Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phụ nữ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu góp phần giữ vững danh hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phong tặng cho Phụ nữ Việt Nam

Tin tức|Tin tổng hợp
Thứ ba, 20/10/2020, 07:00
Màu chữ Cỡ chữ
Phụ nữ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu góp phần giữ vững danh hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phong tặng cho Phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước có nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên cùng với nam giới Phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính xây dựng quê hương bảo vệ đất nước. Thực tế cho thấy trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ngay từ buổi đầu lập nước, khi gặp nạn ngoại bang xâm lược, bà Trưng bà Triệu với biết bao phụ nữ đã cùng dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi quân thù. Thấy được vai trò to lớn đó, ngay sau khi thành lập Đảng ta đã chủ trương thành lập Hội Phụ nữ giải phóng (20/10/1930) – tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để tập hợp chị em phụ nữ, phát huy sức mạnh của họ góp phần to lớp cho công cuộc giải phóng đất nước. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lịch sử đã ghi nhận hàng vạn tấm gương phụ nữ, các chị, các mẹ không ngại gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, cống hiến không chỉ cuộc đời mình mà cả con em cho độc lập tự do của Tổ quốc. Phụ nữ không chỉ chiến đấu anh hùng mà đã lao động cần cù, gian khó để vượt lên cảnh đói nghèo và lạc hậu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng to đẹp và đàng hoàng hơn. Chính vì thế mà Bác Hồ, Đảng ta đã phong tặng Phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến và “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng” trong thời kỳ đổi mới đất nước, đó không chỉ là sự khích lệ, động viên mà còn là ghi nhận vai trò to lớn của Phụ nữ Việt Nam.

Với vai trò quan trọng đó của phụ nữ, trong thời kỳ đổi mới Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị… về giới nữ và công tác cán bộ nữ. Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế..., được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng to lớn cho xã hội và gia đình; phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới và tiến bộ nhất của khu vực”; Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Chỉ thị số 21-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới...

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường quan tâm đúng mức; nhờ đó chất lượng đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ nữ không ngừng được nâng lên. Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của nữ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động quản lý, điều hành và công tác chuyên môn.

Với đội ngũ cán bộ nữ là 20/46 đồng chí chiếm 43% tổng số của đơn vị, trong đó có 13 đồng chí có trình độ cao học, 07 đồng chí có trình độ đại học; 07 đồng chí tham gia bộ máy lãnh đạo quản lý của Trường, giữ các chức vụ trưởng, phó các phòng khoa. Thực hiện quyết tâm góp phần giữ vững danh hiệu mà Bác Hồ và Đảng đã phong tặng, chị em phụ nữ đã phấn đấu không mệt mõi, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ: ngoài xã hội là công dân tốt, quản lý giỏi, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ viên chức nhiệt tình năng nỗ; khi về nhà luôn làm tròn bổn phận “xây tổ ấm” của người phụ nữ trong gia đình. Với sự phấn đấu tích cực của mình, trong năm qua chị em đã đạt được những thành tích cao trong công tác. Cụ thể: 100% cán bộ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 03 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở trên tổng số 08 đồng chí của đơn vị được công nhận; 100%  đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

          Đặc biệt trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 - 2020) có 04 đồng chí nữ được lãnh đạo Trường tặng giấy khen và 01 đồng chí được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen “có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 – 2020)”.      

Trong giai đoạn hiện nay đất nước đang đặt ra yêu cầu mới đòi hỏi mỗi chị em phụ nữ nói chung, chị em phụ nữ Trường Chính trị nói riêng phải phấn đấu nổ lực hơn nữa thể hiện năng lực và tự khẳng định mình trên tất cả các lĩnh vực công tác để giữ gìn phát huy truyền thống quí báu của Phụ nữ Việt Nam. Để xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ và Đảng ta đã phong tặng:“Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến; “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng” trong thời kỳ đổi mới./.

Số lượt xem: 191

Trương Thị Phúc – Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654