Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên hiện nay

Tin tổng hợp
Thứ năm, 23/04/2020, 13:23
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên hiện nay

 Thực tế đã cho thấy phong trào thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước đã thể hiện ý thức tốt đẹp đó. Nhận thức vấn đề đó không phải mới được hình thành mà đã được đề cập đến khá lâu, nhất là từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện giáo dục lý tưởng cho thanh niên theo định hướng trên đã nổi lên những vấn đề cần lưu ý. Bởi vậy, cần phải thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Phải thay đổi phương pháp giáo dục lý tưởng cho thanh niên. Đó là cần chú trọng hướng dẫn, thuyết phục, phối hợp trên cơ sở tin cậy và hỗ trợ để thanh niên tự nhận thức và giải quyết những vấn đề của chính họ. Đồng thời cần giúp cho thanh niên thực hiện được lý tưởng của mình thông qua việc tìm hiểu, và giúp đỡ họ về mọi mặt. Cần quan tâm giải quyết tốt những nhu cầu chính đáng như: giải quyết tốt việc làm, hoạt động văn hoá, học tập của thanh niên. Sẽ không thể giáo dục cho thanh niên lòng yêu nước, hy sinh vì Tổ quốc, dám nghĩ dám làm, cũng như những giá trị tinh thần tốt đẹp một cách có hiệu quả khi mà bản thân họ đang thất nghiệp, họ không lo được đời sống vật chất, tinh thần tối thiểu cho bản thân và gia đình.

Giáo dục lý tưởng cho thanh niên hiện nay còn phải lưu ý đến việc chống lại các tác động xấu của kinh tế thị trường - đã phần nào làm ảnh hưởng đến nhận thức và nhân cách của họ. Nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường, do đó ta phải chấp nhận những hạn chế của cơ chế đó, nhưng không phải không tìm kiếm những cách thức, phương pháp để nhằm giảm những tác động bất lợi của nó. Mặt trái của kinh tế thị trường như: phân hoá giàu - nghèo, suy thoái đạo đức, ô nhiễm môi trường... đã tác động đến thanh niên, ăn sâu vào ý thức và hành vi của họ. Vì vậy, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này thì lý tưởng trong thanh niên mới được hình thành.

Phải mạnh dạn đặt niềm tin vào lớp trẻ, tin họ sẽ là những người có đầy đủ năng lực, trí tuệ để vượt qua những hạn chế của lớp người đi trước. Điều này đòi hỏi phải có sự đổi mới trong tư duy, nhận thức và hành động trong chúng ta. Thực tế đã cho thấy rằng, thế hệ thanh niên ở giai đoạn hiện nay, không ít người thực sự có năng lực, có nhận thức sâu rộng và đã cống hiến trên nhiều lĩnh vực, nhiều mặt của đời sống xã hội. Cụ thể là có nhiều người đã và đang thành đạt, thậm chí có nhiều lĩnh vực vượt xa lớp người đi trước. Tuy nhiên khách quan mà nói, chúng ta chưa thật sự đánh giá đúng đắn năng lực của thanh niên, trao nhiệm vụ cho họ chưa nhiều. Từ đó có thể dẫn đến những nguy cơ: bất mãn, thui chột ý chí, mặc cảm, dễ dàng dẫn đến những dao động về nhận thức và hành động, vì không được đánh giá, tin tưởng đúng với những gì họ có và họ sẽ làm được. Mặt khác, nếu không được đánh giá, tin tưởng đúng mức thì sẽ dễ dẫn đến sự nhiệt tình, cống hiến bị sụt giảm và từ đó thanh niên đi tìm những nơi có thể giúp họ khẳng định được mình hơn, như vậy vô hình chung làm cho người tài bị thất thoát. Vì thế, những người đi trước cần phải vừa chỉ bảo, dẫn dắt và vừa phải tin tưởng trao nhiệm vụ cho những người đi sau, qua đó sẽ nhanh chóng tạo ra một lớp người thay thế cho những người đi trước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

 

                     ThS. Huỳnh Thanh Tân – giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Số lượt xem: 51

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654