Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phát triển kinh tế nông nghiệp ở Bạc Liêu hiện nay

Tin tổng hợp
Thứ bảy, 27/06/2020, 15:06
Màu chữ Cỡ chữ
Phát triển kinh tế nông nghiệp ở Bạc Liêu hiện nay

               Chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp bước đầu đạt kết quả tích cực.

Tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện cả về nông - lâm - thủy sản theo hướng ứng dụng khoa học - công nghệ cao, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. Tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua Hợp tác xã theo chuỗi giá trị. Những thành tựu về phát triển kinh tế nông nghiệp được thể hiện ở từng lĩnh vực cụ thể sau:

Thứ nhất, về trồng trọt

Đã ổn định diện tích chuyên trồng lúa; phát triển diện tích trồng lúa trên đất tôm; hoàn chỉnh quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn; nhân rộng các mô hình đưa màu xuống ruộng đối với các tiểu vùng sản xuất khó khăn về nguồn nước...

Thứ hai, về chăn nuôi

Đã khuyến khích phát triển theo hướng trang trại, công nghiệp, bán công nghiệp gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; xây dựng các cơ sở sản xuất con giống an toàn chất lượng, an toàn dịch bệnh; chú trọng các loài vật nuôi có tiềm năng, có giá trị kinh  tế cao như Cá Sấu, Chim Yến…

Thứ ba, về nuôi trồng thủy sản

Quan tâm đối tượng nuôi chủ lực như tôm (Sú, Thẻ chân trắng), Cua biển, nhuyễn thể (Nghêu, Sò,…) và các loại cá nước mặn, lợ, ngọt, tôm càng xanh; khuyến khích mô hình hợp tác, liên kết nuôi tôm công nghệ cao, siêu thâm canh trong nhà kín; các cơ sở sản xuất tôm giống chất lượng cao, sạch bệnh được đầu tư phát triển; hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản (hạ tầng giao thông, thủy lợi, chợ thủy sản đầu mối);…

Thứ tư, về đánh bắt, khai thác thủy sản

Đã thực hiện chính sách ưu tiên khai thác thủy sản xa bờ; đầu tư xây dựng đội tàu có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại, có khả năng hoạt động dài ngày trên biển; khai thác thủy sản gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng trên các vùng biển.

Thứ năm, về diêm nghiệp

Đã đẩy mạnh ưu tiên sản xuất muối thực phẩm chất lượng cao với công nghệ tiên tiến; tổ chức sản xuất muối theo quy hoạch; chuyển đổi phương thức sản xuất muối đen sang muối trắng; chuyển đổi diện tích sản xuất muối kém hiệu quả sang nuôi Artemia hoặc nuôi trồng thủy sản; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao; đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu;…

Thứ sáu, về lâm nghiệp

Đã thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng vừa bảo tồn đa dạng sinh học vừa kết hợp du lịch sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh trồng rừng trên đất bãi bồi ven biển và các khu vực bị sạt lở ven biển; tập trung nguồn lực đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học – công nghệ về cải tiến giống cây trồng, vật nuôi; đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở thực nghiệm giống… 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để đảm bảo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới, các cấp, các cơ quan ban, ngành chức năng của tỉnh cần nghiên cứu, tổ chức thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh, nhằm bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững.

Hai là, phải xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh một cách cụ thể và tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt theo hướng phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực, chỗi liên kết phù hợp nhu cầu thị trường; xây dựng quy hoạch tập trung sản xuất hàng hóa lớn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP;...

Ba là, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua nghiên cứu ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ như: nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy hải sản siêu thâm canh trên cơ sở đa dạng hóa đối tượng nuôi và phương pháp nuôi; tập trung xây dựng những cánh đồng mẫu lớn và nâng cao chuỗi giá trị gia tăng, phát triển bền vững, hiệu quả; ưu tiên đầu tư các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp chế biến nông sản, khoa học - công nghệ, vốn, thị trường và nông dân, chú trọng đặc biệt đến phát triển các hợp tác xã kiểu mới, các tổ hợp tác phát triển kinh tế…

Bốn là, huy động các nguồn lực, khuyến khích, thu hút vốn đầu tư của tư nhân trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng: ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi thiết yếu phục vụ phát triển nông nghiệp; triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản;...

Năm là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong sản xuất nông nghiệp, xem việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là khâu “đột phá” để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đẩy nhanh tiến trình thực hiện CNH. HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới…

Sáu là, phát triển hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng gắn với phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo vệ môi trường. Xây dựng hệ thống công trình thủy lợi phải theo quy hoạch, phù hợp với đặc điểm của từng tiểu vùng, kết hợp với xây dựng giao thông nông thôn, các công trình thủy nông nội đồng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Bảy là, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm điều tiết nước sản xuất thông qua hệ thống cống dọc quốc lộ 1A và hệ thống phân ranh mặn, ngọt vùng giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành các cấp cần xây dựng được những dự án phục vụ cho phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh một cách dài hạn. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại nhằm đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn. Nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác các nguồn lực, đặc biệt là khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên (đất đai, nguồn nước, nguồn lợi hải sản…) trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ, cải tiến giống cây trồng, vật nuôi, quy trình kỹ thuật sản xuất tiên tiến để tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Những giải pháp nêu trên nếu được nghiên cứu, thực hiện phù hợp trong thực tiễn cuộc sống sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế nông nghiệp của tỉnh Bạc Liêu ngày càng phát triển mạnh mẽ.

 

                                                               ThS Đặng Văn Mỹ - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

Số lượt xem: 131

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654