Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Những thuận lợi để phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở tỉnh Bạc Liêu

Tin tổng hợp
Thứ bảy, 27/06/2020, 15:09
Màu chữ Cỡ chữ
Những thuận lợi để phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở tỉnh Bạc Liêu

Trong 5 trụ cột đó thì việc nghiên cứu và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt trụ cột “Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh” là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc điểm, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của tỉnh hiện nay đã mang lại những thuận lợi nhất định để thực hiện trụ cột “Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh” như sau:

            Thứ nhất, đặc điểm, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của tỉnh thuận lợi cho phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh

            Là 1 trong 28 tỉnh, thành phố của cả nước có đường bờ biển, bờ biển tỉnh Bạc Liêu dài 56 km; vùng đặc quyền kinh tế của tỉnh rộng 20.742km, vùng biển thuộc quyền quản lý rộng hơn 40.000 km2, vùng biển giàu tiềm năng, nguồn lợi hải sản phong phú và đa dạng. Động vật biển ở Bạc Liêu có gần 700 loài cá, hơn 300 giống thuộc gần 150 họ, trong đó, có nhiều loài có trữ lượng và giá trị cao như cá Đường, cá Hồng, cá Gộc, cá Sao, cá Thu, cá Chim, cá Chình,… Tôm biển có hơn 30 loài khác nhau. Hằng năm, sản lượng khai thác thủy sản hàng trăm nghìn tấn. Trong đó, sản lượng tôm hàng chục nghìn tấn.

            Hệ thống sông ngòi tại Bạc Liêu chia làm hai nhóm. Nhóm 1 chảy ra hải lưu phía nam, nhóm 2 chảy ra sông Ba Thắc. Bờ biển thấp và phẳng rất thích hợp để phát triển nghề làm muối, trồng trọt hoặc nuôi trồng thủy sản; hằng năm, sự bồi lấn biển ở Bạc Liêu ngày một tăng;... Đây là những điều kiện lý tưởng cho Bạc Liêu phát triển quỹ đất sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản,…

            Rừng ở tỉnh Bạc Liêu thuộc hệ sinh thái rừng ngập mặn. Diện tích rừng và đất rừng chiếm 1,87% diện tích đất tự nhiên, trong đó chủ yếu là rừng phòng hộ (khoảng 5.000 ha). Rừng Bạc Liêu có 104 loài thực vật, 10 loài thú nhỏ, 8 loài bò sát,... có thể khai thác, phát triển nhiều mô hình nuôi trồng thủy hải sản kết hợp để tạo ra giá trị kinh tế.

            Đặc biệt, tỉnh Bạc Liêu được thiên nhiên ưu đãi nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển, phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời và điện khí),… Với những thuận lợi đó, Bạc Liêu có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế biển như: đánh bắt, nuôi trồng thủy sản; công nghiệp chế biến thủy sản; dịch vụ;…

            Thứ hai, đối với các tỉnh có đường bờ biển, phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương

            Đối với tỉnh Bạc Liêu, ngày 30 tháng 6 năm 1998, tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Nghị quyết số 02/NQ-TU “về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ 1998 - 2005”.

            Ngày 01/4/2004, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 06/NQ-TU “về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2005 - 2010”.

            Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV xác định: Phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu.

            Ngoài ra Tỉnh ủy Bạc Liêu còn ban hành Nghị quyết số 04/NQ-TU về phát triển kinh tế biển vùng Nam Quốc Lộ IA đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Tháng 01/2018… kết luận số 67/KL-TU về tiếp tục phát triển kinh tế biển và vùng Nam Quốc Lộ IA đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

            Thứ ba, cơ chế, chính sách của địa phương đối với việc thực hiện trụ cột phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh

            Trong những năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết để phát triển kinh tế biển. Nghị quyết 02/NQ-TU ngày 30-6-1998 về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ 1998 - 2005; Nghị quyết số 06/NQ-TU về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2005 – 2010.

            Khi có Nghị quyết 09, ngày 9/2/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Bạc Liêu đã xây dựng nhiều nghị quyết, chương trình về phát triển kinh tế biển như: Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển kinh tế biển, vùng phía Nam và phía Bắc quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu; Tháng 01/2018, có Kết luận 67/KL-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tiếp tục phát triển kinh tế biển và vùng phía Nam Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

            Tỉnh ủy kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển vùng nuôi trồng thủy hải sản kết hợp (Tôm - Rừng) tại huyện Đông Hải – huyện Hòa Bình – thành phố Bạc Liêu,… Triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, đưa Bạc Liêu trở thành thủ phủ nuôi tôm công nghiệp của cả nước. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư tiến hành dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 1, Đông Hải 1 + 2. Mời gọi và xúc tiến đầu tư xây dựng Cảng biển Gành Hào, mở rộng Cảng cá Gành Hào đạt quy mô, tiêu chuẩn Cảng cá loại I.

            Đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh, trú bão cho các tàu cá. Đồng thời, xây dựng các đội tàu công suất lớn với trang thiết bị hiện đại để khai thác, đánh bắt thủy hải sản dài ngày trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia.

            Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan thực hiện tốt Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 07-7-2014 về “Một số chính sách phát triển thủy sản” và Nghị định số 172/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 về “Sửa đổi Nghị định 67/NĐ-CP”.

            Thứ tư, đầu tư xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu thực hiện trụ cột phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh

            Tỉnh ủy và UBND tỉnh luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức của các cơ quan tham mưu về phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố, trung tâm khuyến nông, khuyến ngư, đồn biên phòng,…).

            Chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Quan tâm đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật về nuôi trồng thủy hải sản. Tư vấn kỹ thuật cho nông dân, ngư dân về nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản.

            Tổ chức các lớp tập huấn cho thuyền trưởng và ngư dân về những kiến thức liên quan đến khai thác, đánh bắt thủy hải sản để nâng cao nhận thức cho ngư dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân về phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền vùng biển.

Để cụ thể hóa một cách nghiêm túc quan điểm chỉ đạo thực hiện trụ cột “Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh” nêu trên, tỉnh Bạc Liêu cần tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư nhằm khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế biển. Trong đó, tập trung vào khâu đột phá là đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế biển. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dự án tuyến đê biển Đông, các dự án thuộc Chương trình 667, các công trình kè chống sạt lở, đường bộ ven biển; các dự án thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng kho dự trữ muối quốc gia tại xã Điền Hải; dự án khu dân cư tái định cư rừng phòng hộ tỉnh; xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão ở cảng cá; triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất giống thủy sản tập trung quy mô lớn./.

 

                                                               ThS Đặng Văn Mỹ - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

Số lượt xem: 92

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654