Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Lớp Trung cấp Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 25 (A25) tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin hoạt động
Thứ ba, 12/06/2018, 13:51
Màu chữ Cỡ chữ
Lớp Trung cấp Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 25 (A25) tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/ĐUTCT của Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng, ngày 12/3/2018 và Kế hoạch số 01-KH/CUA25 của Chi ủy lớp A25, ngày 23/04/2018 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các chuyên đề năm 2018, Sáng ngày 04/6/2018, lớp TC LLCT – HC A25  tổ chức buổi sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề: “Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên”      

 
Buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh lớp A25 )

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, đoàn viên của lớp được nghiên cứu, tìm hiểu về phong cách, tác phong công tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh, vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người; góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng phong cách làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng sáng tạo mọi đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương./.

Minh Mẫn

 

Số lượt xem: 49

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654