Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số giải pháp xây dựng phong cách nêu gương của người giảng viên Trường Chính trị

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 24/04/2020, 16:22
Màu chữ Cỡ chữ
Một số giải pháp xây dựng phong cách nêu gương của người giảng viên Trường Chính trị

Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã ban hành Quy định số 08-QÐi/TW về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng". Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cần phải tự soi, tự sửa, nói đi đôi với làm, rèn luyện đạo đức, phong cách, tác phong, hành động để xây dựng hình ảnh chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên nói chung và xây dựng phong cách, hình ảnh của người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị nói riêng.

 Trường Chính trị tỉnh là nơi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính nhà nước và một số loại hình bồi dưỡng khác theo thẩm quyền. Công tác giảng dạy lý luận chính trị có những đóng góp to lớn trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Để đảm trách và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đòi hỏi đội ngũ giảng viên Trường Chính trị phải có những yêu cầu nhất định về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, phải làm gương trong công tác và lối sống, luôn nói phải đi đôi với làm. Để thực hiện tốt việc nêu gương của giảng viên trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp như sau:

Một là, giảng viên Trường Chính trị phải có bản lĩnh chính trị, luôn nêu cao vai trò nêu gương, luôn tin vào mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và sức mạnh của toàn dân tộc. Mỗi giảng viên phải nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để kịp thời định hướng tư tưởng đúng đắn cho học viên.

Hai là, giảng viên Trường Chính trị phải nêu gương về phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói đi đôi với làm, tác phong sinh hoạt, lối sống trung thực, giản dị lành mạnh. Đó vừa là trách nhiệm của người giảng viên, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời là tấm gương cho học viên noi theo. Do vậy, giảng viên Trường Chính trị phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tuân thủ nguyên tắc tự phê bình và phê bình kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tha hóa về đạo đức, lối sống, tham ô, lãng phí, gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Ba là, phải nêu gương về năng lực và hành động. Giảng viên Trường Chính trị phải có lòng yêu nghề, tâm huyết và trách nhiệm với những nhiệm vụ mà nghề nghiệp đặt ra; tận tụy, gắn bó, hết lòng vì công việc, chủ động khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và gương mẫu trong mọi hoạt động. Phải thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và hiệu quả trong công việc; chủ động cập nhật kiến thức; không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học; rèn luyện tư duy, phong cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi giảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, tích cực nghiên cứu học tập, tích lũy kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ của người giảng viên.

Bốn là, phải nêu gương về giao tiếp, khi giao tiếp với học viên, giảng viên phải lắng nghe ý kiến của học viên để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình dạy và học; có thái độ lịch sự, đúng mực khi giao tiếp; tôn trọng ý kiến của học viên; thể hiện phong cách mẫu mực của người giảng viên Trường Đảng trên giảng đường và trong cuộc sống. Giảng viên Trường Chính trị phải thật sự gần gũi, sâu sát với học viên để nắm bắt tâm tư, tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ học viên về mọi mặt trong học tập.

 

               ThS. Dương Văn Tân - Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật 

Số lượt xem: 90

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654