Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sinh hoạt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 12/2019

Tin hoạt động
Thứ ba, 03/12/2019, 09:59
Màu chữ Cỡ chữ
Sinh hoạt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 12/2019

 

     Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 218-KH/ĐUTCT ngày 18/02/2019 của Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng về tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Sinh hoạt tháng 12/2019, Chi bộ phòng Đào tạo xây dựng nội dung sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân”.

        Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của Trường được nghe ThS Trịnh Thị Lý –  đảng viên, chuyên viên phòng Đào tạo trình bày nội dung phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân và việc vận dụng phong cách của Bác ở Chi bộ phòng Đào tạo và Đảng bộ Trường hiện nay.
         
         Qua đó, các đồng chí đảng viên, viên chức các phòng, khoa của Trường có ý kiến trao đổi, cảm nhận về chủ đề sinh hoạt. Đây là hoạt động hằng tháng của Trường Chính trị Châu Văn Đặng nhằm thực hiện đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
             
                                                                   Hoàng Thành
 

Số lượt xem: 63

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654