Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình giai đoạn hiện nay

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 24/04/2020, 16:13
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình giai đoạn hiện nay

Vì vậy, công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, Bạc Liêu phải phát huy mạnh mẽ nội lực của mình để khơi dậy nhiều phong trào lao động học tập, lấy việc phát huy nguồn lực con người để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nâng cao vai trò của người phụ nữ để họ phát huy năng lực của mình trong gia đình và xã hội. Bởi chính đây là nguồn lực vô cùng quan trọng góp phần xây dựng quê hương. Vì vậy cần phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, vững bền trong giai đoạn hiện nay.

 Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đòi hỏi phải quan tâm đến nguồn nhân lực. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực không chỉ là quan tâm đến nguồn nhân lực hiện tại mà còn quan tâm đầu tư đúng mức đến nguồn nhân lực tương lai. Với thiên chức của người phụ nữ, là người sinh ra và chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái, phụ nữ là người trực tiếp quyết định chất lượng ban đầu của nguồn nhân lực tương lai. Vì vậy, xã hội phải tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt các chức năng của mình. Đồng thời phụ nữ phải tích cực học tập, năng động, sáng tạo, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Là người lao động trong cơ chế thị trường, người phụ nữ dù làm việc ở nông thôn hay thành thị, ở công ty, xí nghiệp cũng đều phải có chuyển biến trong kỹ năng lao động, phải tự rèn luyện, tu dưỡng, học tập nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ. Ở thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đòi hỏi người phụ nữ phải năng động sáng tạo, tác phong công nghiệp và lối sống có văn hóa trong xã hội cũng như trong gia đình. Họ sẽ cùng với các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng mỗi gia đình thực sự là tổ ấm hình thành, nuôi dưỡng nhân cách con người, là pháo đài vững chắc trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bạc Liêu là tỉnh có 75% dân số sống bằng nghề nông, trong đó phụ nữ chiếm 51%. Họ có mặt trong mọi ngành nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội. Lực lượng lao động nữ nông thôn chủ yếu làm việc theo kinh nghiệm truyền thống. Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi công việc cần phải nâng cao mặt bằng tri thức để nâng cao năng lực bản thân, tranh thủ cơ hội, điều kiện để học tập một cách có hiệu quả. Trong thời đại công nghệ số thì học tập chính là chìa khó giúp người phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

Tuy nhiên, thực tế thời gian gần đây có một bộ phận phụ nữ chúng ta dù sống trong xã hội hiện đại, nhưng thiếu năng động, sáng tạo, chậm đổi mới, không bắt kịp những chuyển biến trong xã hội mới. Do vậy, cuộc sống trong giai đoạn mới gặp nhiều khó khăn, cản trở, thất nghiệp, thu nhập quá thấp, cuộc sống bấp bênh.Vì mưu sinh, người phụ nữ dễ bị xô đẩy vào con đường tệ nạn xã hội, đi ngược lại với giá trị truyền thống của dân tộc, của giới mình. Mặt khác, kinh tế thị trường là môi trường thuận lợi để chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vị kỷ, cực đoan nảy sinh và phát triển cao độ. Lối sống “vì mình quên người, vì lợi bỏ nghĩa” ngày càng có nguy cơ lan rộng và bào mòn nhân cách của con người nói chung, phụ nữ nói riêng, đẩy họ vào tình trạng tha hóa, biến chất, nhân cách, đạo đức. Vì vậy, người phụ nữ muốn phát huy vai trò của mình trong gia đình và xã hội thì chính bản thân họ phải nêu cao tinh thần cảnh giác, có ý thức giữ gìn phẩm giá, bản thân tích cực giữ gìn thuần phong mỹ tục và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của gia đình, dòng họ và giáo dục truyền thống tốt đẹp đó cho con cháu. Để làm được điều đó người phụ nữ phải có chỗ dựa vững chắc đó là gia đình. Gia đình ổn định, vợ chồng thương yêu nhau, đối xử bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ là cội nguồn sức mạnh để người phụ nữ vươn lên, có như vậy mới phát huy được nguồn lực lao động phụ nữ ngày hôm nay và cung cấp cho xã hội những công dân tương lai có phẩm chất đạo đức tốt, có trí tuệ, sức khỏe, lao động giỏi.

Do vậy trong giai đoạn hiện nay để  tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy vai trò của mình trong gia đình và xã hội thì đòi hỏi sự chung tay của các cấp, nghành, của xã hội, gia đình và các thành viên trong đó có vai trò của người chồng trong gia đình. Đồng thời đặt ra cho người phụ nữ Bạc Liêu những yêu cầu mới để họ phải không ngừng vươn lên hoàn thành tốt chức năng của mình để xây dựng gia đình “ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, vững bền”, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay./.

 

                                  ThS. Lê Cẩm Lệ  -  Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Số lượt xem: 64

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654