thẳng, tác phong khiêm tốn, giản dị, tinh thần lao động tích cực, siêng năng, táo bạo và sáng tạo cho lớp trẻ. Tuổi trẻ phải có tinh thần cố gắng vươn lên, sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chống tâm lý tự ti, tự lợi, chỉ lo vun vén cho lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình, chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc, chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay... đó là những thói xấu kìm hãm chí tiến thủ của tuổi trẻ. Dưới tác động của khoa học công nghệ hiện đại, kinh tế thị trường làm biến đổi sâu sắc nhận thức, tư tưởng, tình cảm, đặc biệt là quan hệ giá trị và định hướng giá trị sống của lớp trẻ. Tuổi trẻ có tinh thần đổi mới mạnh, dám nghĩ, dám làm, nhưng dễ phiêu lưu, liều lĩnh; có khát vọng về tự do dân chủ, nhưng cũng dễ " vô chính phủ", tự do vô kỷ luật cần được uốn nắn, giúp đỡ và định hướng đúng dắn về mặt tư tưởng để phát huy tốt tính tự lập, tự khẳng định mình nhưng tránh chủ quan, tự phụ và ngộ nhận giữa hiện tượng và bản chất, đúng và sai, thật và giả; tuổi trẻ thường giàu mơ ước, lạc quan nhưng do kinh nghiệm thực tế còn ít, chưa từng trải, cho nên chưa vững vàng, dễ nản lòng, do vậy dễ dẫn đến tự ti. Lớp trẻ rất thực tế, coi trọng tính hiệu quả nhưng cũng dễ trở thành thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất trước mắt; thiếu sự phấn đấu rèn luyện, coi nhẹ đạo đức; có thể dẫn tới " cá nhân chủ nghĩa", ích kỷ, hẹp hòi, coi nhẹ vai trò của tập thể, của cộng đồng, thờ ơ với phong trào chung…

Việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ phải được tiến hành thường xuyên và liên tục. Thông qua tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.... Song tùy vào trình độ, tâm lý từng đối tượng thanh niên mà tổ chức học tập, nghiên cứu sao cho hiệu quả thiết thực. Tuổi trẻ là nguồn nhân lực hết sức quan trọng của quốc gia. Để tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng đáp ứng sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì các tổ chức đoàn cần luôn chú trọng đẩy mạnh công tác dạy nghề và hướng nghiệp cho thanh niên nhất là đa dạng hóa trong dạy và nâng cao tay nghề theo hướng tập trung vào dạy nghề dài hạn có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, tuổi trẻ phải là lực lượng đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, bằng nhiều hình thức đa dạng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.... Vấn đề quan trọng là mỗi thanh niên cần xác định rõ mục tiêu học tập là để nâng cao chất lượng chuyên nôn, để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, do vậy mỗi đoàn viên thanh niên phải nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức với tinh thần tự giác cao để trở thành người lao động có học vấn, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi đáp ứng yêu cầu công việc với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Trong những năm qua, đoàn thanh niên đã khởi xướng nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực đã được đại đa số cán bộ, đoàn viên thanh niên nhiệt tình hưởng ứng. Thông qua các phong trào đó, đã góp phần bồi dưỡng giáo dục cho thanh niên, nâng cao nhận thức chính trị, phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc. Đây chính là sự khẳng định khát vọng được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, sự thống nhất về chính trị, tư tưởng của thế hệ trẻ ủng hộ và tích cực tham gia công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Thấm nhuần và quán triệt tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của thế hệ trẻ; coi đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Sự nghiệp cách mạng có thành công hay không, vị thế đất nước có được nâng lên hay không phụ thuộc vào thế hệ trẻ hôm nay. Tuổi trẻ hôm nay nguyện học tập và làm theo lời Bác với tinh thần "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên". Tấm lòng và tình cảm của Bác Hồ với thế hệ trẻ là nguồn động lực cổ vũ, khích lệ tuổi trẻ hăng hái, xung kích cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.

Theo Lê Văn Dững – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu - www.baclieu.gov.vn

 

Số lượt xem: 57

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654