Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 53

Tin hoạt động
Thứ sáu, 28/10/2016, 15:05
Màu chữ Cỡ chữ
Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 53
  Dự lễ khai giảng có: ThS. Võ Văn Lực - Phó Hiệu trưởng Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Trường; thầy Đinh Công Đức - Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trưởng, phó các phòng khoa của Trường và 48 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
 
 Trong thời gian 6 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung: những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về đảng cộng sản và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính nhà nước; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ của địa phương...
 
  Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Đinh Công Đức  Phó Hiệu trưởng yêu cầu các giảng viên chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, tiếp tục đổi mới và áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp để cung cấp những kiến thức thiết thực, cụ thể cho học viên; tăng cường các hoạt động đi nghiên cứu thực tế, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Về phía học viên, đồng chí cũng mong muốn mỗi người cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của mình để có động cơ học tập đúng đắn, gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường trao đổi, thảo luận trên cơ sở thực tiễn để có cách nhìn nhận toàn diện, giúp cho việc phân tích, lý giải các vấn đề thực tiễn đặt ra, để khi ra trường chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo trong xử lý công việc ở cơ quan, đơn vị công tác.

CÔNG ĐỨC

 
 

 

Số lượt xem: 74

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654