Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nâng cao chất lượng tiểu luận lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 12/06/2020, 23:26
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao chất lượng tiểu luận lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng

Với mục tiêu là nhằm trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của học viên, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính;
 góp phần xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân. Trên tinh thần đó, Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số: 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định Số: 2721/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2018 ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (1). Trong đó yêu cầu mỗi học viên viết một tiểu luận giải quyết tình huống trong hoạt động hành chính nhà nước. Tiểu luận tình huống là một khâu vô cùng quan trọng trước khi kết thúc khoá học của học viên, là một trong những hình thức nhằm đánh giá, xếp loại học viên khi ra trường. Chính vì tầm quan trọng đó, việc nâng cao chất lượng của công tác làm tiểu luận tình huống vô cùng quan trọng nhằm đánh giá đúng kết quả của quá trình dạy và học sau mỗi khoá học.

Theo Từ điển tiếng Việt năm 2008: “Tình huống là hoàn cảnh diễn biến, thường bất lợi, cần đối phó” hay nói cách khác: tình huống là thực tế khách quan có sự diễn biến, thường là những diễn biến bất lợi cần phải đối phó. Từ khái niệm tình huống trong từ điển tiếng Việt, từ đặc điểm của hoạt động quản lý nhà nước, có thể thống nhất quan niệm: Tình huống quản lý hành chính nhà nước là những sự kiện, vụ việc đã, đang hoặc sẽ xảy ra trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, đặt ra những vấn đề đòi hỏi cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức có thẩm quyền, thuộc phạm vi, trách nhiệm liên quan đến sự kiện, vụ việc đó phải tìm ra phương án giải quyết thích hợp nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu quản lý hành chính nhà nước.

Viết tiểu luận tình huống giúp cho học viên có thể phát huy khả năng sáng tạo, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, qua đó rèn luyện kỹ năng giải quyết những vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn của học viên. Tuy nhiên, qua thực tiễn việc viết tiểu luận tình huống, trong những khoá học bồi dưỡng ngạch chuyên viên bản thân thấy vẫn còn những hạn chế nhất định từ đó dẫn đến chất lượng tiểu luận không cao. Có thể đánh giá một số tồn tại hạn chế mà học viên thường mắc phải trong quá trình viết tiểu luận, cụ thể như:

Thứ nhất, đó là việc sử dụng những tình huống cũ, lặp đi lặp lại ở nhiều lớp, lớp sau “kế thừa” lớp trước, chẳng hạn như tình huống về tranh chấp đất đai, để lại thừa kế, tình huống xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa cụ thể là hoạt động kinh doanh Karaoke, tình huống xử phạt trong lĩnh vực môi trường,… đó là những tình huống mà học viên thường hay lựa chọn khi viết tiểu luận tình huống trong quản lý hành chính nhà nước. Có tiểu luận kế thừa nhưng thiếu đi sự sáng tạo mà chỉ chỉnh sữa một cách sơ sài như tên nhân vật, địa danh, ngày tháng năm vụ việc xảy ra chẳng hạn.

Thứ hai, học viên lựa chọn không đúng hình thức theo quy định mà giáo viên đã hướng dẫn. Về nội dung tiểu luận, theo quy định bao gồm lời nói đầu và 6 phần: Mô tả tình huống; mục tiêu xử lý tình huống; nguyên nhân và hậu quả; xây dựng phương án và lựa chọn phương án; lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn; kết luận và kiến nghị. Tuy nhiên, khi làm tiểu luận một số học viên lại nhập phần nguyên nhân hậu quả vào trong phần mô tả tình huống hoặc nhập phần mục tiêu xử lý tình huống vào trong phần mô tả tình huống. Thậm chí có tiểu luận chia ra làm ba phần gồm: lời nói đầu, phần nội dung và phần kết luận.

Thứ ba, do học viên làm ở nhiều cơ quan đơn vị khác nhau chưa quen với tiểu luận tình huống, một số học viên thuần tuý làm nghiệp vụ, chuyên môn chưa bao giờ xử lý vụ việc hành chính, nên không hiểu tình huống hành chính; học viên là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập không biết lựa chọn tình huống hành chính, không xác định được đâu là tình huống quản lý hành chính nhà nước mà chỉ là quy trình mang tính chuyên môn, hoặc chỉ là việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức mang tính chất nội bộ cơ quan thì đó chưa phải là tình huống trong quản lý hành chính.

Thứ tư, nhiều bài tiểu luận của học viên ở phần mục tiêu xử lý tình huống chỉ nói một cách chung chung, không sát với tình huống, thậm chí là không xác định được mục tiêu xử lý tình huống. Phần nguyên nhân và hậu quả phân tích sơ sài, không bám sát tình huống dẫn đến phân tích chung chung. Đặc biệt là phần phương án xử lý tình huống. Có nhiều tiểu luận không đưa ra được phương án giải quyết tình huống chẳng hạn thành lập đoàn xác minh vụ việc chỉ dừng lại ở đó, hoặc chỉ hòa giải nhưng thực tế chưa đưa ra được phương án giải quyết nào. Có những phương án không đánh giá ưu điểm và nhược điểm của phương án.

Trên đây là những hạn chế cơ bản thường gặp khi làm tiểu luận cuối khóa theo phương pháp tình huống của học viên lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Để khắc phục những hạn chế trên bản thân xin đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, học viên phải xác định đúng đắn động cơ, mục đích của việc học tập nói chung và lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên nói riêng để từ đó xác lập ý thức học tập cũng như yêu cầu của việc viết tiểu luận theo phương pháp tình huống cuối khóa học. Học là để lấy kiến thức, viết tiểu luận cuối khóa học là để bản thân thể hiện năng lực xử lý tình huống mang tính thực tiễn trong quản lý hành chính nhà nước. Có như thế học viên sẽ không có tâm lý đối phó dẫn đến việc sao chép tiểu luận cũ, hoặc làm bài tiểu luận một cách sơ sài, thiếu sự đầu tư nghiên cứu.

Hai là, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực, học viên phải chủ động lựa chọn những tình huống và trong quá trình tham gia lớp học có thể trao đổi với giáo viên chủ nhiệm nhờ sự định hướng cho tiểu luận. Từ việc lựa chọn tình huống, đến kết cấu của một tiểu luận vì giáo viên chủ nhiệm là người theo sát và gần gũi với lớp nhất, phải định hướng, giúp học viên lựa chọn những tình huống sát với thực tế, phù hợp với chuyên môn, công việc của từng học viên.

Ba là, cuối khóa học, học viên phải tham gia đầy đủ buổi hướng dẫn viết tiểu luận của giảng viên, bởi vì có học viên không thấy được tầm quan trọng của buổi hướng dẫn viết tiểu luận, có tâm lý xem nhẹ nên vắng không tham gia đó là lý do có tiểu luận không làm đúng theo yêu cầu dẫn đến kết quả không cao. Giáo viên hướng dẫn cần xây dựng cho mình một số tình huống, làm cho tình huống quản lý hành chính nhà nước phong phú hơn để học viên có thể tham khảo và có nhiều sự lựa chọn.

Bốn là, khoa Nhà nước và pháp luật chủ động đề xuất với Ban Giám hiệu Trường tổ chức Hội thảo khoa học về việc nâng cao chất lượng tiểu luận lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng. Qua đó đánh giá những tồn tại hạn chế, tìm ra nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng viết tiểu luận cuối khóa tại Trường.

Có thể nói, tiểu luận cuối khóa đây là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được trong suốt thời gian học lý thuyết cũng như vận dụng sáng tạo, linh hoạt thực tế của học viên. Qua đó giảng viên có thể sẽ đánh giá ý thức học tập của học viên đã đạt được qua chương trình học tại Trường, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn của cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay./

                                                     ThS Đặng Thành Lượng – Giảng khoa Nhà nước và pháp luật

 

---------------

Bộ Nội vụ: Ban hành kèm theo Quyết định số: 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định Số: 2721/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2018 ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Số lượt xem: 317

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654