Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phát huy ý nghĩa chiến thắng lịch sử 30/4/1975 trong điều kiện hội nhập

Tin tổng hợp
Thứ ba, 24/04/2018, 15:52
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy ý nghĩa chiến thắng lịch sử 30/4/1975 trong điều kiện hội nhập

 
Các tầng lớp nhân dân Sài Gòn mit-tinh mừng chiến thắng 30/4

           Đối với nhân dân ta, thắng lợi oanh liệt đó mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nó kết thúc vẻ vang quá trình ba mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ Cách mạng Tháng Tám, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, bảo vệ và phát triển những thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc, xoá bỏ mọi chướng ngại trên con đường thực hiện thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, ngoan cường và bền bỉ, anh dũng và thông minh của nhân dân và quân đội cả nước, đặc biệt là của các đảng bộ miền Nam, các cán bộ, chiến sĩ công tác và chiến đấu ở miền Nam và hàng chục triệu đồng bào yêu nước trên tuyến đầu Tổ quốc đã nêu cao tấm gương kiên cường, bất khuất hơn ba mươi năm dưới ách quân xâm lược.

“Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, suốt mấy chục năm ròng đã chiến đấu cực kỳ anh dũng, từ gậy tầm vông, súng kíp đã lớn lên thành những binh đoàn hùng mạnh, đánh thắng những kẻ thù hung ác, lập được những chiến công oanh liệt từ trận Điện Biên Phủ đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của quân đội ta, cùng với toàn dân viết nên bản anh hùng ca kỳ diệu của chiến tranh cách mạng Việt Nam!” (2)

Vui mừng ngày chiến thắng 30/4, chúng ta ghi nhớ công ơn các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì nghĩa vụ thiêng liêng đối với dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhân dân ta tự hào về những người con trung hiếu mẫu mực đã đem máu đào tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc!

Thắng lợi to lớn của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước cũng như những trang sử chói lọi của cách mạng Việt Nam gần nửa thế kỷ nay mãi mãi gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta – danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tôc.

Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của nội lực các truyền thống Việt Nam, sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình trong sáng của bạn bè quốc tế vì yêu chuộng hòa bình và sự tiến bộ của nhân loại.

            Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là ngày lịch sử trọng đại, ngày kết thúc chiến tranh, hoà bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam, đất nước sạch bóng thù xâm lược và tay sai phản động đàn áp dân tộc; đó là ngày đoàn tụ, non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau.

Ngày 30/4/1975 là ngày hòa hợp, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, cùng nhìn về một hướng, hóa giải xung đột, xoá bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên CNXH, từng bước xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

            Những người Việt Nam hôm nay được sống trong cảnh đất nước hoà bình, xã hội ổn định càng phải trân trọng và ra sức bảo vệ phát huy những thành quả chiến thắng 30/4.

            Phát huy ý nghĩa chiến thắng 30/4, cổ vũ chúng ta trong tiếp tục công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Ý chí quyết chiến quyết thắng trên “chiến trường” ngày ấy, bây giờ là “thương trường”. Trong điều kiện hội nhập quốc tế đa chiều, cuộc cách mạng công công nghiệp lần thứ tư (số hóa 4.0) đòi hỏi mỗi cá nhân, tổ chức không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, liên kết phải “phẳng”, gía trị hàng hóa và dịch vụ phải đạt tiêu chuẩn. Điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta phải luôn luôn đổi mới, cải tiến, sáng tạo, táo bạo, bất ngờ đột phá mới có thể tranh thủ thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, vượt lên khó khăn, phát triển nền kinh tế, ổn định chính trị, giữ vững an ninh – quốc phòng.

Phát huy sức mạnh hoà hợp và đoàn kết toàn dân tộc, Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư, trọng dụng hiền tài, khơi dậy mọi nguồn lực của cộng đồng dân tộc trong và ngoài nước vì một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

                                                                                                       ThS Huỳnh Thanh Tân 

(1) (2)  Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (Do đồng chí Lê Duẩn trình bày, ngày 14 tháng 12 năm 1976).

 

 

Số lượt xem: 55

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654