Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Khoa Xây dựng Đảng - chặng đường hình thành và phát triển

Tin tổng hợp
Thứ năm, 30/04/2020, 15:56
Màu chữ Cỡ chữ
Khoa Xây dựng Đảng - chặng đường hình thành và phát triển

 Sau thời gian công tác, do nhu cầu công việc chung của trường, tỉnh, một số đồng chí trong khoa được điều động, luân chuyển sang công tác ở các bộ phận khác trong trường và trong tỉnh. Thực hiện Quyết định 2308-QĐ/TU ngày 17 tháng 1 năn 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về chức năng, nhiệm vu, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Châu Văn Đặng và Đề án số 01-ĐA/TCT ngày 29 thánh 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của trường. Hiện nay khoa Xây dựng Đảng có 07 giảng viên (01 đồng chí trưởng khoa, 02 đồng chí phó trưởng khoa03 đồng chí là giảng viên; 01 đồng chí giảng viên tập sự. Trong đó 04 đồng chí có trình độ chuyên môn là thạc sĩ, giảng viên chính; 03 đồng chí đang chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ). Tất cả giảng viên của khoa đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí trưởng khoa là Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, 01 đồng chí phó trưởng khoa là Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ. Hàng năm Chi bộ khoa Xây dựng Đảng đều đạt danh hiêu trong sạch vững mạnh; Chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều được xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Theo chức năng, nhiệm vụ, khoa phụ trách 05 phần học: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Một số Kỹ năng lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở. Khoa có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng; giảng dạy cho các lớp khi có kế hoạch và lịch của nhà trường như: xây dựng kế hoạch học tập, giảng dạy, hướng dẫn thảo luận, ôn thi tốt nghiệp, chấm bài thi hết phần, bài thi tốt nghiệp, hướng dẫn học viên viết khóa luận tốt nghiệp… đồng thời thực hiện các hoạt động hỗ trợ đào tạo khác theo kế hoạch chung của nhà trường; Quản lý trực tiếp giảng viên và giảng viên tập sự của khoa; phân công công việc cho giảng viên và giảng viên tập sự; tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng viên, giảng viên tập sự theo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của giảng viên trường Chính trị tỉnh; thực hiện qui chế hoạt động của trường, qui chế chuyên môn, quản lý, nhận xét, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên; tổ chức sinh hoạt chuyên môn; tổ chức thực hiện các chủ trương của tập thể lãnh đạo Trường về chất lượng chuyên môn, tham gia tích cực vào các hoạt động của Trường; tổ chức hoạt động thao giảng cấp khoa, tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường, cấp học viện, dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên, giảng viên tập sự; thực hiện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế theo kế hoạch được phê duyệt; tổ chức kiểm điểm, nhận xét, đánh giá định kỳ hàng năm, xét đề xuất danh hiệu thi đua các thành viên của khoa; đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì các trang thiết bị làm việc, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu nay là Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu và chức năng nhiệm vụ của khoa. Trong thời gian qua, khoa tiến hành phối hợp với các bộ phận chuyên môn của trường tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc phân công soạn bài, giảng bài cho giảng viên đảm bảo tính khoa học, hợp lý phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo và sở trường công tác của từng giảng viên. Do đó, chất lượng các bài giảng và những buổi hướng dẫn thảo luận, ôn tập các phần học khoa phụ trách đảm bảo nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra cho các lớp: lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa từ khóa 1 đến khóa 31 mở tại trường (gọi tắt là lớp A), lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung mở ở các huyện trong tỉnh (gọi tắt là lớp B) từ khóa 1 đến khóa 5; lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở từ khóa 1 đến khóa 5; lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung từ khóa 1 đến Khóa 80. Tổng cộng các đồng chí giảng viên của khoa đã trực tiếp tham gia giảng hơn 13. 404 giờ cho các lớp nêu trên.

Khoa chủ động phân công các đồng chí giảng viên làm 444 lượt kế hoạch học tập và hệ thống câu hỏi thảo luận, ôn tập cho các loại hình lớp thuộc các phần học do khoa đảm trách. Tiến hành xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung 444 lượt đề cương thảo luận các phần học do khoa phụ trách cho các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Tổ chức chủ trì, điều hành hướng dẫn 4.596 giờ  thảo luận đạt chất lượng, hiệu quả, mục tiêu yêu cầu đề ra cho các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giảng dạy lý luận chính trị của nhà trường.

Tổ chức xây dựng và làm 444 lượt đáp án bài thi, kiểm tra các phần học do khoa phụ trách cho các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung và không tập trung đảm bảo khoa học, chính xác. Phân công các đồng chí giảng viên của khoa tổ chức chấm hơn 36.000 lượt bài kiểm tra, bài thi hết phần, bài thi tốt nghiệp, bài thu hoạch các phần học do khoa phụ trách đảm bảo đúng tiến độ, chính xác, khách quan và bảo mật.

 Khoa phối hợp với Phòng đào tạo tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng hệ thống đề tài tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp cuối khóa cho các loại hình lớp học do nhà trường tổ chức theo chức năng nhiệm vụ được giao và phân công cho các giảng viên trong khoa hướng dẫn hơn 250 tiểu luận tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp cuối khóa cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung và không tập trung sát với nội dung các phần học mà khoa đảm trách theo chương trình đào tạo chung của nhà trường, gắn lý luận và thực tiễn, đảm bảo đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường.

Khoa đã tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường trong việc mời giảng viên kiêm chức là các đồng chí lãnh đạo sở, ban ngành cấp tỉnh đưa hoạt động giảng dạy lý luân chính trị gắn với  những nội dung báo cáo thực tế của địa phương. Bên cạnh đó khoa đã làm tốt việc phối hợp với các đồng chí giảng viên kiêm nhiệm ở các khoa, phòng, các đồng chí trong Ban giám hiệu tham gia giảng dạy một số bài trong các phần học do khoa phụ trách góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị của nhà trường đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao phó.

Các đồng chí giảng viên của khoa không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ,  tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và năng lực quản lý. Trong thời gian qua các đồng giảng viên khoa đã có 22 sáng kiến cấp khoa và nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh để nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và hiệu quả công tác. Trong công tác chuyên môn, các đồng chí giảng viên luôn chịu khó học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, đã có nhiều sáng kiến trong đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp với các phương tiện giảng dạy hiện đại nâng cao chất lượng bài giảng, đa sô các bài giảng, các buổi thảo luận đạt chất lượng từ khá trở lên được các đồng chí học viên và đồng nghiệp đánh giá cao.

Thời gian qua khoa đã tham mưu cho Ban giám hiệu cử 29 lượt giảng viên đi tập huấn chuyên môn các phần học do khoa phụ trách trong các hệ thống nhà trường, học viện của Đảng để kịp thời bổ sung, nắm bắt những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

Các đồng chí giảng viên của khoa tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cấp khoa; cấp trường và cấp tỉnh do đồng chí Hiệu trưởng làm chủ nhiệm đã được Hội đồng khoa học của tỉnh đánh giá cao. Từ đó nâng cao chất lượng công tác đạo tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ các khóa đề ra, 100% các đồng chí giảng viên của khoa tham gia nghiên cứu và viết bài và đăng thường xuyên cho Bản tin Thông tin Lý luận và Thực tiễn; cổng thông tin điện tử của nhà trưng và các s báo của địa phương. Viết bài tham luận, tham dự tọa đàm “phương châm lý luận gắn với thực tiễn và phương pháp đối thoại trong giảng dạy lý luận chính tr, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với trường tổ chức; viết bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học do nhà trường tổ chức. Tham mưu với Ban giám hiệu thành lập đoàn, phân công nhiều lượt giảng viên tham gia đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở nhằm nâng cao kiến thức thực tế phục vụ tốt cho giảng dạy. Thời gian qua các đồng chí giảng viên khoa được Ban giám hiệu phân công tham gia vào các Hội đồng khoa học của trường như: Ban biên tập lịch sử trường, Ban biên tập Bản tin Thông tin Lý luận và Thực tiễn và thành viên của các đề tài khoa học khác của trường. Góp phần kiện toàn tổ chức, bộ máy Hội đồng khoa học của trường nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận và thực tiễn vận dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy.

Các đồng chí giảng viên của khoa tham gia cộng tác giảng dạy với trường Đại học Bạc Liêu, trường Cao đẳng y tế, trường Cao đẳng kinh tế k thuật, Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng. Tham gia giảng dạy, báo cáo cho các lớp tập huấn công tác Hội nông dân do Hội nông dân tỉnh và Hội phụ nữ do Hội phụ nữ tỉnh phối hợp với Trường tổ chức.

Lãnh đạo khoa tham gia chấm thi các hội thi do nhà trường và các ban ngành trong tỉnh tổ chức như: Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị do nhà trường tổ chức; Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và liên hoan báo cáo viên do Tỉnh đoàn tổ chức; Hội thi sinh viên học giỏi lý luận chính trị do trường Đại học Bạc Liêu tổ chức…

Song song với hoạt động chuyên môn, giảng viên của khoa tham gia tích cực các phong trào thể dục thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng… ở những kỳ hội thao các trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các hoạt động thể dực thể thao do nhà trường và các đơn vị khác trong tỉnh tổ chức. Tập thể khoa nghiêm túc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Hàng năm, tập thể khoa đã đăng ký và thực hiện tốt những công trình, phần việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: có những sáng kiến nâng cao chất lượng giảng dạy, cải tiến lề lối làm việc và phương pháp giảng dạy với phương châm lý luận gắn với thực tiễn và phương pháp đối thoại trong giảng dạy lý luận chính trị; thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của trường, luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp tốt với các khoa chuyên môn và các phòng chức năng. Trong những năm qua khoa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban giám hiệu giao cho, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Năm 2016 Chi bộ khoa được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu, Tuyên Dương tập thể có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2016.

Thực hiện chế độ trực khoa nghiêm túc, đúng quy định; sắp xếp, bảo quản hồ sơ khoa ngăn nắp, khoa hoc; thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh trường và vệ sinh nơi làm việc góp phần xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Khoa chủ động phối hợp với các khoa chuyên môn và các phòng chức năng trong trường, xây dựng và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 như: soạn và phê duyệt giáo án; xây dựng kế hoạch học tập, câu hỏi, hệ thống đề tài tiểu luận; khóa luận, làm đáp án bài thi, kiểm tra; xây dựng và thực hiện kế hoạch dự giờ trong năm; quản lý, sắp xếp hồ sơ khoa một cách khoa học, chặt chẽ góp phần đưa hoạt động của khoa đi vào nề nếp, đúng quy định của nhà trường.

Ngoài việc hoàn thành tốt công việc chuyên môn hàng năm theo chức năng nhiệm vụ được phân công, giảng viên của khoa còn tích cực tham gia hoạt động và đảm trách một số nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức Đảng, Đoàn thể chung của trường. Cụ thể: đồng chí Trưởng khoa là là thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường; đồng thời là Phó chủ tịch Công đoàn trường. Thường xuyên phối hợp với công đoàn trường quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ giảng viên của trường nói chung và của khoa nói riêng với nhiều hình thức: vay từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn”, kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ giảng viên khi đau ốm, hiếu hỷ… giúp cho cán bộ giảng viên yên tâm công tác.

Từ khi thành lập đến nay, hàng năm cá nhân và tập thể khoa đều được Thủ trưởng đơn vị công nhận là Tập thể lao động tiên tiến, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và nhiều lần được UBND tỉnh tặng bằng khen; Tập thể khoa vinh dự 02 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: QĐ số 867/QĐ-TTg ngày 01/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ, QĐ số 1772/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu: QĐ số 79/QĐ-CT ngày 01/02/2001; QĐ số 62/QĐ-CT ngày 23/01/2002; QĐ số 278/QĐ-CT ngày 29/12/2003; QĐ số 152/QĐ-CT ngày 28/02/2005; QĐ số 79/QĐ-CT ngày 29/01/2007; QĐ số 321/QĐ-CT ngày 18/02/2009; QĐ 469/QĐ-UBND ngày 12/3/2012; QĐ 491/QĐ-UBND.

Tập thể khoa liên tục đạt danh hiệu thi đua Tập thể Lao động xuất sắc theo quyết định: QĐ 632/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; QĐ 470/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; QĐ 1358/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; QĐ 491/QĐ-UBND ngày 3/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; QĐ 989/QĐ-UBND ngày 9/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; QĐ 596/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

 

                                              ThS. Nguyễn Tiến Phước – Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng

Số lượt xem: 86

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654