Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sự lợi dụng "Nhân quyền", "Dân chủ", " Tôn giáo","Dân tộc"

Tin tổng hợp
Thứ hai, 12/01/2015, 16:16
Màu chữ Cỡ chữ
Sự lợi dụng "Nhân quyền", "Dân chủ", " Tôn giáo","Dân tộc"

  Trong điều kiện hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá quyết liệt sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta, đòi đa nguyên đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng và nhân dân Việt Nam không chấp nhận cơ chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bởi, nếu thừa nhận đa đảng đối lập có nghĩa là tạo điều kiện cho sự ngóc đầu trỗi dậy ngay lập tức một cách hợp pháp của các lực lượng phản động trong nước và từ nước ngoài trở về chống Tổ quốc, chống nhân dân, chống chế độ. Các lực lựợng thù địch thực hiện với nhiều hình thức, kể cả thành lập ra các tổ chức hoạt động hợp pháp.

          Nhân dân ta đã chiến đấu với biết bao hy sinh gian khổ chống kẻ thù xâm lược và bọn phản động tai sai để giành độc lập, hòa bình thống nhất cho Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, từng bước hàn gắn vết tương chiến tranh với những thành công đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, thì không lẽ gì nhân dân ta lại chấp nhận cho những thế lực phản động trong nước có sự chỉ đạo của các thế lực bên ngoài chống lại nhân dân ta. Vì như vậy, chúng ta lại phải đấu tranh gian khổ, hy sinh mất mát thêm một lần nữa. Nhân dân Việt Nam vốn yêu chuộng hòa bình, nhưng các thế lực thù địch trong và ngoài nước chưa bao giờ để cho ta bình yên xây dựng lại đất nước sau bao nhiêu năm chiến tranh tàn phá. Các thế lực thù địch, phản động đang hằng giờ, hằng ngày bằng tất cả các thủ đoạn tinh vi, sử dụng các phương tiện hiện đại chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta trên nhiều lĩch vực kinh tế, ngoại giao, tư tưởng, văn hoá và cả những thứ phi văn hoá, bằng những ngôn ngữ chửi tục tầm thường, nói xấu, vu khống hoặc chứng minh một cách ngây ngô những chi tiết lịch sử đơn lẻ; hoặc bôi đen những hạn chế, sai lầm của tổ chức, cá nhân. Gọi những kẻ cố tình phá hoại là kẻ thù của dân tộc là hoàn toàn chính xác vì chúng luôn ráo riếc chống phá dân tộc Việt Nam, trong khi đa số người Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước đang ngày đêm cùng với cả dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức học tập, lao động, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực để xây dựng quê hương đất nước, bằng những cố gắng vượt bậc không mệt mỏi. Trong khi đó, một bộ phận lại dã tâm cố tình phá hoại sự nghiệp xây dựng đất nước vì tiền, vì quyền lực cá nhân, vì lòng vị kỷ với tất cả những “giá trị” thực dụng cục bộ cả thù hận và mưu đồ chính trị đen tối. Không ít cá nhân cai cú vì không được đề bạt, không được thăng chức quay ngựơc lại nói xấu Đảng, vu khống lãnh đạo, viết bài xuyên tạc, phản ánh sai sự thật để tác động tư tưởng, làm hoang mang dao động cán bộ, đảng viên và nhân dân; tự cho mình là người biết tất cả, khôn ngoan nhất ngay cả những “thâm cung bí sử” của cá nhân và tổ chức. Đó là sự bịp bợm, những trò đùa để kiếm tiền và được đồng bọn hậu thuẫn “tung hô vạn tế”. Lịch sử nhân loại và dân tộc sẽ không bao giờ vinh danh cho những kẻ cá nhân chủ nghĩa và phản bội Tổ quốc.
          Có người lập luận rằng phải đa đảng mới có dân chủ. Thực tế dân chủ hay không dân chủ không phải phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng. Dân chủ hay không dân chủ xét cho cùng cũng chỉ vì quyền lợi quyền lực của ít người hay đa số người mà thôi. Vấn đề là thực hiện quyền lực và quyền lợi đó có thật sự cho đa số nhân dân hay không? Chính quần chúng nhân dân mới là người quyết định lựa chọn, đánh giá thậm chí từ bỏ nếu như thấy chế độ đó không thật sự dân chủ cho đa số. Đảng ta không có mục đích nào khác là phấn đấu cho quyền dân chủ - quyền dân chủ thực sự của tất cả các tầng lớp, giai cấp trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Các chính sách của Đảng, Nhà nước đều mang bản chất nhân đạo, dân chủ, vì lợi ích chính đáng của dân tộc, vì con người; thực hiện chính sách xã hội là minh chứng cho việc thực hiện dân chủ.
Đảng và nhân dân ta dám nhìn thẳng vào sự thật, phát hiện những cá nhân, tổ chức tham nhũng; vạch trần những biểu hiện vi phạm dân chủ, quan liêu của cán bộ, đảng viên xảy ra ở nơi này, nơi khác để xử lý bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân và lợi ích của quốc gia. Việc xây dựng một cơ chế thể hiện dân chủ thật sự trên nhiều lĩnh vực là vấn đề không hề giản đơn, nhưng Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đã và đang nổ lực xây dựng, từng bước hoàn thiện thể chế hoá bằng pháp luật và những qui định cụ thể đảm bảo thực thi quyền dân chủ thực sự của nhân dân. Điều này thể hiện rõ trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi). Quốc hội đã ban hành nhiều luật trên hầu hết các lĩnh vực thể hiện quyền dân chủ của nhân dân. Trước khi luật ban hành luôn luôn lấy ý kiến trong nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; trong các dự thảo luật luôn tranh thủ tất cả ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân trên các diễn đàn khoa học và các phương tiện thông tin đại chúng.
          Sự thật hiện nay, mọi công dân Việt Nam thuộc tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội đều bình đẳng trước pháp luật, được làm những gì pháp luật không cấm, và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền công dân của mình trước pháp luật; bầu không khí dân chủ trong báo chí, văn nghệ và các cơ quan ngôn luận luôn được phát huy cao độ. Và như vậy, những người thiện chí vì hoà bình, ổn định, tiến bộ xã hội trong và ngoài nước không thể không thừa nhận vấn đề dân chủ ở Việt Nam - nền dân chủ thật sự của nhân dân. Đương nhiên, trong bất cứ thể chế chính trị xã hội nào cũng có hiện tượng vi phạm dân chủ của nhân dân, ở nơi này nơi khác trong hệ thống chính trị. Các nước đa nguyên, đa đảng trên thế giới có thật sự dân chủ không? Hay là nội bộ tranh giành quyền lực chính trị giữa các đảng chính trị? Điều này ai biết xem thời sự trên truyền hình sẽ rõ.
Cả dân tộc Việt Nam biết đoàn kết để đưa đất nước phát triển, mỗi người cần phải có thiện chí. Theo đó, các cơ quan nhà nước và người dân cần phát hiện, phê phán và tìm ra biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề phát sinhtrong đời sống xã hội một cách thoả đáng hợp tình, thấu lý. Do đó, sự vi phạm dân chủ hoàn toàn khác lạ với lợi dụng dân chủ để lấy cớ này, cớ nọ chống phá chính quyền, chống Đảng – đó là những phần tử cơ hội chính trị, phản động được dung túng từ những thế lực phản động bên ngoài, lẫn bên trong; là sự lôi kéo, mua chuộc về vật chất kinh tế, tác động tư tưởng, mê hoặc về văn hoá và những lời hứa ảo tưởng về quyền lực chính trị; là những phần tử cực đoan, cục bộ, bất mãn, cơ hội chủ nghĩa nhằm gây rối, phá hoại, vu cáo chính quyền và chế độ XHCN Việt Nam. Tất cả xuất phát từ những động cơ vụ lợi, phản động của cá nhân hoặc một nhóm người mà không vì lợi ích chung của cả dân tộc. Và như thế là vi phạm pháp luật Việt Nam, buộc phải xử lý theo đúng pháp luật. Pháp luật của một đất nước dân chủ luôn luôn bảo vệ quyền lợi của nhân dân; chống phá cách mạng tức là vi phạm dân chủ của đa số quần chúng nhân dân cần phải được nghiêm trị và trừng trị cho thích đáng. Một dân tộc, một quốc gia không thể vô chính phủ, dân chủ trên cơ sở tập trung, có kỷ cương, kỷ luật. Thiếu trách nhiệm công dân, thiếu kỷ cương, vô kỷ luật, không tuân thủ những qui định bắt buộc mà chỉ hành động cá nhân, ăn theo, nghe theo sự xúi giục người khác là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền dân chủ của đa số công dân. Nó đối lập hoàn toàn với dân chủ thật sự. Việc đội lớp thầy tu hay lợi dụng những xung đột, bất đồng quan điểm hoặc lợi ích cá nhân chưa được giải quyết thoả đáng để biểu tình vô tổ chức, lôi kéo xúi giục và tham gia khiếu kiện đông người; tuyên truyền phản cách mạng, hô khẩu hiệu, đòi yêu sách không chính đáng; chống chính quyền, chống người thi hành công vụ là hành động có thể bộc phát, nhưng đó là sự lợi dụng “nhân quyền”, “dân chủ”, một kiểu tự do vô chính phủ đi ngược lại với lợi ích chính đáng của đa số nhân dân, nhằm vụ lợi cá nhân hoặc kinh tế hoặc là chính trị.
Có thể nói, mọi sự lợi dụng thiếu động cơ lành mạnh xuất phát từ những mưu đồ đen tối, chỉ có thể hiểu như là sự thực dụng bằng mọi thủ đoạn dù là đê tiện, thấp hèn nhất, sẵn sàng chà đạp danh dự, lương tâm, nhân phẩm, đạo đức của bản thân và người khác để đạt mục đích - lối sống đó là đặc trưng của một dân tộc từ phương xa nào đó chứ không phải truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Trên thế giới chắc chắn không một quốc gia, lãnh thổ, bộ tộc hay tôn giáo nào lại không có những luật lệ, qui định và giáo lý riêng, thì không lý do gì phải buộc các quốc gia này phải phục tùng theo những quy định mang tính chủ quan và thiếu thực tiễn của quốc gia khác. Theo đó, không ai có quyền cấm các hoạt động tự do của mỗi cá nhân, song nó phải đảm bảo theo những qui định bắt buộc của pháp luật hay là giáo lý của một quốc gia hay tôn giáo nào đó là tất yếu.
Ở Việt Nam, mọi công dân có quyền theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo, tự do tính ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, sống tốt đời đẹp đạo; công dân Việt Nam sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Bản thân tôn giáo là thành tố của kiến trúc thượng tầng cùng với pháp luật và đạo đức, do đó không có siêu tôn giáo phi pháp luật, cũng như không có tự do dân chủ vô chính phủ. Tín đồ nào lợi dụng tôn giáo mình để gây rối là lợi dụng cái tổng thể của hàng triệu tín đồ trên thế giới để áp đặt cho cái chi tiết, bộ phận; lợi dụng nhân quyền để gây rối, yêu sách là lợi dụng quyền thiêng liêng của nhân loại cho cái cá nhân; lợi dụng dân chủ để phá rối là lợi dụng tính nhân đạo của pháp luật cho cái vị kỷ, thấp hèn hoặc mưu đồ chính trị đen tối. Lợi dụng kinh tế dùng tiền, vật chất lôi kéo phần tử phản động, những người nhẹ dạ; đồng thời chê bai chính quyền không biết tổ chức kinh tế, quản lý là mưu đồ chính trị lộ rõ và là biểu hiện của đạo đức giả, ngoài thì ra vẻ chăm lo thực chất bên trong chứa đựng ý đồ thâm độc và sự lợi dụng.
Các thế lực thù địch lợi dụng tất cả những vấn đề trên nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trước mắt lẫn lâu dài.
Các thế lực thù địch lợi dụng của các chiêu bài “dân chủ”, “dân quyền”, “tôn giáo” “dân tộc chống sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam. Bởi đây là những yếu tố nhạy cảm liên quan trực tiếp đến sự tồn tại của nhân loại được Liên hiệp quốc và cộng đồng quốc tế thừa nhận thông qua các công ước quốc tế mà Việt Nam và các nước đã ký và đương nhiên đó là những yếu tố mang tính hợp pháp quốc tế. Chiêu bài này không mới nhưng vẫn được sử dụng bằng cách kết hợp với hai dạng thức chủ yếu chống phá về tư tưởngkinh tế, tức là cái đầu và cái dạ dầy xem ra có tác dụng trực tiếp hơn – đó chính là mặt trận tư tưởng, văn hoá và kinh tế. Những bài viết trên các diễn đàn toàn cầu tăng tải trên internet và các phương tiện thông tin đại chúng đang ngày đêm công kích trực tiếp, công khai chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó không chỉ là vấn đề tư tưởng, văn hoá hay kinh tế thuần túy mà là vấn đề chính trị. Chính trị với đúng nghĩa của nó là vấn đề quyền lực mà các thế lực thù địch nhằm từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước hết, chúng chống nền tảng tư tưỏng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bôi đen lý lịch nói xấu các vị những lãnh tụ của Đảng; xuyên tạc lịch sử và đường lối của Đảng nhất là về đường lối kinh tế… Không chỉ chống riêng Việt Nam mà là chống các đảng cộng sản cầm quyền trên thế giới đang tồn tại, nhằm làm lung lay tư tưởng, tạo sự mơ hồ về CNXH của cán bộ đảng viên và nhân dân.
Hởi các thế lực chống cộng sản điên cuồng trên thế giới này, các người không hiểu lịch sử Việt Nam, lại càng không hiểu những người cộng sản Việt Nam. Có thể các người có nhiều phương tiện hiện đại nhưng lại thiếu thông tin thật sự về Việt Nam. Hãy nhớ rằng, những người cộng sản Việt Nam luôn sống vì cộng đồng dân tộc và nhân loại tiến bộ trên thế giới này. Bởi, chính họ là những người dân Việt Nam, tay lắm chân bùn đứng lên lãnh đạo cùng với dân tộc mình giành lại độc lập, tự do từ đế quốc xâm lược. Như chính bản thân dân tộc Việt Nam phải đấu tranh liên tục hàng ngàn năm trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước để tồn tại và phát triển chứ không đi cướp bốc để làm giàu bất chính bằng những sức mạnh tàn bạo đã từng diễn ra trong lịch sử nhân loại trong thế kỷ XIX, XX.
Dân tộc Việt Nam, những người yêu chuộng hòa bình, yêu dân tộc, chúng ta phải cảnh giác cao độ với những thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch. Và chúng ta cố gắng hơn nữa trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hoá với kẻ thù không trực diện, kẻ thù trong bóng tối. Đó là cuộc đấu tranh tư tưởng gay go, quyết liệt không khác gì cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX.
Do vậy, Đảng ta xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ra sức đoàn kết phấn đấu xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân – đó có thể là những phát đại bác ná vào đầu của các thế lực thù địch có mưu đồ đen tối. Trong điều kiện thế giới có nhiều biến động phức tạp như hiện nay, chúng càng phải hết sức tỉnh táo cảnh giác cao độ trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn giành nhiều thắng lợi trong mọi lĩnh vực: đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định, làm tốt chính sách an sinh xã hội, văn hóa xã hội không ngừng phát triển, quốc phòng - an ninh củng cố, chính trị ổn định, mở rộng ngoại giao… Việt Nam đã khẳng định vị thế rất quan trọng trong khu vực và thế giớ. Chúng ta có quyền tự hào về những thắng lợi đó, nó sẽ là động lực cho cả dân tộc Việt Nam này vươn cao xa hơn. Những thắng lợi đó khẳng định bản lĩnh trí tuệ của Đảng và sự đoàn kết dân tộc Việt Nam.   
Bằng trí tuệ, niềm tin, ý chí và nghị lực với những cố gắng không mệt mỏi của toàn Đảng và cả dân tộc Việt Nam, tin chắc rằng chúng ta sẽ thành công trong xây dựng phát triển kinh tế, ổn định chính trị, củng cố an ninh - quốc phòng và chiến thắng các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, văn hoá.

THANH TÂN

Số lượt xem: 53

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654