Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số vấn đề trao đổi về nội dung và phương pháp giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ tư, 27/01/2021, 15:08
Màu chữ Cỡ chữ
Một số vấn đề trao đổi về nội dung và phương pháp giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng

Với vai trò là cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, Trường Chính trị Châu Văn Đặng thực hiện nhiều loại hình đào tạo và bồi dưỡng khác nhau đối với cán bộ, công chức. Trong đó có chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên. Đây là một trong những chương trình có yêu cầu cao về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy. 
Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên là một trong những hình thức bồi dưỡng theo ngạch. Đối tượng của chương trình bồi dưỡng này, gồm: cán bộ, công chức, viên chức ở ngạch cán sự và tương đương đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 3 năm; hoặc là các cán bộ công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.
Bồi dưỡng ngạch chuyên viên hiện nay được thực hiện theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chương trình có mục tiêu là trang bị và cập nhật cho công chức ngạch chuyên viên những kiến thức chung về nhà nước và quản lý hành chính nhà nước; bồi dưỡng và rèn luyện cho công chức thành thạo một số kỹ năng cơ bản để thực thi tốt nhiệm vụ; nâng cao ý thức phục vụ cho đội ngũ công chức, cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước. 
So với chương trình chuyên viên được ban hành trước đây, kết cấu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên hiện hành được bố trí khá tóm lược, yêu cầu cao về nội dung. Kết cấu chương trình gồm 4 phần cơ bản: 
Phần I: Kiến thức chung. 
Phần II: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ.
Phần III: Những kỹ năng cơ bản để thực thi công vụ.
Phần IV: Đi nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận tình huống.
Qua thực tế giảng dạy chương trình có thể nhận thấy một số vấn đề về nội dung chương trình. Phần kiến thức chung khá bao quát dung lượng kiến thức nhiều và thiên về lý thuyết chung rất tóm lược. Bên cạnh đó chương trình đặc biệt chú trọng việc đào tạo kỹ năng, số chuyên đề kỹ năng chiếm phần lớn thời lượng của chương trình; có hướng dẫn và yêu cầu sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với mỗi giảng viên tham gia giảng dạy. 
Do đó để đảm nhận giảng dạy chương trình thực sự có chất lượng, hiệu quả đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải có những đổi mới quan trọng trong cách tiếp cận về nội dung và phương pháp giảng dạy. Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, tôi xin trao đổi một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình chuyên viên như sau:
Thứ nhất, tham gia giảng dạy chương trình chuyên viên người giảng viên phải nắm vững kiến thức chuyên ngành, tổng thể kiến thức về chương trình, kết hợp thuyết với tình hình thực tiễn.
Do đối tượng học viên đến từ các cơ quan, ban, ngành khác nhau, có nhiều người đang giữ những chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan đơn vị, có kinh nghiệm lâu năm trong công tác có vốn sống thực tiễn phong phú. Để việc giảng dạy thực sự thuyết phục đối với người học và đạt hiệu quả đòi hỏi giảng viên không chỉ nắm vững một hệ thống kiến thức lý luận về Nhà nước và pháp luật, khoa học hành chính nắm vững những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn phải hiểu biết về tình hình thực tế quản lý hành chính nhà nước ở địa phương. Giảng viên phải chủ động, linh hoạt trong việc soạn giáo án, thường xuyên cập nhật các chủ trương, đường lối và các văn bản mới. Bên cạnh đó phải thường xuyên bổ túc cập nhật dữ liệu thực tế, tích cực tìm kiếm các dữ liệu thực tế qua các kênh như: báo, đài, thực tiễn quan sát được qua nghiên cứu thực tế để minh họa làm rõ nội dung bài học. Vì lý do này, giảng viên cần tăng cường công tác đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở nắm bắt tình hình hoạt động của chính quyền cấp xã, cấp huyện; dự các Hội nghị báo cáo viên của Tỉnh, đặc biệt là dự tập huấn các chương trình do Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính tổ chức.
Thứ hai, để việc giảng dạy đối với chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên có sức thuyết phục cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào trong giảng dạy các chuyên đề.
Có một bài giảng chất lượng cao là cả một quá trình tích lũy về mặt kiến thức cũng như lao động sáng tạo. Để truyền tải bài giảng một cách có hiệu quả nhất, giảng viên phải sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy, kỹ năng giao tiếp khác nhau; phải lấy người học làm trung tâm của quá trình dạy học khuyến khích người học tham gia một cách tích cực và chủ động trong quá trình tiếp thu tri thức, đặc biệt trong giảng dạy phần kỹ năng. Phần kỹ năng có 7 chuyên đề, trong phân bổ chương trình của Bộ Nội vụ, mỗi chuyên đề sẽ có 4 tiết lý thuyết và 12 tiết thực hành. Với mục tiêu đưa ra trong phần kỹ năng là người giảng truyền đạt thế nào để sau khi học xong người học phải nắm vững phần lý thuyết để vận dụng những lý thuyết đó vào những tiết thực hành ở trên lớp cũng như trong thực tiễn cuộc sống. Muốn đạt được điều đó thì mỗi chuyên đề kỹ năng phải sử dụng một hay nhiều phương pháp phù hợp để bài giảng thật sinh động và quan trọng hơn hết là phải rèn luyện kỹ năng thuần thục cho học viên. 
Hiện nay, có rất nhiều phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng, có thể phân ra thành 04 nhóm phương pháp như sau:
Nhóm 1: Các phương pháp người học tham gia độc lập.
Nhóm 2: Các phương pháp người học tham gia hoạt động theo nhóm.
Nhóm 3: Các phương pháp có sử dụng tình huống.
Nhóm 4: Các phương pháp cần kiến thức chuyên sâu.
Tuỳ theo mỗi chuyên đề, giảng viên phải lựa chọn các phương pháp khác nhau để truyền đạt một cách sinh động nội dung bài giảng đến với từng học viên. Ví dụ: đối với chuyên đề kỹ năng giao tiếp thì nên sử dụng phương pháp đóng vai ở phần thực hành nhằm rèn luyện kỹ năng đối với người học. Đối với chuyên đề kỹ năng làm việc nhóm cần đưa ra các bài tập để người học tham gia hoạt động theo nhóm. Đối với chuyên đề kỹ năng soạn thảo văn bản yêu cầu mỗi học viên phải thực hành soạn thảo các loại văn bản quản lý hành chính nhà nước khác nhau. Đối với chuyên đề kỹ năng thu thập và xử lý thông tin cần thực hành phương pháp giải quyết tình huống…
Việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy là rất cần thiết, giúp kiến thức trở nên thiết thực, dễ hiểu, dễ hình dung, dễ áp dụng, giờ học thú vị. Khi giảng dạy và học tập với phương pháp dạy học tích cực, người học tham gia tích cực và chủ động vào quá trình học. Chính người học giải quyết từng phần nội dung của bài học. Giảng viên là người dẫn dắt và hướng dẫn, điều chỉnh để người học giải quyết vấn đề đúng hướng. Nhờ vậy, nội dung giảng giải, phân tích sẽ gắn với nhu cầu của người học, giải quyết thực chất nhiệm vụ dạy học. Khi áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, không khí lớp học sẽ sôi nổi hơn, đồng thời người học học thêm được các kỹ năng khác từ trải nghiệm của bản thân và từ các đồng chí cùng lớp.
Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy cũng gặp một số khó khăn. Đòi hỏi giảng viên phải chuẩn bị bài công phu hơn, tốn nhiều thời gian và công sức, kể cả phương tiện, công cụ dạy học. Bên cạnh đó giảng viên phải nghiên cứu nhiều hơn để không chỉ hiểu biết sâu về nội dung bài giảng mà còn thành thạo và bản lĩnh trong áp dụng phương pháp dạy học. Do đó việc nghiên cứu để áp dụng các phương pháp dạy học tích cực phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi giảng viên. Mỗi bài giảng, mỗi tiết giảng không áp dụng được ít nhất một phương pháp dạy học tích cực là chưa thực hiện tốt hoạt động giảng dạy, giảng dạy mà chưa kích thích được người học là chưa đạt yêu cầu. Trong giảng dạy, giảng viên phải tự rút kinh nghiệm sau mỗi bài học, mỗi buổi lên lớp. Việc bổ sung giáo án cần được làm thường xuyên không chỉ khi có lịch giảng. Đây chính là quá trình tự đào tạo mà nhờ vậy thì mỗi bài giảng sẽ càng ngày càng hoàn chỉnh và nhuần nhuyễn hơn.
Việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực đòi hỏi giảng viên phải nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại. Phương tiện kỹ thuật dạy học có rất nhiều loại như: máy vi tính các loại, máy chiếu, hệ thống loa, âm thanh, bút chiếu điều khiển, ảnh, phim tư liệu... Để nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại thì mỗi giảng viên phải tích cực học hỏi qua nhiều kênh thông tin khác nhau như sách hướng dẫn sử dụng, qua intenet, qua bạn bè, đồng nghiệp, những người có trình độ về máy tính, công nghệ thông tin.
Nâng cao chất lượng giảng dạy là nhiệm vụ quan trọng không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với uy tín của người giảng viên mà còn ảnh hưởng tới quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Trong thời gian qua, tập thể giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật luôn có tinh thần và sự tâm huyết nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy các lớp trong chương trình bồi dưỡng. Giảng dạy tốt các chuyên đề trong chương trình sẽ góp phần nâng cao năng lực công tác của công chức ngạch chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, và hội nhập quốc tế./.
 

Số lượt xem: 155

ThS. Vũ Thị Kim Oanh - Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654