Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU

Cơ cấu tổ chức
Thứ sáu, 12/06/2020, 23:00
Màu chữ Cỡ chữ
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU

Số lượt xem: 129

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654