Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Suy nghĩ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo

Tin tổng hợp
Thứ năm, 30/06/2016, 10:24
Màu chữ Cỡ chữ
Suy nghĩ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo

  Nhìn chung, từ trước đến nay, mục tiêu giáo dục luôn đúng hướng; nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung giáo dục, đào tạo vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, ở mỗi thời kỳ, với những hoàn cảnh khác nhau cần điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp. Trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh việc chú ý con người xã hội, con người công dân, cần hướng tới phát huy cao nhất tiềm năng của mỗi người học; phát triển hài hòa con người cá nhân và con người xã hội. Đồng thời, cần điều chỉnh cách thức thực hiện theo hướng: chú trọng giáo dục cả phẩm chất và năng lực của người học; kết hợp hài hòa dạy chữ, dạy nghề và dạy người. Do đó, đổi mới nội dung chương trình giáo dục, đào tạo cần chuyển từ nặng về trang bị kiến thức lý thuyết trừu tượng sang nội dung giáo dục gắn liền với thực tiễn đời sống; chú trọng yêu cầu vận dụng kiến thức vào trong hoạt động thực tiễn, nghề nghiệp chuyên môn, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử với người và thiên nhiên.

Nội dung giáo dục cần bảo đảm tính khoa học, cơ bản, hiện đại, nhưng tinh giản, dễ hiểu; cần cân nhắc dạy cho người học những kiến thức có tính ứng dụng cao trong thực tế; đặt các môn khoa học tự nhiên ngang với các môn khoa học xã hội - nhân văn và rèn luyện thể lực cho người học theo các cấp học; giảm gánh nặng học hành cho người học…
Trong chương trình phổ thông khắc phục cách xây dựng chương trình theo kiểu cắt khúc từng cấp học bằng cách: thiết kế một chương trình tổng thể, nhất quán từ lớp 1 đến lớp 12; cần đổi mới tư duy trong giáo dục mầm non và tiểu học như Bác Hồ từng dạy: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan”.  Giáo dục mầm non phải tạo điều kiện cho trẻ được làm quen, tự thể hiện bản thân, tự khám phá môi trường chung quanh các cháu; chủ yếu thông qua các hoạt động vui chơi, những câu chuyện kể gần gũi gia đình, quê hương, lịch sử truyền thống dân tôc.
Tăng cường tích hợp một số nội dung gần nhau, có liên quan khá chặt chẽ nhằm hình thành năng lực tổng hợp trong nhận thức và cách giải quyết một vấn đề phức hợp cho học sinh. Chú trọng giáo dục phân hóa và hướng nghiệp làm tốt công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông; giảm số môn học bắt buộc, tăng số môn học chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn để phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi học sinh. Dạy học phổ thông cần chuyển từ lối truyền thụ một chiều, ghi nhớ máy móc sang tập trung dạy cách học, gợi mở cách nghĩ; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức theo phương châm “giảng ít, học nhiều, nhớ nhiều”.
Cần xác định rõ chuẩn đầu ra của từng cấp học trước khi biên soạn chương trình và sách giáo khoa các môn học; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất giữa các cấp học; biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạy học phù hợp với đặc thù của từng địa phương, các đối tượng, nhất là học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đối với đào tạo nghề, nội dung các môn học không nên quá nặng nề, chỉ lựa chọn những gì cần thiết cho việc phát triển phẩm chất và năng lực người học; những tri thức thiết thực, gần gũi, gắn với đời sống và có thể vận dụng tốt khi ra trường mà người học phải đối mặt với thực tế nghề nghiệp và cuộc sống phong phú. Đào tạo nghề phải gắn với các doanh nghiệp nhu cầu tuyển chọn lao động trong nước và quốc tế; gắn với tính chuyên môn công nghệ cao trong hội nhập; khắc phục tình trạng ngành nghề nhỏ lẻ thiếu tập trung.
Đổi mới phương pháp giáo dục kỹ thuật, đào tạo nghề và giáo dục đại học theo hướng giảm thời lượng dạy lý thuyết, tăng thời lượng thực hành trực tiếp theo kỹ năng nghề nghiệp đào tạo, kỹ năng làm việc nhóm. Phân loại đào tạo đại học theo hai hướng: nâng cao trình độ chuyên môn, phổ cập đại học nâng cao trình độ dân tríđào tạo ngành nghề lao động cho sinh viên để có việc làm; chứ không phải phân chia tốp trên tốp dưới các trường đại học, cao đẳng. Trên cơ sở đó, phân chia các trường đại học theo vùng phổ cập hay đào tạo ngành nghề khác nhau; đa dạng hóa các hình thức, loại hình đào tạo đại học theo hướng nâng cao chất lượng chứ không đa dạng các trường đại học.
Các hệ thống trường nghiệp vụ các ngành nên thống nhất bằng cấp, giấy chứng nhận tránh chồng chéo một cách khó hiểu cho người học(hệ thống trường Đảng, quân đội, công an, các bộ, ngành). Các cơ sở đào tạo đại học chú ý siết chặt đầu vào lẫn đầu ra tránh tình trạng vào khó ra dễ như hiên nay. Nếu vào khó ra dễ chất lượng sẽ là khộng cần phải đào tạo cho tốn kém.
Giáo dục thường xuyên cần tổ chức được nhiều hình thức học tập cho người dân. Có mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên và hình thức học tập phong phú, linh hoạt, coi trọng tự học, tăng cường hình thức giáo dục từ xa, học qua internet. Mục đích nâng cao dân trí và kỹ thuật nghề cho mọi đối tượng, tạo điều kiên cho mọi người được tham gia học tập nâng cao tay nghề và nâng dân trí.
Đổi mới chương trình dạy học ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, xác định rõ hai môn công cụ cần thiết trong nghề nghiệp, giao tiếp và hội nhập quốc tế; bảo đảm năng lực sử thực hành ngoại ngữ, tin học trong thực tế bằng cách lấy thực hành dạy lý thuyết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
Vận dụng các phương pháp giáo dục đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh, nội dung; ưu tiên cho thực hành, khuyến khích sáng tạo; chú trọng hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường và ngoài ngoại khóa những môn khoa học xã hội – nhân văn, rèn luyện phương pháp tự học và lòng đam mê học suốt đời.
Coi trọng công tác kiểm tra, thi và đánh giá trong nhà trường phổ thông và tất cả các cơ sở đào tạo – bởi đây là một mắt xích trọng yếu, một khâu “đột phá” của đổi mới giáo dục, đào tạo. Khắc phục tình trạng chạy đua theo thành tích, hình thức; cần đổi mới kiểm tra, thi và đánh giá một cách mạnh mẽ, nhằm bảo đảm độ tin cậy, chính xác, tính khách quan, trung thực về kết quả học tập của người học; làm cơ sở cho việc điều chỉnh cách dạy, cách học. Xác định đúng mục tiêu kiểm tra, đánh giá phù hợp với đối tượng và yêu cầu; xây dựng nội dung và hình thức kiểm tra, thi, đánh giá theo chuẩn năng lực; đánh giá được sự tiến bộ của người học; đổi mới việc ra đề thi, phương pháp xử lý kết quả và sử dụng kết quả. Kiểm tra, đánh giá không chỉ tập trung vào việc xem học sinh học cái gì mà quan trọng hơn là kiểm tra học sinh đó học như thế nào, vận dụng ra sao. Định hướng này buộc đề thi không thể chỉ kiểm tra trí nhớ mà phải yêu cầu vận dụng, thực hành, kiểm tra năng lực sáng tạo…
Tóm lại, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã khẳng định phương hướng, nhiệm vụ đối với giáo dục, đào tạo: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận với thực tiễn. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học – công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động”.

ThS. Huỳnh Thanh Tân

ThS. Tô Hoàng Hiệp     

Số lượt xem: 60

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654