Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 5/2019.

Tin hoạt động
Thứ bảy, 04/05/2019, 00:32
Màu chữ Cỡ chữ
Sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 5/2019.

 

Đ/c Bùi Thị Kim Tiếng trình bày nội dung cơ bản “Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân”.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 218-KH/ĐUTCT, ngày 18/02/2019 của Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu, về tổ chức học tập chuyên đề năm 2019  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

Sáng ngày 03/5/2019, Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề: “Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân”. Buổi sinh hoạt do Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị xây dựng được đồng chí Bùi Thị Kim Tiếng trình bày nội dung.

Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Học tập đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần chú ý xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cốt lõi, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị. Tấm gương vì dân, vì nước, yêu thương và gắn bó, tôn trọng Nhân dân của Bác Hồ là kiểu mẫu về đạo đức, phong cách của người cộng sản, người cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước hiện nay, Ðảng và Nhà nước không ngừng đổi mới phong cách, phương thức lãnh đạo, quản lý, hướng tới người dân và cơ sở. Trong liên hệ với nhân dân, Ðảng đề ra phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thật sự tin dân, hiểu dân, gần dân, bàn bạc với dân và vì dân. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân định kỳ và đột xuất; giải quyết dứt điểm, thấu tình đạt lý, đúng pháp luật những vụ việc tố cáo, khiếu kiện của dân; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm và công khai trước nhân dân; thực hiện trách nhiệm nêu gương trong Ðảng và trong nhân dân.

Xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ luôn luôn hướng về địa phương, cơ sở, doanh nghiệp, tiếp xúc, đối thoại với công nhân, nông dân, trí thức, nhà khoa học trẻ, đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài, đồng bào các tôn giáo, dân tộc thiểu số để tìm giải pháp tốt nhất phát triển đất nước, vì cuộc sống tốt đẹp của nhân dân được Nhân dân trân quý, tin cậy.

 

                                                                             Thanh Tân 

Số lượt xem: 35

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654