Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nâng cao chất lượng thảo luận chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 24/04/2020, 16:16
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao chất lượng thảo luận chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu

 Để thực hiện được nhiệm vụ này, chúng ta cần giải quyết đồng bộ nhiều khâu của quá trình học tập như: giảng dạy trên lớp, thảo luận, tổ chức thi...

Thảo luận là một phương pháp học tập mà ở đó giáo viên và học viên có sự tương tác lẫn nhau nhằm phát huy khả năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo của người học. Thảo luận được thực hiện có hiệu quả không chỉ góp phần giúp học viên mở rộng và nâng cao nhận thức vấn đề, khắc phục tính ỷ lại, sự tiếp thu một cách thụ động mà thông qua buổi thảo luận, học viên sẽ có cơ hội rèn luyện khả năng diễn thuyết của mình.

Trong thời gian qua, việc hướng dẫn thảo luận trên lớp của giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã có nhiều đổi mới về phương pháp thảo luận, có sự đầu tư nội dung thảo luận phù hợp với nội dung bài giảng, gợi mở, định hướng, đưa các vấn đề lý luận gắn với thực tiễn. Về phía học viên cũng rất có ý thức trong nghiên cứu soạn đề cương thảo luận, phát biểu ý kiến trong các buổi thảo luận… đã góp phần trong việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của trường.

Tuy nhiên, một số buổi thảo luận vẫn còn mắc phải một số hạn chế như: nội dung thảo luận chỉ dừng lại một số nội dung trong giáo trình, phương pháp sử dụng trong giờ thảo luận chỉ dừng lại ở mức độ chỉ định học viên trả lời hoặc học viên tự giác xung phong trả lời câu hỏi do giáo viên đặc ra.

Còn có một bộ phận không nhỏ học viên chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của thảo luận và cho rằng buổi thảo luận chỉ là để tóm lược lại nội dung của câu hỏi đã cho và đã có trong giáo trình nên không cảm thấy hứng thú và chưa phát huy tính chủ động tích cực của học viên đối với buổi thảo luận.

Để buổi thảo luận có chất lượng, theo tôi cần thực hiện một số giải pháp cơ bản như sau:

Một là, Giáo viên hướng dẫn thảo luận cần đầu tư nhiều thời gian hơn cho buổi thảo luận.

Trước tiên giáo viên hướng dẫn thảo luận cần đầu tư thời gian cho việc soạn giáo án thảo luận. Giáo án thảo luận vừa phải đảm bảo giải quyết nội dung của câu hỏi vừa phải mở rộng kiến thức. Song kiến thức mở rộng này cũng phải đảm bảo phù hợp về mặt thời gian và lượng kiến thức cần đào sâu, mở rộng. Tránh trường hợp sa đà mất thời gian hoặc nội dung thảo luận đi quá xa yêu cầu (lạc đề).

Bên cạnh soạn giáo án thảo luận, giáo viên hướng dẫn thảo luận cũng cần đầu tư thời gian nghiên cứu kỹ nội dung bài học, hoặc liên hệ với giảng viên giảng dạy bài học đó để trao đổi về bản chất của vấn đề hoặc nắm vững những vấn đề có liên quan đến nội dung bài học cũng như nội dung câu hỏi thảo luận. Có như vậy, giáo viên hướng dẫn thảo luận mới làm chủ được buổi hảo luận và mới có thể điều hành, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho học viên, giúp học viên hiểu sâu sắc thêm nội dung của vấn đề.

Thứ hai, Kiểm tra đề cương thảo luận của học viên

Muốn buổi thảo luận có chất lượng, sôi nổi, người học phải có ý thức tự học, tự nghiên cứu. Cụ thể như việc đọc giáo trình, vỡ ghi trên lớp, tài liệu tham khảo... để soạn đề cương thảo luận.

Đề cương thảo luận là kết quả của quá trình tự học, tự nghiên cứu của học viên. Một mặt có tự nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề giáo viên đã trình bày trong giờ học để nắm vững hơn những kiến thức đã được học hoặc có thể bù đắp lại những vấn đề mà giảng viên chưa trình bày hết được trên lớp học. Mặt khác, soạn đề cương thảo luận chính là rèn luyện cách viết của học viên và thảo luận chính là rèn luyện cách diễn thuyết, trình bày vấn đề theo bố cục, nội dung mà mình đã nghiên cứu, chuẩn bị.

Thông qua việc soạn đề cương thảo luận, ngoài việc hiểu rõ hơn những kiến thức đã được học, học viên còn phát hiện ra những vấn đề lý luận mới hoặc những vấn đề mà bản thân mình hiểu chưa sâu… khi đó học viên sẽ phát huy được vai trò của buổi thảo luận trong việc làm phong phú hơn, đầy đủ hơn và chính xác hơn nội dung những vấn đề mà mình đang nghiên cứu hoặc đang quan tâm.

Thứ ba, lựa chọn phương pháp hướng dẫn thảo luận phù hợp với từng đối tượng học viên

Giáo viên hướng dẫn thảo luận cần nắm rõ đối tượng người học để lựa chọn phương pháp phù hợp, vì học viên có lứa tuổi, có trình độ nhận thức và có kiến thức thực tiễn… khác nhau.

Trong buổi thảo luận thường thì chúng ta sử dụng phương pháp chỉ định, xung phong phát biểu hoặc chia nhóm, chia tổ… thảo luận theo nội dung đã cho chuẩn bị trước. Dù sử dụng phương pháp nào thì buổi thảo luận cũng sẽ dễ bị rơi vào 2 trường hợp:

Một là, buổi thảo luận sẽ dễ bị rơi vào tình trạng có một số học viên rất thụ động trông chờ vào người khác hoặc chờ hết giờ rồi nghĩ (có những đồng chí học viên cả buổi thảo luận không tham gia phát biểu lần nào) hoặc chỉ tập trung vào một số đồng chí tích cực phát biểu, vậy thì chỉ phát huy được vai trò của một số cá nhân chứ chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của tập thể và buổi thảo luận sẽ rơi vào không khí rất trầm lắng, thụ động.

Như vậy đối với những học viên thụ động này chúng ta phải bỏ thêm một ít tâm huyết như: nghiên cứu độ tuổi, số năm công tác, lĩnh vực công tác… để đặt câu hỏi khai thác kiến thức thuộc sở trường của họ, cuốn hút họ hòa cùng tập thể phát biểu xây dựng bài.

Hai là, không làm tăng thêm được sự phong phú của nội dung thảo luận do học viên chỉ chuẩn bị nội dung theo câu hỏi đã cho trước, chuẩn bị như thế nào thì phát biểu như thế ấy, chứ chưa chủ động vận dụng những lý luận đã được học vào thực tiễn.

Đối với trường hợp này, giáo viên hướng dẫn thảo luận nên có câu hỏi gợi mở, khuyến khích học viên, nhóm, tổ đặt câu hỏi chất vấn, phản biện lẫn nhau.

Giáo viên  hướng dẫn thảo luận nên tạo không khí buổi thảo luận sôi nổi, thoải mái và dân chủ. Nhất là trong nhận xét ý kiến phát biểu của học viên với thái độ chân thành, cầu thị và khích lệ chứ không nên có thái độ không hài lòng hay chê bai trình độ nhận thức của học viên.

Thứ tư, giáo viên hướng dẫn thảo luận phải có nghệ thuật trong điều hành buổi thảo luận

Để buổi thảo luận tiến hành thành công thì vai trò của người giáo viên hướng dẫn thảo luận vô cùng quan trọng. Để phát huy được vai trò của mình, giáo viên hướng dẫn thảo luận ngoài tri thức lý luận và thực tiễn sâu sắc còn  phải có kế hoạch khoa học cho buổi thảo luận. Tức là điều chỉnh được nội dung, thời gian và không khí buổi thảo luận.

Giáo viên hướng dẫn phải có phương pháp điều chỉnh và định hướng nội dung thảo luận của học viên, tránh thảo luận sa đà vào những vấn đề nhỏ nhặt hoặc những vấn đề quá xa so với yêu cầu câu hỏi đặt ra.

Buổi thảo luận phải được sử dụng như là cuộc trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa học viên với giảng viên, giữa học viên với nhau. Với vai trò vừa là cố vấn vừa là trọng tài, giáo viên có thể tạo không khí tranh luận sôi nổi, thoải mái trong buổi thảo luận, tránh được tình trạng trầm lắng hoặc biến buổi thảo luận thành buổi tranh luận gay gắt, thách đố, bắt bẽ… với nhau gây không khí căng thẳng.

            Thứ năm, Giáo viên hướng dẫn thảo luận phải neo chốt nội dung chính của vấn đề thảo luận

Giáo viên hướng dẫn thảo luận nên neo chốt lại nội dung chính của câu hỏi thảo luận. Như vậy, vừa có thể bổ sung kiến thức cho học viên vừa giúp học viên nắm được những kiến thức lý luận của bài giảng và vận dụng những lý luận đó vào thực tiễn đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến vị trí công tác của học viên.

Ngoài ra giáo viên hướng dẫn thảo luận phải kết luận lại những vấn đề mà học viên đặt ra hoặc là những vấn đề học viên tranh luận nhưng chưa đi đến thống nhất với nhau. Khi kết luận giáo viên phải vận dụng cả lý luận và thực tiễn để chứng minh sự đúng đắn của vấn đề.

            Theo tôi, neo chốt vấn đề có vai trò vô cùng quan trọng, một mặt tạo được niềm tin trong học viên một mặt giải đáp được những vấn đề vướng mắc về nhận thức trong học viên sẽ tạo được sự phấn khởi cho học viên không chỉ trong buổi thảo luận đó mà còn tạo đà khí thế cho các buổi thảo luận sau trong suốt khóa học.

            Thảo luận là một khâu quan trọng trong suốt quá trình học tập trong chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính nói chung. Thực hiện tốt khâu chuyên môn này sẽ góp phần rất quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị.

 

                                                                    ThS. Trần Kim Cương - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Số lượt xem: 118

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654