Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Suy ngẫm về giá trị bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ năm, 28/10/2021, 11:18
Màu chữ Cỡ chữ
Suy ngẫm về giá trị bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với thành bại của cách mạng. Tư tưởng đó được Người thể hiện sinh động trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-1949, với bút danh X.Y.Z. Đến nay, qua 72 năm tác phẩm “Dân vận” của Người vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác dân vận của Đảng ta hiện nay.

Mở đầu bài báo, Bác viết: “Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại” và do chưa hiểu thấu vì vậy làm chưa đúng. Bài báo chỉ hơn 600 chữ, với cách đặt câu hỏi và trả lời ngắn gọn, nhưng đã đề cập một cách toàn diện những nguyên lý cơ bản nhất trong công tác dân vận của Đảng. Có thể khái quát nội dung bốn vấn đề cốt lõi của công tác dân vận mà Người đề cập cụ thể như sau:

Phần thứ nhất, Người chỉ rõ yếu tố là cơ sở, tiền đề có tính chất quyết định trong công tác dân vận đó là sự khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ”. Theo Người, dân chủ tức là dân làm chủ, điều này chỉ có thể biến thành hiện thực khi chế độ dân chủ được thiết lập và những người lãnh đạo quốc gia ấy khi đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật… phải lấy dân làm đối tượng trung tâm, phải phục vụ lợi ích của dân, luôn chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân, coi đó là thượng sách dựng nước và giữ nước. Những yếu tố của một nước dân chủ thật sự là: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”; “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”; “Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân”, “Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân”; “Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra”; “Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên”; “Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Phần thứ hai, Bác đặt ra câu hỏi để chỉ rõ mục tiêu của công tác dân vận “Dân vận là gì?”. Dân vận ở đây theo quan điểm của Bác không chỉ đơn thuần là công tác vận động quần chúng mà là: “Dân vận là vận động lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc mà đoàn thể chính phủ giao cho”. Trong đó Người lưu ý hai điểm: Điểm thứ nhất cần làm là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được; Điểm thứ hai là bất cứ việc gì cũng phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh của địa phương, rồi động viên và tổ chức cho toàn dân ra thi hành. Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc khuyến khích dân. Khi thi hành xong phải cùng dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng. 

Phần thứ ba, “Ai phụ trách dân vận?”. Theo Người: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh…) đều phải phụ trách dân vận”. Trong đó, Bác nhắc nhở cán bộ chính quyền trước, vì Đảng ta là Đảng cầm quyền, cán bộ chính quyền có chức năng ra quyết định về chính sách, về nhân lực và thực hiện chính sách ấy. Chính quyền còn có trách nhiệm tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt công tác dân vận. Cùng với cán bộ chính quyền, cán bộ đảng, cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội đều phải phụ trách dân vận. Cán bộ phải gương mẫu, tiên phong làm kiểu mẫu cho dân, cán bộ thì phải sâu sát, gắn bó với nhân dân, giúp nhân dân phát triển sản xuất.

Phần thứ tư, “Dân vận phải thế nào?”. Bác nêu cao tinh thần dân vận và khẳng định rằng: “Dân vận không phải là việc riêng của một người, một hai ban, ngành, đó phải là công việc của cả hệ thống chính trị”. Do vậy, theo Người: “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh” và cũng chỉ ra vì sao có những lúc công tác dân vận chưa đạt hiệu quả là ở chỗ “khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc Dân vận. Cử ra một ban hoặc một vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm Dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại”.

Tóm lại, đọc bài báo “Dân vận”, chúng ta gặp lại phong cách giản dị trong cách nói và cách viết của Bác, trong “khả năng hòa vào nhân dân của Hồ Chí Minh”. Những vấn đề Người nêu trong bài báo thực sự đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ ai cũng có thể tự liên hệ đến trách nhiệm của mình đối với công tác dân vận, đối với dân. Trong chúng ta có ai đó dù có học thuộc lòng từng câu, từng chữ về chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, nhưng không biết cách tiếp cận quần chúng nhân dân, không làm tốt công tác giải thích, tuyên truyền vận động nhân dân, không có việc làm thực tế vì cuộc sống thiết thân của nhân dân và không làm cho dân tin, dân hiểu thì người đó vẫn còn xa lạ với tư tưởng, quan điểm dân vận mà Bác Hồ đã dạy.

Thực tế cho thấy, ở đâu và lúc nào làm tốt công tác dân vận thì tập hợp được quần chúng nhân dân, tích cực tham gia và đạt kết quả toàn diện, vững chắc. Ngược lại, nơi nào xem nhẹ công tác dân vận, cán bộ xa rời quần chúng nhân dân, quan liêu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức, không lắng nghe, tôn trọng và không quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, lợi ích của quần chúng nhân dân thì nơi ấy sẽ rất khó thực hiện đúng và khó để tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Cùng đọc lại và cùng suy ngẫm về những điều Bác mong, trí ta thêm sáng, lòng ta thêm trong, thấy rõ thiếu sót, khuyết điểm, làm tốt hơn phận sự của mỗi người. Hãy cùng nhau nhắc lại lời dạy ân cần của Bác: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”./.

Số lượt xem: 51

ThS. Lê Minh Hiền - Phó trưởng khoa Lý Luận cơ sở

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654