Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11

Tin tổng hợp
Thứ năm, 15/11/2018, 15:02
Màu chữ Cỡ chữ
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11

 

Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, trong đó “Hiếu học”, “Tôn sư trọng đạo” là một trong những truyền thống luôn được các thế hệ người Việt Nam kế thừa, phát huy. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”.

Cùng là nghề giáo nhưng nghề giáo ở trường chính trị có nhiệm đặc thù khá nặng nề hơn, vì nơi đây là nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đào tạo cán bộ ở trường chính trị được coi là công việc gốc, một khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Yêu cầu sản phẩm đào tạo đặt ra nhiệm vụ cho người giảng viên ở trường chính trị không chỉ đòi hỏi phải có trình độ chuyên ngành sâu, kiến thức liên ngành rộng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm mà còn phải có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong lời nói, việc làm, tận tụy với nghề nghiệp.

Chất lượng nghiên cứu và giảng dạy của đội ngũ giảng viên là nhân tố quyết định đến chất lượng đào tạo cán bộ của trường chính trị. Muốn nghiên cứu và giảng dạy đáp ứng đạt yêu cầu, ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đòi hỏi phải có được trình độ chuyên môn sâu và kiến thức tổng hợp. Trình độ chuyên môn sâu và kiến thức rộng là điều kiện cần để nghiên cứu, giảng dạy tốt. Giảng viên trường chính trị phải nắm vững những nội dung cơ bản lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phải đảm bảo giảng dạy đúng chuyên ngành. Thiếu kiến thức chuyên sâu người giảng viên không thể phân tích lý giải được những vấn đề khoa học chuyên ngành và không đủ sức bảo vệ, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đảm bảo tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn.

Hiện nay cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hằng giờ, hằng ngày cải tiến liên tục, đòi hỏi giảng viên không chỉ có hiểu biết rộng mà còn rèn luyện kỹ năng mềm tổng hợp những kiến thức mới một cách nhanh chóng. Hơn nữa, trình độ học vấn chuyên môn và sự hiểu biết của học viên ngày càng cao, cập nhật thông tin tất cả các vấn đề thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại thông minh. Vì vậy, giảng viên cần phải nắm bắt những vấn đề có tính thời sự để chắc lọc thông tin đảm bảo trên cơ sở thực tiễn, khoa học.

         Chúng ta càng vinh dự bao nhiêu, lại càng ý thức sâu sắc bấy nhiêu về trách nhiệm nặng nề của người giảng viên trường chính trị. Bản chất nghề nghiệp đòi hỏi giảng viên phải không ngừng chủ động tự nghiên cứu khoa học chuyên ngành; rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống.

Việc xác định đúng vị trí, vai trò của giảng viên trong quá trình dạy – học lý luận chính trị là điều kiện, cơ sở cho việc nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, giảng dạy. Giảng viên chính trị là người chủ động, hướng dẫn người học tiếp thu các tri thức về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý để học viên vận dụng những tri thức đó vào thực tiễn công tác. Vai trò chủ động của giảng viên thể hiện qua việc xác định khối lượng kiến thức cung cấp cho người học hợp lý theo phương châm “Lý luận phải gắn liền với thực tiễn”; tránh nhồi nhét, xa rời thực tiễn, khắc phục tình trạng sơ sài, đơn điệu, lý luận suông; đòi hỏi phân bổ thời gian giữa các phần học, tiết học hợp lý.

 Giảng dạy lý luận chính trị là quá trình vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Giảng viên vừa phải thể hiện vai trò của nhà khoa học vừa của người làm nghệ thuật. Tính khoa học trong giảng dạy đòi hỏi giảng viên truyền đạt các tri thức và sử dụng các công cụ, phương tiện giảng dạy thành thạo, chính xác, hợp lý, sao cho những công cụ hỗ trợ có hiệu quả, gợi mở tư duy cho học viên đúng hướng; nắm chắc bản chất vấn đề nhằm nâng cao trình độ lý luận và năng lực vận dụng sáng tạo cho học viên. Tính nghệ thuật thể hiện ở cách thuyết trình diễn giải vấn đề chuẩn xác, hợp lý tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với học viên trong từng vấn đề cần giải quyết; kết hợp tốt giữa lời nói, cách quan sát lớp học với hành động, cử chỉ phù hợp thu hút sự tập trung chú ý của học viên.

Tóm lại: Trong điều kiện hội nhập quốc tế đa chiều ngày càng sâu rộng, các thế lực thù địch đang cố sức xuyên tạc, đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hoà bình” chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta đang xây dựng. Vì vậy, đòi hỏi người giảng viên của chính trị phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức cảnh giác cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống mọi biểu hiện dao động, giảm sút ý chí cách mạng, phai nhạt lý tưởng, mất niềm tin, nói và làm không đúng đường lối của  Đảng, vi phạm pháp luật. Mỗi giảng viên trường chính trị phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tự học nâng cao trình độ năng lực chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp luôn luôn thể hiện tinh thần tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận./.

                                                                  Huỳnh Thanh Tân

                                                                    Dương Văn Tân

Số lượt xem: 52

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654