Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 39(K39)

Kết quả học tập
Thứ sáu, 12/06/2020, 23:44
Màu chữ Cỡ chữ
Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 39(K39)

Số lượt xem: 86

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654