Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin hoạt động
Thứ tư, 22/02/2023, 15:18
Màu chữ Cỡ chữ
Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1

Nhằm ra soát tiến độ thực hiện xây dựng Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 21/2/2023 Vụ các Trường Chính trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến với Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu “Về rà soát triển khai Quy địnhh xây dựng Trường Chính trị chuẩn”. TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ các Trường Chính trị chủ trì điểm cầu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Điểm cầu tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng do ThS Dương Văn Thạnh, Hiệu trưởng chủ trì.(Ảnh)

 

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Chính trị Châu Văn Đặng, ThS Dương Văn Thạnh, Hiệu trưởng đã báo cáo kết quả về tiến độ xây dựng trường chính trị chuẩn. Trường Chính trị Châu Văn Đặng bám sát Quy định số 11-QĐ/TW, sự chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu, Trường đã tiến hành rà soát các điều kiện theo các nhóm tiêu chí về xây dựng trường chính trị chuẩn. Trên cơ sở đó, nhà trường đã tham mưu và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án số 04-ĐA/TU về “Xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn”, trong đó đề xuất lộ trình sẽ hoàn thành Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025. Trường Chính trị Châu Văn Đặng là trường thứ 25 trong tổng số 63 trường chính trị thuộc các tỉnh thành trong cả nước đã hoàn thành việc xây dựng Đề án.

Hiện tại rà soát theo các tiêu chí quy định Trường Chính trị chuẩn mức 1,  Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã đạt được 50/56 tiêu chí thuộc 6 nhóm tiêu chuẩn của Trường Chính trị chuẩn mức 1. Trong 6 nhóm tiêu chuẩn theo quy định, có 3 nhóm đã đạt 100% tiêu chí là: thể chế, quy định; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương. Với 3 nhóm tiêu chuẩn còn lại là: đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính, nhà trường đánh giá đạt 40 tiêu chí và còn 06 tiêu chí chưa đạt. Vì vậy, trong thời gian tới nhà trường sẽ tập trung khắc phục các tiêu chí còn thiếu và yếu so với quy định; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Cùng với đó, chú trọng hơn nữa phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên. Đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác đi nghiên cứu thực tế để bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của giảng viên nói chung, giảng viên chưa qua các vị trí lãnh đạo, quản lý. Chủ động đề xuất và tổ chức các hội thảo khoa học cấp tỉnh, tọa đàm cấp trường trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trên các lĩnh vực liên quan của địa phương... Phấn đấu đến năm 2025, trường đạt chuẩn mức 1 như lộ trình đã đề ra. Bên cạnh đó, Trường cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về chế độ chính sách, phụ cấp công vụ cho cán bộ công tác ở các phòng, cơ chế đặc thù trong đào tạo sau đại học đối với giảng viên nhà trường…

Sau khi nghe báo cáo, TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ các Trường Chính trị nhấn mạnh so với các trường chính trị trong cả nước, các trường chính trị thuộc khu vực phía Nam có nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, theo kết quả báo cáo về xây dựng trường chính trị chuẩn thì Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu là trường có tỷ lệ tiêu chí đạt chuẩn mức 1 tương đối cao so với các trường chính trị khu vực phía Nam. Vì vậy, Vụ các Trường Chính trị mong muốn nhà trường đánh giá thực chất các công việc đã thực hiện cũng như nêu ra những đề xuất, kiến nghị để Vụ các Trường Chính trị làm cơ sở báo cáo cụ thể với Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để kịp thời có cơ chế, giải pháp nhằm giúp các trường đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa các tiêu chí chưa đạt.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn ghi nhận và biểu dương kết quả Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chính trị chuẩn yêu cầu nhà trường cần nâng cao hơn nữa vị thế thông qua hoạt động nghiên cứu tổng kết thực tiễn để có những đề xuất, giải pháp nhằm góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Mặt khác, Ban Giám hiệu, chủ chốt và viên chức nhà trường phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, đồng thuận và nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Vụ trưởng Vụ các Trường Chính trị khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Vụ các Trường Chính trị ghi chép, tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị, đề xuất của nhà trường để báo cáo Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan có thẩm quyền nhằm hỗ trợ nhà trường trong thực hiện xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo lộ trình. Với những kết quả về xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mà nhà trường đã đạt được, TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn đánh giá Trường Chính trị Châu Văn Đặng có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 vào cuối năm 2024./.

Số lượt xem: 94

ThS Lê Minh Hiền, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654