Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nâng cao chất lượng bài viết Thông tin Lý luận và Thực tiễnTrường Chính trị Châu Văn đặng

Tin tổng hợp
Thứ hai, 30/10/2017, 16:11
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao chất lượng bài viết Thông tin Lý luận và Thực tiễnTrường Chính trị Châu Văn đặng

Thông tin Lý luận và Thực tiễn Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu là bản tin nghiên cứu, trao đổi nhằm tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm với hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước; các cơ quan đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội trong tỉnh. Thông tin đăng các bài viết thuộc chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn; bài viết về kinh nghiệm của các sở, ban, ngành; những vấn đề lý luận, thực tiễn trong tỉnh, trong nước và quốc tế về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; các loại hình văn chương…

Thông tin là kênh thông tin chính thống, diễn đàn trao đổi thông tin, hữu ích thể hiện những trải nghiệm, cảm xúc, tư duy của đông đảo đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên của Trường. Thông tin ra đời chỉ 15 số, nhưng đã được khẳng định và không ngừng được nâng lên cả hình thức và nội dung, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu: phương pháp, kỹ năng phân tích, tổng hợp; tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ, viên chức. Thông tin làm tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên; đóng góp một phần không nhỏ vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng được sự mong muốn cán bộ, giảng viên và học viên. 

          Tuy nhiên, chất lượng giữa các bài viết trong các lần xuất bản Thông tin chưa đồng đều; nội dung một số bài viết chưa sâu sắc, thiết thực, phong phú còn mang tính lý thuyết chung, thiếu số liệu thống kê tổng kết thực tiễn.  

          Để góp phần khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng bài viết cho Thông tin Lý luận và Thực tiễn Trường Chính trị Châu Văn Đặng trong thời gian tới, theo tôi cần lưu ý một số vấn đề sau:

Một, về nội dung: cần lựa chọn chủ đề khi viết bài sát với định hướng nội dung của Ban Biên tập theo từng số xuất bản; bám sát các sự kiện, các ngày lễ lớn, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội... của đất nước, để có những bài viết vừa mang tính thời sự vừa gắn liền với thực tiễn. Chú ý đầu tư vào nội dung của bài viết, đàu sâu suy nghĩ, trăn trở về vấn đề đang nghiên cứu, cập nhật, sửa chữa, bổ sung.

          Hai, thời gian hoàn thành bài viết theo đúng quy định của Ban Biên tập. Các giảng viên sắp xếp thời gian hợp lý nghiên cứu viết bài đảm bảo tiến độ; chú ý trích nguồn rõ, chính xác, đảm bảo theo quy định Luật Báo chí, Luật Khoa học và Công nghệ.

           Ba, lãnh đạo các khoa, phòng tiên phong gương mẫu viết bài; quan tâm hơn nữa đến số lượng và chất lượng các bài viết của cán bộ, giảng viên thuộc bộ phận mình. Thông qua các kỳ sinh hoạt chuyên môn của khoa, phòng cần định hướng mục đích, ý nghĩa, vai trò của việc viết bài cho Thông tin, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên; thường xuyên thống kê, tổng hợp các bài viết của các thành viên trong khoa, phòng để nhắc nhở, đôn đốc kịp thời; phân công nhiệm vụ đọc và góp ý cho các bài viết trước khi gửi về Ban Biên tập. Đặc biệt giúp đỡ các giảng viên tập sự tiếp cận các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn.

Bốn, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xem xét việc viết bài cho Thông tin Trường là tiêu chí xếp loại thi đua cuối năm; làm tốt công tác thi đua khen thưởng giữa các khoa, phòng và các cá nhân, tạo động lực cho cá nhân, tập thể hăng hái thi đua nghiên cứu viết tin, bài.

          Năm, Ban Biên tập chú ý xây dựng tiêu chí, phân công rõ ràng cụ thể vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập; tập huấn nâng cao kỹ thuật biên tập, kỹ năng báo chí cho các biên tập viên; cần mở rộng hợp tác  mời viết bài, chia sẽ kinh nghiệm với các sở, ban, ngành các nhà khoa học,  trường, học viện trong và ngoài tỉnh để làm phong phú, đa dạng nâng cao chất lượng bài viết cho Thông tin.

Sáu, Phòng Nghiên cứu KH - TT - TL trên cơ sở nắm vững, tuân thủ các quy định, văn bản pháp lý mang tính chỉ đạo, hướng dẫn công tác xuất bản, phát hành cần vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của Trường; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tham mưu Ban Biên tập trong việc định hướng nội dung viết bài cho cán bộ, giảng viên; chú trọng chất lượng nội dung các bài viết; tham mưu với Ban Giám hiệu công tác tổng kết thực tiễn, đúc kết những kinh nghiệm về kết quả hoạt động biên tập,xuất bản, phát hành.

Tóm lại, Việc xuất bản, phát hành Thông tin Lý luận và Thực tiễn của Trường vừa rèn luyện kỹ năng nghiên cứu cho giảng viên vừa phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời; phản ánh các hoạt động mang tính chuyên môn liên quan đến Trường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

          Chúng ta tin tưởng rằng, với sự tham gia tích cực, năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Ban Biên tập, đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài Trường… Thông tin Lý luận và Thực tiễn Trường Chính trị Châu Văn Đặng ngày càng hoàn thiện về hình thức và nội dung góp phần vào quá trình phát triển chung của nhà Trường./.

 

                                                         Nguyễn Hồng Thơ

                                                       Phòng NCKH-TT-TL

Số lượt xem: 46

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654